Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı bünyesinde, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları adıyla, 1997 yılında Dr. Nilgün GÜVENER DEMİRAĞ tarafından kurulmuştur. Bilim dalı olarak ilk kez Bahçelievler 16. sokakta çalışmalarına başlamış, 2002 yılından itibaren halen bulunduğu 5. sokak polikliniklerinde çalışmalarına devam etmiştir.1997 yılında Adana Hastanesi, 2003 yılında Alanya Hastanesi , 2003 yılında Konya Hastanesi ve 2007 yılında İstanbul Hastanesi bünyesinde hizmete başlamıştır. Tiroid Hastalıkları Merkezi ile Diyabet ve Obezite Merkezi 2006 yılında Emek 77. sokakta hizmete girmiştir ve Haziran 2008'den beri Ümitköy polikliniklerinde hizmete devam etmektedir.
Bilim dalının amacı, bilgi ve beceriler ile donatılmış hekimler yetiştirmek; bilime katkı sağlayacak bilgi ve teknoloji üretmek; şehrinde ve bölgesinde kaliteli sağlık hizmeti sunmak;bilim dalının gelişimine katkı sağlayacak etkinlikler düzenlemek; ayrıca, ulusal ve uluslararası temel bilim ve klinik araştırmalar eşliğinde endokrinoloji ve metabolizma hastalıklarında tanı, koruyucu ve tedavi edici hizmetlerde en etkili yaklaşımları araştırmak ve faydalanmalarını sağlamaktır.

Mezuniyet öncesi eğitim
Bilim Dalı 3.sınıf, 4.sınıf tıp ve diş hekimliği öğrencilerine endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları eğitimi vermektedir.

Mezuniyet sonrası eğitim
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları yan dal araştırma görevlilerine Sağlık Bakanlığı tarafından ön görülen 3 yıllık uzmanlık eğitimi verilmektedir. Ankara dışı merkezde çalışan yan dal araştırma görevlilerinin her 3 ayda bir Ankara merkezde eğitim almaları sağlanmaktadır. Eğitim programları tüm yıl boyu, bütün merkezlerimizde aralıksız sürmektedir. Eğitim faaliyetleri içerisinde; seminerler, konseyler, katılımlı ve tartışmalı olgu sunumu toplantıları yer almaktadır. Bilim dalımızda tüm yıl boyu birer aylık dönemlerle değişen İç Hastalıkları Araştırma Görevlilerine ve internlere de eğitim verilmektedir.

Çalışma Alanları ve Bilimsel Etkinlikler
Bilim Dalı'mızda Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında üniversitemiz tarafından desteklenen, tamamlanmış veya yürütülmekte olan çok sayıda araştırma projesi bulunmaktadır. Bu araştırmalar yerli ve yabancı literatürlerde yer almışlardır. Öğretim üyeleri çeşitli kitaplarda bölümler yazmışlardır.

Hasta Hizmetleri
Endokrinoloji ve Metabolik hastalıklarının pek çoğu ayaktan tetkik,tedavi ve izlem gerektirmektedir. Bu amaca yönelik olarak düzenlenmiş bulunan polikliniklerimiz Genel Endokrinoloji, Tiroid, Diyabet, Obezite, Lipid Metabolizması, Hipertansiyon, Hipofiz, Adrenal, Metabolik Kemik Hastalıkları ve Osteoporoz polikliniklerinden oluşmaktadır.
Diyabet, en sık gözlenen endokrinolojik rahatsızlıktır. Bölümümüzde kan şekerinin kontrolü ve komplikasyonların önlenmesi amacı ile dünyada uygulanan tüm tedaviler hastalarımıza sunulmaktadır. Diyabete bağlı göz, böbrek ve ayak sorunlarında ilgili bölümlerle irtibat halinde tedavi sağlanmaktadır. Gebelik diyabetinin yakın takibi yapılmaktadır. Hastaların eğitimi için diyabet eğitim hemşiresi ve beslenme eğitimi amaçlı diyetisyen hastaların tedavisine aktif olarak katılmaktadırlar.
Tiroid hastalıklarından hipotiroidi, hipertiroidi, nodüler guatr ve tiroid kanseri ayrıntılı değerlendirilmekte ve gereken tiroid ultrasonografisi, aspirasyon biopsisi veya diğer tedaviler sunulmaktadır. Gerektiğinde Nükleer Tıp bölümü ile irtibata geçilerek radioaktif iyot tedavisi uygulanmaktadır.
Son yıllarda büyük bir toplumsal sorun olmaya başlamış olan obeziteye yönelik ayrıntılı araştırma ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Vücut yağ dağılımı son teknolojik yöntemlerle detaylı değerlendirilmektedir. Yakın doktor ve diyetisyen kontrolü ile uzun dönem takip ve lüzumu halinde ilaç tedavisi sağlanmaktadır. Gerekirse Genel Cerrahi bölümü ile irtibata geçilerek hastalar obezite cerrahisine yönlendirilmektedir.
Osteoporozun tanı ve tadavisi için gerekli tüm tetkikler, endokrinoloji bölümü doktorları tarafından yönlendirilmektedir. Diğer metabolik kemik hastalıkları ve kalsiyum metabolizması bozuklukları da endokrinolojinin uzmanlık alanı içindedir (osteomalazi, D vitamini eksikliği ve hiperparatiroidi gibi).
Kolesterol ve yağ metabolizması bozuklukları (dislipidemi) diğer bir yaygın metabolik sorundur. LDL kolesterol veya trigliserid yüksekliği ve HDL kolesterol düşüklüğü genetik, kazanılmış veya bazı endokrinolojik rahatsızlıklara bağlı olabilir. Bu durumlar kalp hastalığı riskini arttırabilmektedir. Bölümümüzde gerekli araştırma ve tedaviler uygulanarak dislipidemiler başarı ile tedavi edilmektedir.
Hipofiz bezi hastalıkları nadir görülmekle birlikte ciddi sorunlara yol açabilmektedirler. Tanı erken ve uygun bir şekilde konulursa tedavi genelde mümkündür. Hipofizin hormon üreten tümörleri (akromegali, cushing, prolaktinoma gibi) önemli sağlık sorunlarına neden olmaktadırlar. Hipofiz bezinin değişik nedenlerle az çalışması da kişinin günlük hayatını etkilemektedir. Tüm bu sorunlar bilim dalımızda ayrıntılı incelenmekte, uyarı veya baskılama testleri yapılmakta ve başarılı tedavileri sağlanabilmektedir. Gerekiyorsa Beyin Cerrahisi bölümü ile cerrahi tedavi açısından temasa geçilmektedir.
Böbrek üstü bezinin (adrenal bez) aşırı çalışması hipertansiyona (yüksek kan basıncına) neden olabilir. Az çalışması ise hayati önem arz eden bir tabloya yol açabilir. Bu durumların ve adrenal kitlelerin tedavisi ve takibi endokrinoloji bölümünde yapılmaktadır. Operasyon gerektiren hastaların operasyon sırasında yakın takipleri sağlanmaktadır.


İletişim Bilgileri

Adres: Fevzi Çakmak Caddesi, 5. Sokak No: 48 06490 Bahçelievler / ANKARA

Tel: 0312 203 05 27 / 5170 - 5307

Fax: 0312 203 05 28