Online Randevu

Hastanemizin online randevu hizmetinden faydalanabilmek için formda istenilen bilgileri girmeniz gerekmektedir. Online randevu talebiniz Merkezi Randevu Sistemi'mize iletilecektir. Randevu talebinde bulunduğunuz gün ve saatten itibaren, en geç 1 iş günü sonra talebiniz değerlendirilerek bilgi verilecektir.

(*) İşaretli alanların doldurulması zorunludur.

Prof. Dr. İ. Haldun Müderrisoğlu

Kardiyoloji Anabilim Dalı


Telefon Numarası
0312 203 68 68 (1403 -1395 -1375)

      1982 Hacettepe ÜTF Tıpta Uzmanlık
      1989 Hacettepe ÜTF İç Hastalıkları
      1991 Hacettepe ÜTF Kardiyoloji
      1984 - 1991 Hacettepe Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Kardiyoloji
      1991 Hacettepe Tıp Fakültesi
      1991 Yrd. Doç. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Malatya
      1991 - 1994 Doç. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi –Malatya
      1992 - 1993 Misafir Doktor Baylor College of Medicine, Dept of Cardiology, Houston, Tx , USA
      1994 - 1996 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi – Ankara
      1996 Prof. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara
      Türk Tabipleri Birliği , Ankara Tabip Odası Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) İç Hastalıkları Derneği Türk Hipertansiyon ve Ateroskleroz Derneği Türkiye Organ Nakil Derneği Amerikan Kalp Cemiyeti Amerikan Hipertansiyon Derneği Avrupa Kardiyoloji Derneği Avrupa Kardiyoloji Derneği "fellow"luğu Transplantation Derneği
      Girişimsel Kardiyoloji ( Koroner anjiyografi, kalp kateterizasyonu , koroner girişimler, PTCA, stent koroner pıhtı çıkarma, akut miyokard infarktüsü esnasında tıkalı kalp damarlarının açılması , koroner kan akımının ölçülmesi, damar içi ultrason vb.) Koroner arter hastalıkları ( koroner görüntüleme ) Hipertansiyon ( dirençli, control dışı) Kan yağlarında , yükseklik, damar sertliği Kalp yetersizliği Kalp nakil adaylığı Kalp nakli yapılmış hastaların izlemi, miyokard biyopsi alma işlemi Kapak hastalıkları Kardiyoloji Uzmanlık eğitimi Kardiyolojide toplam kalite yönetimi Tıp Eğitimi