Anabilim dalımız üniversitemizde 1997 yılında kurulmuştur. Klinik mikrobiyoloji ve infeksiyon hastalıklarının uzmanlık alanının gereği olarak rutin mikrobiyolojik laboratuvar çalışmaları ve infeksiyon hastalarının tanı ve tedavisi bölümümüzce yapılmaktadır.

Mezuniyet öncesi eğitim
Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde dönem 3 ve 4 öğrencilerine ülkemizde sık görülen ve günlük hekimlik pratiğinde sık karşılaşacakları infeksiyon hastalıkları ile ilgili teorik ve pratik bilgi kazandırılmaktadır. Dönem 4' te staj süresi 15 gün olup laboratuvar, hasta başı ve teorik dersleri içeren eğitim programı uygulanmaktadır.

Mezuniyet sonrası eğitim
Asistan eğitim programı belirlenmiş olup beş yıllık süreyi kapsamaktadır. Bu süre içinde infeksiyon hastalıkları eğitimine ek olarak üç farklı anabilim dalında rotasyon eğitimi (12 ay İç Hastalıkları, 2 ay Göğüs Hastalıkları, 1 ay Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları), laboratuvar eğitimi yer almaktadır. Eğitimleri boyunca asistanlar anabilim dalının yürüttüğü bilimsel çalışmalara (klinik ve laboratuvar) katılmakta, seminer ve literatür sunumları yapmakta ve kıdemlerine uygun olarak pratik ve teorik sınavlara alınarak bilgi düzeyleri belirlenmektedir.

Çalışma Alanları ve Bilimsel Etkinlikler
Anabilim dalımız ateş ve/veya diğer yakınmalarla (ishal, sarılık, döküntü, idrar yaparken yanma, boğaz ağrısı, öksürük, balgam çıkarma, eklem ağrısı vb) başvuran hastaları poliklinik ve hastane bazında takip etmekte ve hastanemizin diğer bölümlerinde yatan hastalara konsültan hekim olarak hizmet vermektedir. Polikliniğimizde rutin hasta muayenesi dışında yetişkin aşılaması, organ nakli öncesi infeksiyon taraması, hepatit ve yurt dışı seyahat öncesi infeksiyonlardan korunma danışmanlığı verilmektedir. Aynı zamanda yoğun bakım ünitelerinde ve servislerde yatan hastalarda görülen infeksiyonların takip ve tedavisi bölümümüzce yapılmaktadır. Amacımız infeksiyonu olan erişkin hastalara çağdaş tıbbi bilgi ve teknolojinin yardımıyla erken tanı koyarak etkin bir tedavi sağlamak, toplumdan kazanılan infeksiyonların (hepatit, AIDS, cinsel yolla bulaşan hastalıklar vb) önlenmesi için başvuranlara gerekli bilgi ve aşı gibi koruyucu işlemleri gerçekleştirmek, hastane ortamında yatan hastalarda gelişen infeksiyon riskini en aza indirmektir. Anabilim dalımız öğretim üyeleri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda konuşmacı olarak görev almakta, ulusal uzmanlık derneklerinin düzenlediği Ankara toplantılarında her yıl ev sahipliği yapmaktadır. Anabilim dalımız öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış çalışmaları, yine ulusal kitaplarda yayınlanmış kitap bölümleri mevcuttur. Aynı zamanda öğretim üyelerimiz tanı ve tedavi rehberlerinin hazırlıklarında da görev almaktadır.

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, poliklinikten başvuran hastalara ve yatırılarak izlenen hastalara 24 saat hizmet vermektedir. Hastalardan alınan örneklerin laboratuvara kabul edilmesi, işlemlerden geçirilmesi ve sonuçlandırılması aşamalarında toplam kalite anlayışına uygun olarak hizmet verilmektedir. Laboratuvarımızda yürütülen antibiyogram işlemlerinin tamamı her yıl güncellenen CLSI (Clinical Laboratory and Standards Institute) önerileri doğrultusunda yapılmaktadır. Laboratuvarımızda yürütülen bakteri kültürü, antibiyogram testleri, tüberküloz basili boyanması, kültürü ile duyarlılık testleri her ay düzenli olarak bir uluslar arası dış kalite kontrol sistemi tarafından test edilmektedir. Mikrobiyoloji laboratuvarı bünyesinde aynı zamanda viral tetkiklerin gerçekleştirildiği Moleküler Tanı (PCR) Laboratuvarı yer almaktadır. Laboratuvarımıza dışarıdan örnek kabul edilmektedir.

