Online Randevu

Hastanemizin online randevu hizmetinden faydalanabilmek için formda istenilen bilgileri girmeniz gerekmektedir. Online randevu talebiniz Merkezi Randevu Sistemi'mize iletilecektir. Randevu talebinde bulunduğunuz gün ve saatten itibaren, en geç 1 iş günü sonra talebiniz değerlendirilerek bilgi verilecektir.

(*) İşaretli alanların doldurulması zorunludur.

      2003

Tıp Doktoru - Hacettepe Üniversitesi, (İngilizce) Tıp

      2009

Tıpta Uzmanlık - Uludağ Üniversitesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

     
 1. Aslan D, Altintas H, Emri S, Cesuroglu T, Kotan O, Koyuncu S, Malcok O, Meral A, Ozcan S, Sarinc S. Self-evaluations of tuberculosis patients about their illnesses at Ankara Atatürk Sanatorium Training and Research Hospital, Turkey. Respiratory Medicine 2004; 98:626-31.
 2. Kotan VO, Eker SS, Sivrioglu EY, Akkaya C. Depresyon ve N-Metil D-Aspartik Asit (NMDA) Reseptör İlişkisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2009; 1:36-44.
 3.  Akkaya C, Sarandol A, Kotan VO, Cangur S, Aydin A, Kirli S. A retrospective study for the effect of risperidone long-acting injection in oral antipsychotic non-compliant patients with schizophrenia. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2009; 19:211-18.
 4. Bican A, Kotan OV, Bora İ, Akkaya C, Çarkungöz E, Kırlı S. Epworth Sleepiness Scale and Polysomnographic Evaluation of Dysthymic Women with Chronic Insomnia. Türk Nöroloji Dergisi 2010; 16: 86-94. 
 5. Kotan VO, Sarandol E, Kirhan E, Ozkaya G, Kirli S. Effects of long-term antidepressant treatment on oxidative status in major depressive disorder: A 24-week follow-up study. Progress in Neuro- Psychopharmacology and Biological Psychiatry Volume 35, Issue 5, 1 July 2011: 1284-90. 
 6. Bora IH, Taskapilioglu O, Seferoglu M, Kotan OV, Bican A, Ozkaya G, Akkaya C. Sociodemographics, clinical features, and psychiatric comorbidities of patients with psychogenic nonepileptic seizures: experience at a specialized epilepsy center in Turkey. Seizure 2011 Jul;20(6):458-61. Epub 2011 Mar 23.
 7. Kotan Z, Bican A, Kotan VO, Bora I, Hamurcu DY, Ozkaya G, Akkaya C. Sleep measurements in women with dysthymic disorder and insomnia. Sleep and Biological Rhythms 2015; 13: 99–105 doi:10.1111/sbr.12092.
 8. Demir AB, Kotan Z, Kotan VO, Bora I, Ozkaya G. Pain, Daytime Sleepiness, Anxiety and Depression Levels of Patients with Chronic Neuropathic Pain Syndromes. Journal of Neurological Sciences [Turkish] 2016; 33:(1)# 47; 89-101.
 9. Cırık DA, Yerebasmaz N, Kotan VO, Salihoglu KN, Akpinar F, Yalvac S, Kandemir O. The impact of prenatal psychologic and obstetric parameters on postpartum depression in late-term pregnancies: A preliminary study. Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology 2016 Vol.55, No.3 
 10. Yüksel RN, Kotan VO, Aksoy GG, Göka E. Düşük Doz Risperidona Yanıt Veren Delüzyonel Parazitoz Vakası. Düşünen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences.  2016 Vol.3, DA-2015-12-102.

