Psikiyatri, toplumun ruh sağlığının korunması ve ruh hastalıklarının önlenmesi, ruhsal bozukluğu olanların tanısı, tedavisi, rehabilitasyonu ve ruh sağlığının geliştirilmesiyle ilgili hekimlik dalıdır. İnsanın zihinsel, duygusal yapısı ile davranışlarında, çevreye uyumunda ortaya çıkan sorunların incelenmesi, tanımlanması, bunların tedavisi ve önlenmesi temel çalışma alanlarıdır. Biyolojik psikiyatri, psikodinamik psikiyatri, konsültasyon-liyezon psikiyatrisi, geriyatrik psikiyatri gibi alt dalları bulunmaktadır. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Psikiyatri Anabilim Dalı 1996 yılında kurulmuş olup, Anabilim Dalı Başkanlığı vefat ettiği 24 Haziran 2008 tarihine dek Prof. Dr. Leyla Zileli tarafından yürütülmüştür. Bu tarihten sonra Anabilim Dalı Başkanlığı Doç. Dr. Nilgün Taşkıntuna tarafından vekâleten sürdürülmektedir.


İletişim Bilgileri

Adres: Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi 10. Sokak Hayırlı apt. No:38/9 06490 Bahçelievler / Ankara

Tel: 0312 203 68 68 / 1317-1318

MERKEZİ RANDEVU SİSTEMİ 0312 212 82 82