Çocuk Hematoloji:
Çocuk Hematoloji Bölümü’müzde; 0-18 yaş arasında kan hastalıkları olan hastaların muayene, tetkik ve tedavileri yapılmaktadır.
Bölümümüzde tanısı konulan ve tedavisi uygulanan hastalıklar şunlardır:
Yenidoğan anemileri, demir eksikiği anemisi, megaloblastik anemiler, edinsel/kongenital aplastik anemi, Diamond- Blackfan anemisi, geçici eritroblastopeni, kongenital diseritropoietik anemi, sideroblastik anemi, miyelodisplastik sendrom, paroksismal nokturnal hemoglobinüri, hemolitik anemiler (eritrosit membran bozuklukları, eritrosit enzim  eksiklikleri, hemoglobin bozuklukları -kongenital eritropoietik porfiri, hemoglobinopatiler, alfa ve beta talasemiler-), polisitemiler, lökosit hastalıkları (lökositoz, lökopeni,  edinsel/kongenital nötropeni), diğer sistem hastalıkları ve sendromlar ile birlikte olan hematolojik anormallikler, trombosit bozuklukları (sayısal ve fonksiyonel anormallikleri), kanama veya kan pıhtılaşma eğiliminin arttığı durumlar, lenf bezlerinin ve/veya dalağın büyümesi ile seyreden durumlar, miyelodisplastik sendromlar, lösemiler. Polikliniğimizde ayaktan ve yatan hasta hizmeti verilmektedir.

Çocuk Onkolojisi:
Hastanemizde çocukluk çağı kanserlerinin tanı ve tedavisi; hastalarda film, ultrasonografi gibi teşhis yöntemlerini kullanan radyoloji, mikroskopik teşhisi koyacak patoloji, hastaya gerekli kanser ameliyatlarını yapacak çok çeşitl cerrahi bölümleri, ışın (şua) tedavisi verecek radyasyon onkolojisi, ilaç tedavisini verecek çocuk onkolojisi gibi çok sayıda uzmanın yer aldığı “çok uzmanlı ekip çalışması” ile yürütülmektedir.
Hastaların teşhis ve tedavi aşaması, “pediatrik tümörler konseyi” adı verilen toplantılarda tartışılmaktadır. Kanserin teşhis aşamasında artan oranda geçmişte ameliyatla alınan parçalar yerine iğnelerle alınan parçalar kullanılmaktadır. Bunun için gelişmiş girişimsel radyoloji hizmetlerine ihtiyaç vardır. Merkezimizin gelişmiş bir transplantasyon merkezi olması nedeni ile ileri düzeyde gelişmiş bu hizmetler kanserlerin tanımlanmasında da kullanılmaktadır. Çocukluk Çağı Hemanjiomlarında (gül lekeleri), tıp literatürüne yenilikler eklemiş çalışmalarla güncel tedavi uygulamalarında bulunulmaktadır.

Hemanjiom Tedavi Ünitesi
Bebeklik dönemi hemanjiomlarında yeni tedavinin ilk uygulaması hastanelerimizde başlamıştır. Binlerce hastanın görülüp, yüzlercesinin tedavi edildiği Ankara ve Adana Hastanelerimiz bu konuda Ülkemizin en yetkin merkezleri arasındadır.

Hemanjiom Hakkında Her Şey kataloguna ulaşmak için tıklayınız...

Everything About Haemangioma Click For Catalog...

HEMANJİOMLAR (Çocuklarda Gül Lekeleri) Makalesi İçin Tıklayınız...


İletişim Bilgileri

Adres: Temel Kuğuluoğlu Sk. No:24 Bahçelievler / ANKARA

Tel: 0 (312) 221 00 03