Dünyada ilk kez 1970 yılında A.B.D.’de Acil Tıp Uzmanlık asistan eğitim programları faaliyete geçmiştir. Ülkemizde, daha önce pratisyen hekimlerle yalnız bir tür triaj karşılama, ilk müdahale ve gerekli konsültanların daveti şeklinde verilen acil servis hizmetinde, acil tıbbi ayırıcı tanı ve acil tedavilerin uygulanımını esas alan ve özellikle üniversite hastanelerinin öncülüğünde yeni bir tıbbi ve idari organizasyona ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla 1990’ların başlarında yapılan bir dizi toplantı sonrası Acil Tıp Uzmanlığının yeni bir Anabilim Dalı (ABD) olarak açılmasına karar verilmiştir. Nisan 1994'te de tıpta uzmanlık sınavında ilk defa kadrolar ilan edilip eğitime başlanmıştır. Ülkemizde halen hemen hemen tüm Üniversitelerde ve Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma Hastanelerinde yoğun bir şekilde Acil Tıp Uzmanlık eğitimi verilmektedir. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde acil tıp hizmeti acil ünitelerinde verilmekteyken, 03/07/2006 tarihinde Üniversitemiz bünyesinde Acil Tıp A.B.D. kurulmuş ve başkanlığına Sayın Prof. Dr. Nur Altınörs atanmıştır. 2009 yılı itibariyle bu görevi Sayın Prof. Dr. Ülkü Sibel Benli sürdürmektedir. Anabilim dalımıza bağlı Ankara, Adana, Konya, Alanya, İstanbul Uygulama ve Araştırma merkezlerimizde Acil Servislerimiz mevcuttur. Kapasite ve hasta sayısı olarak Adana'daki iki acil servisimizde günlük ortalama 300 acil hasta yönetimi yapılmaktadır. Yüreğir servisimiz triaj, tedavi ve izlem ünitesi, kapalı resüsitasyon ile hizmet vermekte olup 20 yatak-sedye mevcuttur. Hasta başı USG kliniğin uygulamalarından biridir.


İletişim Bilgileri

Adres: Fevzi Çakmak Caddesi, 10. Sok. No:45 Bahçelievler 06490 / Ankara

Tel: 0312 203 68 68 / 6700