Çocuk Cerrahisi, anne karnından başlayıp ergenlik çağının bitimine dek geçen süre içerisinde çocuklarda karşılaşılan doğumsal ve edinsel cerrahi sorunların tedavisi ile uğraşan bir bilim dalıdır. Diğer cerrahi dallara göre göreceli olarak daha yeni bir alan olmasına karşın özellikle yenidoğan yoğun bakım birimlerinin gelişmesi ile son çeyrek yüzyılda Çocuk Cerrahisi alanında çok önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk Cerrahisi Üniversitemizin 1993 yılında kuruluşuyla birlikte hizmete başlamıştır. 1993 yılından 1997 yılına kadar Çocuk Cerrahisi hizmetleri aynı zamanda Tıp Fakültemiz kurucu Dekanı olan Prof. Dr. Nebil BÜYÜKPAMUKÇU tarafından gerçekleştirilmiştir. 1997 yılında Dr. Büyükpamukçu’nun Hacettepe Üniversitesi’ne geri dönmesinden sonra 8 Mayıs 1997 tarihinde Dr. İ. Serdar ARDA göreve başlamıştır. 14 Temmuz 1999 tarihinde Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı kurulmuş ve Yrd. Doç Dr. İ. Serdar ARDA vekaleten Anabilim Dalı Başkanlığı’na atanmıştır. 6 Ekim 2000 tarihinde ise, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’ndan emekli olan Prof. Dr. Akgün HİÇSÖNMEZ Anabilim Dalı Başkanı olarak göreve başlamıştır. Anabilim Dalımız hastanelerinde şu anda 1 profesör, 2 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi, 3 uzman ile 6 araştırma görevlisi hizmet vermektedir. Anabilim Dalı Başkanlığımızın bulunduğu Ankara Hastanesi ile Adana, Alanya ve Konya Uygulama ve Araştırma Merkezlerimizde aşağıda belirtildiği şekilde Çocuk Cerrahisinin ilgi alanına giren her konuda 24 saat hizmet verilmektedir.


İletişim Bilgileri

Adres: 6.Cadde Varol Apt. 70/1 Bahçelievler / Ankara
Tel: 0.312 203 66 00