Mikrobiyoloji Laboratuvarında Yapılan Tetkikler:

 • Doğrudan ve boyali mikroskopik incelemeler
 • Aerob, anaerob bakteri kültürleri
 • Otomatize sistemlere alınan kan kültürleri
 • Bakteri ileri tiplendirilmesi ve duyarlılık testleri
 • Mantar kültürleri, tiplendirilmesi ve duyarlılık testleri
 • Tüberküloz kültürü ve duyarlılık testleri
 • Standart tüp aglütinasyon testi (Brucella için Wright testi)
 • Widal aglütinasyon testi (Salmonella için)
 • Mono-Spot testi (Enfeksiyöz mononükleoz için)
 • Dışkı örneklerinde Rotavirus ve Adenovirus gibi viral antijenlerin aranmasi
 • Dışkı örneklerinde Clostridium difficile toksininin aranması
 • Genital örneklerde Klamidya antijeninin aranması
 • Kan örneklerinde CMVpp65 antijenemi testi
 • İdrarda Legionella antijeninin aranması

Moleküler Tanı (PCR) Laboratuvarında Yapılan Tetkikler:

 • Anaerobik Kültür
 • Anne Sütü Kültürü
 • Antifungal duyarlılık 5-Flusitozin
 • Antifungal duyarlılık Amfoterisin b
 • Antifungal duyarlılık Flukanazol
 • Antifungal duyarlılık Itrakonazol
 • Antifungal duyarlılık Kaspofungin
 • Antifungal duyarlılık Vorikonazol
 • Balgam Kültürü
 • Boğaz Kültürü
 • Boğmaca Kültürü
 • BOS Kültürü
 • Burun Kültürü
 • CAPD Sıvısı
 • Derin Trekeal Aspirat Kültürü
 • Difteri Kültürü
 • Dışkı Campylobacter Kültürü
 • Dışkı Helicobacter pylori kültürü
 • Dışkı Kültürü
 • Dışkı Yersinia Kültürü
 • Doku Biyopsisi Kültürü
 • Dren Sıvısı Kültürü
 • Eklem Sıvısı Kültürü
 • Entübasyon Tüp Ucu Kültürü
 • Gonokok Kültürü
 • Hemovak Ucu Kültürü
 • Diğer Kültürü P
 • İdrar Kültürü
 • Kan Kültürü
 • Kateter Kültürü
 • Kateter Kültürü.
 • Kemik İliği Kültürü.
 • Kulak Akıntı Kültürü
 • Legionella Kültürü
 • Mantar Kültürü
 • Mantar Tanımlanması
 • Mikobakteri antibiyotik duyarlılık testi
 • Mycobacterium identifikasyonu
 • Mycoplasma Kültürü
 • Nazofarinks Kültürü
 • Periton Sıvısı  Kültürü
 • Plevral Sıvısı Kültürü
 • Safra Sıvısı Kültürü
 • Solunum sekresyonlarının kantitatif kültürü
 • Tüberküloz Kültürü (Otomatize Sistem)
 • Üreaplasma Kültürü
 • Vajen Kültürü
 • Vücut Sıvıları Kültürü
 • Yara ve Püy Kültürü
 • ARB aranması
 • Dışkıda Cryptosporidium aranması
 • Dışkıda Direkt Mikroskopik İnceleme
 • Dışkıda parazit aranması
 • Gram boyama
 • Hücre Sayımı
 • Kalın damla
 • Rotavirüs Adenovirüs Antijeni (Panel)
 • Wright boya
 • CMV IgG avidite
 • Boğaz Sürüntüsü Hızlı Antijen Testi
 • Brusella  tüp aglütinasyonu
 • Clostridium difficile toksin
 • Cryptosporidium antijeni
 • Dışkıda Amip Antijeni
 • Dışkıda Giardia Antijeni
 • Dışkıda  H.Pylori Antijeni
 • Dışkıda Norovirüs antijeni
 • Dışkıda Rotavirüs-Adenovirüs Antijen Testi (İmmünokromotografik)
 • Gruber Widall aglütinasyonu
 • İdrar Legionella antijeni
 • İnfluenza virus antijeni
 • Kanda Malaria hızlı test
 • Kist hidatik total antikor
 • Mono-Spot Testi
 • Solunum sinsityal virusu (RSV)
 • Legionella pneumophila (DFA)
 • Toxoplasma immünfloresan
 • Enterovirus Paneli
 • Hanta virus PCR
 • İnfluenza A Real Time PCR ile Tipl., İnfluenza Tiplendirme
 • İnfluenza A/B PCR, İnfluenza Aranması
 • Ascaris IHA
 • Kırım Kongo Kanamalı Ateşi PCR
 • Bartonella henselae (Kedi tırmığı) IFA
 • Brucella Ig G (Elisa)
 • Brucella Ig M (Elisa)
 • Brucella ileri tanı paneli (kültür, tiplendirme, antibiyotik duyarlılık)
 • Coxiella burnetii (Q Fever)  IFA  IgG (faz II)
 • Coxiella burnetii (Q Fever) IFA  IgM (faz II)
 • Fasciola hepatica (Distamatoz) (IHA)
