Anabilim dalımız üniversitemizde 1997 yılında kurulmuştur. Klinik mikrobiyoloji ve infeksiyon hastalıklarının uzmanlık alanının gereği olarak rutin mikrobiyolojik laboratuvar çalışmaları ve infeksiyon hastalarının tanı ve tedavisi bölümümüzce yapılmaktadır.

Mezuniyet öncesi eğitim
Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde dönem 3 ve 4 öğrencilerine ülkemizde sık görülen ve günlük hekimlik pratiğinde sık karşılaşacakları infeksiyon hastalıkları ile ilgili teorik ve pratik bilgi kazandırılmaktadır. Dönem 4' te staj süresi 15 gün olup laboratuvar, hasta başı ve teorik dersleri içeren eğitim programı uygulanmaktadır.

Mezuniyet sonrası eğitim
Asistan eğitim programı belirlenmiş olup beş yıllık süreyi kapsamaktadır. Bu süre içinde infeksiyon hastalıkları eğitimine ek olarak üç farklı anabilim dalında rotasyon eğitimi (12 ay İç Hastalıkları, 2 ay Göğüs Hastalıkları, 1 ay Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları), laboratuvar eğitimi yer almaktadır. Eğitimleri boyunca asistanlar anabilim dalının yürüttüğü bilimsel çalışmalara (klinik ve laboratuvar) katılmakta, seminer ve literatür sunumları yapmakta ve kıdemlerine uygun olarak pratik ve teorik sınavlara alınarak bilgi düzeyleri belirlenmektedir.

Çalışma Alanları ve Bilimsel Etkinlikler
Anabilim dalımız ateş ve/veya diğer yakınmalarla (ishal, sarılık, döküntü, idrar yaparken yanma, boğaz ağrısı, öksürük, balgam çıkarma, eklem ağrısı vb) başvuran hastaları poliklinik ve hastane bazında takip etmekte ve hastanemizin diğer bölümlerinde yatan hastalara konsültan hekim olarak hizmet vermektedir. Polikliniğimizde rutin hasta muayenesi dışında yetişkin aşılaması, organ nakli öncesi infeksiyon taraması, hepatit ve yurt dışı seyahat öncesi infeksiyonlardan korunma danışmanlığı verilmektedir. Aynı zamanda yoğun bakım ünitelerinde ve servislerde yatan hastalarda görülen infeksiyonların takip ve tedavisi bölümümüzce yapılmaktadır. Amacımız infeksiyonu olan erişkin hastalara çağdaş tıbbi bilgi ve teknolojinin yardımıyla erken tanı koyarak etkin bir tedavi sağlamak, toplumdan kazanılan infeksiyonların (hepatit, AIDS, cinsel yolla bulaşan hastalıklar vb) önlenmesi için başvuranlara gerekli bilgi ve aşı gibi koruyucu işlemleri gerçekleştirmek, hastane ortamında yatan hastalarda gelişen infeksiyon riskini en aza indirmektir. Anabilim dalımız öğretim üyeleri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda konuşmacı olarak görev almakta, ulusal uzmanlık derneklerinin düzenlediği Ankara toplantılarında her yıl ev sahipliği yapmaktadır. Anabilim dalımız öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış çalışmaları, yine ulusal kitaplarda yayınlanmış kitap bölümleri mevcuttur. Aynı zamanda öğretim üyelerimiz tanı ve tedavi rehberlerinin hazırlıklarında da görev almaktadır.

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, poliklinikten başvuran hastalara ve yatırılarak izlenen hastalara 24 saat hizmet vermektedir. Hastalardan alınan örneklerin laboratuvara kabul edilmesi, işlemlerden geçirilmesi ve sonuçlandırılması aşamalarında toplam kalite anlayışına uygun olarak hizmet verilmektedir. Laboratuvarımızda yürütülen antibiyogram işlemlerinin tamamı her yıl güncellenen CLSI (Clinical Laboratory and Standards Institute) önerileri doğrultusunda yapılmaktadır. Laboratuvarımızda yürütülen bakteri kültürü, antibiyogram testleri, tüberküloz basili boyanması, kültürü ile duyarlılık testleri her ay düzenli olarak bir uluslar arası dış kalite kontrol sistemi tarafından test edilmektedir. Mikrobiyoloji laboratuvarı bünyesinde aynı zamanda viral tetkiklerin gerçekleştirildiği Moleküler Tanı (PCR) Laboratuvarı yer almaktadır. Laboratuvarımıza dışarıdan örnek kabul edilmektedir.

