Çalışma Alanları ve Bilimsel Etkinlikler
Anabilim Dalımız Göğüs Hastalıklarının ilgi alanına giren hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgili hizmetler poliklinik ve yataklı servislerde verilmektedir. Poliklinik hizmetleri, Beşevlerdeki yataklı servislerin bulunduğu ana binaya ek olarak 2003 yılında faaliyete geçirilen 5. sokakta bulunan binada 5 öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisi ile verilmektedir. Aynı birimde, solunum fonksiyon testi laboratuvarımız bulunmaktadır. Bu laboratuvarda CO difüzyon ölçümü, nitrogen washout ile akciğer volümleri ölçümü, body box plethismography, Resting Energy Expenditure (REE), 6- dakika yürüme testi ve kardiyopulmoner egzersiz testleri (KPET) uygulanmaktadır. KPET ve REE yöntemleri ile ilgili çalışmalar Doç. Dr. Gaye Ulubay tarafından uygulanmaktadır.
Bronkoskopi işlemi ana binada bulunan bronkoloji laboratuvarında videobronkoskop ile gerçekleştirilmektedir. Bronkoalveoler lavaj (BAL) lenfosit subset flow-sitometrik analizi merkezimizde yapılmaktadır. Ayrıca, latent ve aktif TB tanısında kullanılan T-SPOT.TB testi, TÜBİTAK desteği ile kurduğumuz tanı laboratuvarımızda 2007 yılından bu yana uygulanmaktadır. BAL lenfosit subset flow-sitometrik analizi ve T-SPOT.TB testi konularında sorumlu öğretim üyesi Prof. Dr. Füsun Öner Eyüboğlu'dur.

Koruyucu hekimlik alanında 2003 yılından bu yana 'sigara bırakma polikliniği' Prof. Dr. Şule Akçay tarafından yürütülmektedir. Dr. Akçay Toraks Kitapları Tütün Kontrolü kitabı editörlüğünü de üstlenmiştir.

Üniversitemizin ülkemizdeki en başta gelen organ transplantasyon merkezlerinden biri olması nedeniyle, anabilim dalımız, solid organ transplantasyonu uygulanan ve kronik böbrek, kronik karaciğer yetmezlikli hastalarda karşılaşılan akciğer sorunları konusunda önemli bir klinik tecrübeye sahiptir.

Anabilim Dalımız öğretim üyeleri Türk Toraks Derneği yönetim kurullarında aktif görevler üstlenmekte, ulusal ve uluslar arası toplantılarında uzmanlık alanımızla ilgili çalışmalarıyla, bilimsel ve eğitim aktivitelerine düzenli olarak katkı sunmaktadır.


İletişim Bilgileri

Adres: Fevzi Çakmak Cad. 5. Sok. No:48 06490 Bahçelievler / Ankara

Tel: 0312 203 05 43/ 5306

Faks: 0 312 203 05 44