 • Filaria (Wuchereria bancrofti) dipstick
 • Franciella tularensis Aglütinasyon Testi
 • Franciella tularensis Kültür
 • Hantavirus Ig G
 • Hantavirus Ig M
 • Kırım - Kongo kanamalı ateş ELISA IgG
 • Kırım - Kongo kanamalı ateş ELISA IgM
 • Leishmania dipstick
 • Leishmania ELISA IgM+IgG
 • Leishmania Kültürü (Adana)
 • Mikobakteri Aranması (ARB)
 • Multipleks PCR
 • Multipleks PCR (Coronavirus 43, 63, 229)
 • Multipleks PCR (İnfluenza A, B, H.Metapneumovirus)
 • Multipleks PCR (Parainfluenza 1, 2, 3)
 • Multipleks PCR (RSVA, RSVB, Rhinovirus)
 • Plasmodium dipstick
 • Pneumocystis Carinii Aranması (DFA)
 • Referans Yöntemlerle Virüs Araştırılması
 • Tick Borne EnsefalitVirusu IgG
 • Tick Borne EnsefalitVirusu IgM
 • Tüberküloz Kültürü (Löwenstein)
 • West Nile Virus (Batı Nil Ateşi Virusu) IgG
 • West Nile Virus (Batı Nil Ateşi Virusu) IgM
 • Tularemi PCR
 • West Nile Virus (Batı Nil Ateşi Virusu) BOS'ta PCR
 • Enterovirus Paneli
 • Hanta virus PCR
 • İnfluenza A/B PCR, İnfluenza Aranması
 • İnfluenza A Real Time PCR ile Tipl., İnfluenza Tiplendirme
 • Kırım Kongo Kanamalı Ateşi PCR
 • Leishmania PCR Kemik İliği (Adana)
 • Tularemi PCR
 • Tüberküloz (PCR)
 • West Nile Virus (Batı Nil Ateşi Virusu) BOS'ta PCR
 • Atypical Pneumonia PCR
 • Clostridium Difficile (toxin B)  PCR
 • CMV Gansiklovir direnci
 • CMV genotip belirleme
 • CMV - PCR (DNA)
 • CMV PCR
 • EBV PCR (DNA)
 • Enterik bakteri paneli
 • Enterik Parazit paneli
 • Enterik viral panel
 • İnfluenza (A/B)
 • HBV genotip belirleme
 • HBV Lamuvidin direnci
 • HCV - Genotiplendirme
 • HCV - RNA PCR (Kantitatif)
 • HHV6 (Human Herpes Virus 6) DNA
 • HSV 1-2 (DNA)
 • HPV genotip belirleme
 • HPV - PCR (DNA)
 • HBV - DNA PCR (Kantitatif)
 • Parvovirus PCR (DNA)
 • Polyoma BK (DNA)
 • Leishmania (Real time PCR)
 • Leishmania PCR Kemik İliği (Adana)
 • E Test (Mik Belirlenmesi)
 • Enterobacteriaceae İdentifikasyonu
 • ESBL Disk difüzyon
 • Minimal bakterisidal konsantrasyon (MBC)
 • Minimal inhibitör konsantrasyonu(mik) (tüp ile)
 • Otomatize Sistem İle Gram Negatif Bakteri Tanımlanması
 • Serum antibiotik bakterisidal aktivite
 • Streptokok grup tayini
 • Anti HAV Ig G
 • Anti HAV Ig M
 • Anti HBc IgG
 • Anti HBc IgM
 • Anti HBe
 • Anti HBs (Kantitatif)
 • Anti HCV
 • Anti HDV (Delta)
 • Anti HEV (Hepatit E Virüsü)
 • Anti HIV
 • HBe Ag
 • HBs Ag
 • HBS Ag Doğrulama (CMIA İle)
 • HCV Doğrulama (Western Blot)
 • HIV Doğrulama (Western Blot İle)
 • Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG
 • Borrelia burgdorferi (Lyme) IgM
 • CMV IgG
 • CMV IgG avidite
 • CMV IgM
 • Galaktomannan Antijeni
 • EBV (VCA) IgG
 • EBV (VCA) IgM
 • HSV Tip I Ig G
 • HSV Tip I Ig M
 • HSV Tip II Ig G
 • HSV Tip II Ig M
 • Kabakulak (Mumps) IgG
 • Kabakulak  (Mumps) IgM
 • Kızamık (Rubeola)  IgG
 • Kızamık (Rubeola)  IgM
 • Kızamıkçık (Rubella) Ig G
 • Kızamıkçık (Rubella) Ig M
 • Kızamıkçık (Rubella) IgG Avidite
 • Kist hidatik total antikor
 • Parvovirus B-19 IgG
 • Parvovirus B-19 IgM
 • Su çiçeği (Varicella zoster) Ig G
 • Su çiçeği (Varicella zoster) Ig M
 • Toksoplazma IgG
 • Toksoplazma IgG avidite
 • Toksoplazma IgM
 • Treponema Pallidum Total Antikoru
 • Quantiferon

Not: Çalışma zamanları ve gönderilebilecek klinik örnekler için telefon numaramız: 0312 203 68 68 / 1432.
Laboratuvarımıza dışarıdan örnek kabul edilmektedir.


İletişim Bilgileri

Adres: Fevzi Çakmak Caddesi, 10. Sok. No:45 Bahçelievler 06490/Ankara

Tel: 0312 203 68 68