Başkent Üniversitesi’nin kuruluşuyla birlikte Nefroloji Bilim Dalı, İç hastalıkları Ana Bilim dalı bünyesinde hizmet vermeye başlamıştır. İlk başta Ankara merkez hastanede verilmekte olan nefroloji ve diyaliz hizmetleri zaman içinde sayıca artarak Başkent Üniversitesi Ankara Nefroloji kliniği önderliğindeki 14 yeni merkezle tüm yurt geneline yayılmıştır. Uygulama ve Araştırma Hastanelerimizdeki diyaliz merkezlerimiz haftada 7 gün 24 saat süreyle son teknoloji kullanılarak çalışmaktadır. Hemodiyaliz merkezlerimizde ’Reuse’ yapılmamaktadır. Merkezlerimiz ve sundukları hizmetler aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:

1. Ankara Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nefroloji ve Hipertansiyon poliklinik ve yatan hasta takibi, Renal transplantasyon poliklinik ve yatan hasta takibi, Sürekli ayaktan periton diyalizi, hemodiyaliz (ayrı HBV, HCV makineleri mevcuttur) yavaş sürekli diyaliz tedavileri, plazmaferez, hemoperfüzyon, yoğun bakım nefroloji hizmetleri son teknoloji ile verilmektedir. Hemodiyaliz merkezi son teknolojiyi içeren 64 makine ile 420 hastaya diyaliz tedavisi yapmaktadır. Periton diyaliz solüsyonları hastalara hastanemiz araçları ve kargo sistemi ile ulaştırılmaktadır. Hastalarımıza tıbbi destek devamlı olarak sürdürülürken belirli aralıklarla da kurumumuzda tıbbi kontroller yapılmaktadır. Periton diyalizi polikliniği 120 hastaya hizmet vermektedir. Tüm diyaliz hastalarımız aylık kan sayımları, biyokimyasal tetkikleri, akciğer grafileri, EKG ve Ekokardiografileri ile izlenmektedir. İleri inceleme yapılması gereken hastalarımıza en son teknoloji cihazlarla laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri verilmektedir. Tüm diyaliz hizmetleri haftada 7 gün 24 saat süreyle verilmektedir. Türkiye’nin en gelişmiş transplantasyon ekiplerinden biri olan Renal Transplantasyon Ünitemizde böbrek nakli hastalarının ameliyat öncesi hazırlıkları ve ameliyat sonrası takipleri ayrıntılı olarak konunun uzmanları tarafından yapılmaktadır.

2. Ankara-Ayaş Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi: Yatan hastalara diyaliz tedavisi desteği 4 hemodiyaliz makinesinden oluşan ünite ile verilmektedir.

3. Ankara-Yapracık Geriatri ve Psikososyal Rehabilitasyon Merkezi: İç hastalıkları ve Nefroloji hastalarının fizik tedavi, klinik ve psikososyal rehabilitasyon tedavisi toplam 64 yatak ile yapılmaktadır. Hemodiyaliz (ayrı HBV, HCV makineleri mevcuttur) ve periton diyalizi tedavisi ve eğitimi, renal transplantasyon hazırlığı yatarak yapılmaktadır.

4. Ankara-Yenikent Diyaliz Merkezi: Yenikent Diyaliz Merkezi 20 hemodiyaliz makinesi (ayrı HBV, HCV makineleri mevcuttur) ile 50 hastaya uzman hekim kontrolünde hizmet vermektedir.


İletişim Bilgileri

Adres: 5. Sok. No:48 06490 Bahçelievler / Ankara

Tel: 0312 203 05 25 / 5310 & 227

Faks: 0312 203 05 26