Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Genetik Hastalıklar Tanı Merkezimizde, Üniversitemiz Ankara hastanesi bünyesinde Tıbbi Genetik ve Tıbbi Biyoloji Anabilim dallarının katkıları ile Sitogenetik, Moleküler Sitogenetik (FISH, aCGH) ve moleküler genetik alanında güncel teknolojiler kullanılarak genetik hastalıkların tanı, tarama ve danışmanlığı ile ilgili sağlık hizmeti verilmektedir.

1997 yılından beri çalışmalarına devam eden Merkezimiz, 10 Haziran 1998 tarihli ve 23368 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliği"ne uygun olarak 2003 yılında ruhsat almış olup, SİTOGENETİK ve MOLEKÜLER GENETİK alanlarında ruhsatlı genetik tanı hizmeti vermektedir.

Genetik inceleme amacıyla alınan materyaller Ankara ve Ankara dışı merkezlerden, uygun koşullarda gönderilmesi kaydıyla kabul edilmektedir.

Faaliyetlerimiz 4 ana başlık altında toplanmaktadır.

1. Genetik tanı ve takip için genetik test uygulamaları

2. Genetik hastalıklar ve testlere yönelik genetik danışma

3. Araştırma 

4. Eğitim