MİKROBİYOLOJİ  LABORATUVARINDA YAPILAN TETKİKLER
Anaerobik Kültür
Anne Sütü Kültürü
Balgam Kültürü
BOS Kültürü
Boğaz Kültürü
Boğmaca Kültürü
Burun Kültürü
CAPD Sıvısı
Derin Trekeal Aspirat Kültürü
Difteri Kültürü
Doku Biyopsisi Kültürü
Dren Sıvısı Kültürü
Dışkı Campylobacter Kültürü
Dışkı Kültürü
Dışkı Yersinia Kültürü
Eklem Sıvısı Kültürü
Entübasyon Tüp Ucu Kültürü
Gonokok Kültürü
Hemovak Ucu Kültürü
İdrar Kültürü
Kan Kültürü
Kateter Kültürü.
Kemik İliği Kültürü.
Konjunktiva Kültürü
Legionella Kültürü
Mantar Kültürü
Mycoplasma Kültürü
Nazofarinks Kültürü
Periton Sıvısı  Kültürü
Plevral Sıvısı Kültürü
Safra Sıvısı Kültürü
Solunum sekresyonlarının kantitatif kültürü
Sürüntü Kültürü
Vajen Kültürü
Vücut Sıvıları Kültürü
Yara ve Püy Kültürü
Üreaplasma Kültürü
Boğaz Sürüntüsünde Hızlı Streptekok Antijeni
Brusella aglütinasyonu
Cryptosporidium antijeni
Dışkıda  H.Pylori Antijeni
Dışkıda Amip Antijeni
Dışkıda Giardia Antijeni
Dışkıda Norovirüs antijeni
Dışkıda Rotavirüs-Adenovirüs Antijen Testi (İmmünokromotografik)
Gruber Widall aglütinasyonu
İdrar Legionella antijeni
İnfluenza virus antijeni
Kanda Malaria hızlı test
Kist hidatik total antikor
Mono-Spot Testi
Solunum sinsityal virusu (RSV)
Dışkıda Cryptosporidium aranması
Dışkıda Direkt Mikroskopik İnceleme
Dışkıda parazit aranması
Gram boyama
Hücre Sayımı
Kalın damla
Wright boya
MOLEKÜLER TANI (PCR) LABORATUVARINDA YAPILAN TETKİKLER
Atypical Pneumonia PCR
Clostridium Difficile (toxin B)  PCR
CMV - PCR (DNA)
EBV PCR (DNA)
Enterik bakteri paneli
Enterik Parazit paneli
Enterik viral panel
İnfluenza (A/B)
HBV Lamuvidin direnci
HCV - Genotiplendirme
HCV - RNA PCR (Kantitatif)
HSV 1-2 (DNA)
HPV genotip belirleme
HPV - PCR (DNA)
HBV - DNA PCR (Kantitatif)
Parvovirus PCR (DNA)
Polyoma BK (DNA)
MİKROBİYOLOJİ-SEROLOJİ  TETKİKLERİ
Anti HBc IgG
Anti HBc IgM
Anti HBe
Anti HBs (Kantitatif)
Anti HCV
Anti HIV
HAV Ig G
HAV Ig M
HBe Ag
HBs Ag
HBS Ag Doğrulama (CMIA İle)
HCV Doğrulama (Western Blot)
HIV Doğrulama (Western Blot İle)
CMV IgG
CMV IgG avidite
CMV IgM
EBV (VCA) IgG
EBV (VCA) IgM
Kızamıkçık (Rubella) IgG
Kızamıkçık (Rubella) IgM
Toksoplasma IgG
Toksoplasma IgM
Treponema Pallidum Total Antikoru
MİKROBİYOLOJİ-ELİSA TETKİKLERİ
Anti HDV (Delta)
Anti HEV (Hepatit E Virüsü)
Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG
Borrelia burgdorferi (Lyme) IgM
HSV Tip I Ig G
HSV Tip I Ig M
HSV Tip II Ig G
HSV Tip II Ig M
Galaktomannan Antijeni
Kabakulak (Mumps) IgG
Kabakulak  (Mumps) IgM
Kızamık (Rubeola)  IgG
Kızamık (Rubeola)  IgM
Kızamıkçık (Rubella) IgG Avidite
Parvovirus B-19 IgG
Parvovirus B-19 IgM
Su çiçeği (Varicella zoster) Ig G
Su çiçeği (Varicella zoster) Ig M
Toksoplazma IgG avidite
Quantiferon

Not: Çalışma zamanları ve gönderilebilecek klinik örnekler için telefon numaramız: 0312 203 68 68 / 1432.
Laboratuvarımıza dışarıdan örnek kabul edilmektedir.


İletişim Bilgileri

Adres: Fevzi Çakmak Caddesi, 10. Sok. No:45 Bahçelievler 06490/Ankara

Tel: 0312 203 68 68