Özofagus manometrisi nedir?

 • Özofagus manometrisi yemek borusu içine yerleştirilen özel bir kateter aracılığı ile yemek borusu kaslarının yutma sırasındaki kasılmalarının gücünü, düzenini ve fonksiyonunu değerlendiren bir tetkiktir.
 • Özofagus basınçlarının, koordinasyonunun ve motilitesinin kalitatif ve kantitatif değerlendirmesini yapar.
 • Genel anestezi uygulaması yapılmadan düşük dozda lokal anestezi ile uygulanan ayakta tedavi yöntemidir.
 • Özofagus manometrisi yapılması gereken durumlar:
  • Özofagusun fonksiyonel hastalıklarını değerlendirmek
  • pH metri öncesi alt özofagus sfinkterinin yerini belirlemek
  • Reflü cerrahisi öncesi özofagusun fonksiyonel hastalıklarını dışlamak
 • Özofagus manometrisi yapılması için hastada aşağıdaki belirtiler olmalıdır:
  • Yutma güçlüğü (disfaji)
  • Yutma sırasında ağrı (odinofaji)
  • Göğüs ağrısı (Kalp ağrısı dışlandıktan sonra)
  • Uzun süre devam eden kuru öksürük
  • Yemek borusunda ve midede yanma

 Özofagus manometrisi tetkikinin aşamaları nelerdir?

 • Özofagus fonksiyonunu etkileyebilecek ilaçlar kullanılıyorsa işlemden 48 saat önce bırakılmalıdır. Aşağıda ilaç grupları belirtilmiştir:
  • Nitratlar
  • Kalsiyum kanal blokerleri
  • H2 reseptör blokerleri
  • Sedatifler
  • Analjezikler
  • Antidepresanlar
  • Antikolinerjikler
 • Hastanın kusma ve aspirasyon riskini azaltmak için işlemden en az 6 saat önce aç kalması gerekir.
 • İlk olarak birim sekreterliğimiz tarafından kaydınız alınır.
 • Laboratuvarımızda işleme alındığınızda her iki burun deliğinden lokal anestezi uygulaması yapılır.
 • Laboratuvarımızda gastrointestinal motilite cihazı hazır olduktan sonra 90 derecelik açıyla dik oturmanız istenir.
 • Kateter burnunuzdan yemek borunuza, yemek borunuzdan midenize kadar tekniğine uygun şekilde talimatlara uyduğunuz sürece kolay bir şekilde ilerletilir.
 • Kateter nefes almanızı engelleyecek bir durum oluşturmayacaktır.
 • Yan yatar pozisyonda işleminize devam edilir.
 • Mide basıncı ölçümü yapılır. Yemek borusu alt ve üst sfinkter dinlenim basınçları ölçülür.
 • 10 kez 5 ml su yutmanız sağlanarak sonuçlar kaydedilir.
 • İşlem sonlandırılarak kateter burnunuzdan çıkartılır.
 • Test genellikle 20-35 dakika sürmekte olup, sizin komutlara uymanıza bağlı olarak işlem süresi değişebilir.

Özofagus manometrisi tetkikinin riskleri nelerdir?

 • Özofagus manometrisi ağrı olasılığı düşük, güvenli ve risksiz bir işlemdir.
 • Nadiren işlem günü genizde yanma veya tahriş olabilir (lateks alerjisi olan hastalarda).