Poster Bildirileri:

 1. Kotan VO, Sarandöl E, Kırhan E, Özkaya G, Akkaya C, Kırlı S. Major Depresif Bozukluk Hastalarında Serum Leptin ve Adiponektin Düzeylerinin Sigara İçiciliğiyle İlişkisi. 03-06.12.2009. Antalya. 6. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi.
 2. Yüksel RN, Kotan VO, Göka E. Bir Eroin Bağımlısında Kendi Kendine Enjeksiyon Sonrası Gelişen Düşük El Sendromu. 12-16.11.2014. Antalya. Türkiye Psikiyatri Derneği 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi.
 3. Erzin G, Dursun S, Şahin D, Yiğit M, Ocak D, Kotan VO, Altunsoy N. Kannabis Kötüye Kullanımı Öyküsünde ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Tanısında Buluşan Tek Yumurta İkizleri. 25-29.11.2015. Antalya. Türkiye Psikiyatri Derneği 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi.
 4. Kotan VO, Yücens BB, Kotan Z, Okay İT, Tıkır B, Özkaya G, Göka E. Sentetik Kannabinoid Kullanıcılarının Kannabis Kullanıcıları ile Sosyodemografik Özellikler, Serum Elektrolit Düzeyleri ve Karaciğer Fonksiyon Testleri Açısından Karşılaştırılması.  10-12.12.2015. Edirne. 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi.
 5. Yılmaz FM, Kotan VO, Neşelioğlu S, Erel Ö, Okay İT, Kıral S, Bakırhan A, Göka E. Opiyat Bağımlılığında Tiyol / Disülfit Dengesi. 10-12.12.2015. Edirne. 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi.
 6. Çalışkan N, Kotan VO, Göka E. Denetimli Serbestlik Tedbiri İle Tedavi Kararı Verilen Kannabis Kullanıcılarında Dürtüsellik ve Benlik Saygısı Düzeylerinin Takip Sonuçları İle İlişkisi. 10-12.12.2015. Edirne. 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi.
 7. Yüksel RN, Kotan VO, Göka E. Reversible Cycloplegia Caused By Duloxetine: A Case Report. 20-24.04.2016. Antalya. 8. Uluslarası Psikofarmakoloji Kongresi. 
 8. Akdağ EM, Kotan VO, Sevinç ŞS, Göka E. Symptomatic Hyperammoniemia Associated With Valproic Acid Use In Bipolar Disorder: A Case Report. 20-24.04.2016. Antalya. 8. Uluslarası Psikofarmakoloji Kongresi.
 9. Ocak D, Yiğit M, Çıtak Ö, Kotan VO, Aydemir MÇ. Bipolar Afektif Bozukluk Sürdürüm Tedavisinde Kullanılan Karbamazepin Kaynaklı Lenfositik İnterstisyel Pnömonitis: Bir Olgu Sunumu. 04-07.05.2016. İzmir. Türkiye Psikiyatri Derneği 20. Yıllık Toplantı-Klinik Eğitim Sempozyumu.

Sözel Bildiri: 

 1. Kotan Z, Kotan VO, Yalvaç HD, Demir S. Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Kadınlarda Aile İçi Şiddetin Sosyodemografik Özellikler, Klinik Değişkenler ve Dissosiyatif Belirtilerle İlişkisi. 25-29.11.2015. Antalya. Türkiye Psikiyatri Derneği 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi.
     

Kongre Sunumları:

 1. Olgu Sunumu ve Kuramsal Tartışma: Vahap Ozan Kotan, Tartışmacı: Rainer Krause. 21-23.09.2012. İzmir. 14. İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri.
 2. Psikanalitik İlkeleri Temel Alan Tanısal Sınıflandırma Sistemleri Uygulanabilir Değildir" Miti. Vahap Ozan Kotan, Oturum Başkanı: Gamze Özçürümez. Panel 24 Kanıta Dayalı Tıp Çağında Psikanalitik Psikoterapiler - Mitler ve Gerçekler. 25-29.11.2015. Antalya. 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi.
 3. Sıradan İnsanlar Film Gösterimi: Yas farklı kişilik yapılarında nasıl işlenir? Yorumlayan: Vahap Ozan Kotan, Moderatör: Elif Ülkü Gürışık. Psikanalitik Psikoterapiler Çalışma Birimi Etkinliği. 04-07.05.2016. Çeşme, İzmir. Türkiye Psikiyatri Derneği 20. Yıllık Toplantı-Klinik Eğitim Sempozyumu.