Polikliniğimizde; çocukluk çağı beyin hastalıklarının tanı, tedavi ve takibi yapılmaktadır.
Bölümümüzün ilgi alanına giren konular arasında, epilepsi (Sara) hastalıkları, bayılmalar, katılma nöbetleri, baş ağırları, zihinsel gerilikler, gelişimsel bozukluklar, kas hastalıkları ve serebral palsi (CP) sayılabilir. Sara hastalığı kesin tanısı konulması ve takibi her zaman kolay olmamaktadır ve bunun için gerekli olan uyku aktivasyonlu video EEG monitorizasyonu hastanemizde yapılabilmektedir. Gelişim geriliği olan hastaların ayrıntılı gelişim testleri ve ileri radyolojik görüntülemeleri (Beyin MRG, MRG spect) hastanemizde yapılabilmektedir.


İletişim Bilgileri

Adres: Temel Kuğuluoğlu Sk. No:24 Bahçelievler / ANKARA

Tel: 0312 215 21 14 - 0312 222 58 78