Vizyonumuz

Tıbbi genetik alanında hasta hizmetleri, eğitim öğretim ve yapılan araştırmalar konusunda örnek alınan, yüksek kalite standartlarında, çağdaş ve saygın bir merkez olmak.

Misyonumuz
• Yüksek kalitede ve standartlara uygun tanı ve danışmanlık hizmeti sunmak
• Bilgili, kendini geliştiren, yetkin hekimler yetiştirmek
• Evrensel düzeyde bilime katkıda bulunan araştırmalar yapmak

KALİTE

İç Kalite Kontrol

Tüm hasta materyalleri merkeze teslim anında etiketlenmekte ve bu en az 2 kişi tarafından kontrol edilmektedir.
Tüm hasta örnekleri en az 2 kez tekrar edilerek çalışılmaktadır.
Amniyon sıvısı, koryonik villus örneği ve kordon kanı örnekleri en az 3 kültür ile sürdürülmektedir.
DNA örneklerinden bazıları iki ayrı metodla test edilmektedir. Hastaların sonuçlarının klinik bulgular ile uyumu merkezimizdeki uzmanlar tarafından sürekli kontrol edilmektedir.

Dış Kalite

T.C. Sağlık Bakanlığından sitogenetik ve moleküler genetik tanı ruhsatlı Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi olarak çalışmaktadır.
Merkezimiz Ulusal Moleküler Genetik Kalite Ağı (UMGEKA) ve Tıbbi Genetik derneğince düzenlenen sitogenetik ve moleküler sitogenetik (UMSEKA) alanlarında yaptığı kalite kontrol sistemlerine üyedir.
Test uygulamaları ve sonuçları Avrupa Sitogenetik Birliği çalışma standartlarına uygun olarak yapılmaktadır. European Cytogeneticists Association (http://www.e-c-a.eu/EN/default.asp)
Laboratuvarımız BCR/ABL füzyon transkript analizi için EUropean Treatment Outcome Study (EUTOS) eksternal kalite ağına üyedir.
Laboratuvarımız K-RAS Testinde Uluslararası validasyona sahiptir.