Beyin ve sinir cerrahisi dalı , diğer ismi ile Nöroşirürji bölümünün ilgi alanı sinir sisteminin tedavileri cerrahi olan hastalıklarıdır. Başkent Üniversitesinde bu kapsamdaki hastaların tanılarının konabileceği tüm radyolojik altyapı ve tedavi olanakları vardır. Ankara hastanemiz Beyin ve Sinir Cerrahisinde halen 2 profesör, 2 doçent, bir uzman ve 4 araştırma görevlisi çalışmaktadır. Dalımızın tedavisini yaptığı hastalıkları ana başlıklarla şöyle sıralamak mümkündür:

 • Omurganın boyun ve bel bölgesinde görülen fıtıklaşmalar (servikal ve lumbal disk hernileri ) Bu tür ameliyatlar mikroskop altında mikroşirürjikal yöntemlerle gerçekleştirilmekte ve hastalarımız ameliyat oldukları günün gecesini hastanede geçirdikten sonra ertesi gün taburcu edilmektedirler
 • Omurga rahatsızlıklarının neden olduğu ağrılı durumlarda değişik tedavi yöntemleri, örneğin radyofrekans olarak bilinen elektriksel uyaranlarla tedavi şekli
 • İlaç tedavisine yeterli olumlu yanıt vermeyen yüz ağrılı hastalarımızda benzer şekilde elektriksel uyaranla tedavi (radyofrekans)
 • Sinir sisteminin doğuştan ve gelişimsel hastalıkları,şekil bozuklukları
 • Beyin ve omurilikde oluşmuş travmaya bağlı hasarlar
 • Beyinde görülen damar baloncuğu (anevrizma ) ve anormal damar yumağı (arteriovenöz malformasyon) ve benzeri damarsal hastalıklar
 • Beyin ve omurilikde oluşmuş iyi veya kötü huylu tümörler
 • Omurgada oluşmuş dejeneratif hastalıklar (omurgada kayma, şekil bozuklukları)
 • Kollar ve ayaklardaki sinirlerde görülen travmaya bağlı zararlar, ayrıca özellikle en sık örneği el bileğindeki sinir sıkışmaları ( karpal tünel hastalığı)
 • Özellikle kadınlarda menapoz döneminde kemik erimesi zeminide hafif darbeler sonucu oluşabilen omur kemiği kırıklarının ameliyatları (kifoplasti ve vertebroplasti ameliyatları)
 • Yaşamsal veya nörolojik bakımdan acil durumlarda 24 saat çalışan ameliyathanemiz ve ameliyat sonrası yoğun bakım üniteleriyle hasta tedavisi ve bakımı kesintisiz olarak yapılmaktadır.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı ilgi alanı içerisinde olan hastalıkların tanı ve tedavisinde yakın dallarla çok sıkı bir işbirliği halinde çalışmaktadır. Örnek olarak beyin ve omurilikte görülen bazı damarsal hastalıkların tedavisinde cerrahi tedavi dışında bir seçenek olan ve Radyoloji doktorlarının uyguladığı tedavi yöntemleri ( endovasküler embolizasyon ve diğer radyolojik teknikler) hakkında hastalarımıza ve hasta yakınlarına bilgi verilmekte ve radyoloji bölümü ile birlikte hastalarımızın durumları değerlendirilerek tedavi planı oluşturulmaktadır. Bir başka örnek ise bazı beyin hastalıklarının tedavisinde uygulanan Gamma ?Knife ismiyle bilinen ve bir tür ışınlama tedavisi olan sistem Üniversitemizin Adana hastanesinde hizmet vermektedir. Bu sistem ülkemizde sadece 4 merkezde bulunmaktadır. Bu tedaviye ihtiyaç duyan hastalarımız için en kısa sürede randevu alınmakta ve söz konusu tedavi Adana hastanemizde uygulanmaktadır.
Anabilim Dalımız muayene , tanı ve tedavi hizmetleri dışında isteyenler için her türlü bilgilendirmeyi değişik iletişim yöntemleriyle veya karşılıklı görüşme yoluyla yapmaktadır.


İletişim Bilgileri

Adres: Fevzi Çakmak Caddesi 10. Sokak No:45 06490 Bahçelievler/Ankara

Tel: 0312 203 68 68 / 1366

Direk Tel: 0312 203 65 17