Başkent Üniversitesi KBB Anabilim Dalı çalışmaları 25 Temmuz 1994?te Ankara Hastanesi'nde başlamıştır. KBB Anabilim Dalına bağlı Odyoloji ve Konuşma Ses Bozuklukları bölümümüz Adana, Ankara, Konya, İstanbul, İzmir ve Alanya Hastanelerinde hizmet vermektedir.
Tüm hastanelerimizin KBB kliniklerinde modern tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Rutin KBB muayenelerinde nazal endoskopi, endonazal patolojilerin tanısında akustik rinometri, rinomanometri, kulak ile ilgili problemlerde endoskopik ve mikroskobik otoskopi, larenks ve ses ile ilgili rahatsızlıklarda videolaringoskopi kullanılmaktadır.

Kliniğimiz Baş dönmesine sebep olan hastalıkların tanı ve tedavisinde önemli çalışmaların gerçekleştirildiği klinikler arsında yer almaktadır. İşitme konuşma ve denge problemlerinin tanı ve tedavisinin gerçekleştirildiği Odyoloji ve Nörootoloji laboratuvarımızda odyometre, immitansmetre, ABR, elektrokohleografi, otoakustik emisyon ve komputerize elektronistagmografi, videonistagmografi, VEMP üniteleri bulunmaktadır. İşitme kayıplarının tedavisi için kullanılan işitme cihazları ile ilgili değerlendirmeler laboratuvar şartlarında yapılıp uygun cihazla rehabilitasyon sağlanmaktadır.

Üniversite hastanelerimizin modern ameliyathane birimlerinde tüm rütin KBB ameliyatlarının yanı sıra koklear implant, tüm nörootolojik cerrahiler, endoskopik sinüs cerrahisi, radyocerrahi, endolaringeal mikroşirürji, ses cerrahisi ve her türlü baş boyun tümörünün rezeksiyonu ve çeşitli tekniklerle rekonstrüksiyon gibi ileri cerrahi işlemler uygulanmaktadır. Çeşitli konulardaki deneysel çalışmalar üniversitemiz bünyesindeki deney hayvanları laboratuvarında gerçekleştirilmektedir.

Kliniğimiz ulusal ve uluslararası kongre ve toplantılara yoğun olarak katılarak son gelişmeleri yakından takip etmekte ve birikimlerini bu toplantılarda ve ulusal, uluslararası dergilerde hekimlerle paylaşmaktadır. Ulusal kongrelerde ödüller alabilen bilimsel çalışmalar da üretmektedir.
 

RESİMLER

Resim 1: Prof. Dr. Levent Naci Özlüoğlu (Anabilim Dalı Başkanı)


Resim 2: Doç. Dr. Erdinç Aydın


Resim 3: Doç. Dr. Hatice Seyra Erbek


Resim 4: Doç. Dr. Selim Sermed Erbek


Resim 5: Doç. Dr. Adnan Fuat Büyüklü


Resim 7: KBB teknisyenimiz (solda) ve yardımcı personelimiz


Resim 8: KBB ve Odyoloji Ekibi


Resim 9: Odyometri ünitesi


Resim 10: Timpanometri ünitesi


Resim 11: ENG ünitesi


Resim 12: VEMP ünitesi


Resim 13: Endoskopi ünitesi


Resim 14: KBB kliniği


Resim 15: Doktor çalışma / dinlenme odası


İletişim Bilgileri

Adres: Fevzi Çakmak Cad. 5. Sokak No: 48 06490 Bahçelievler / Ankara

Tel: 0 312 203 05 39 Dahili : 5300 - 5301