Prof. Dr. Feride İffet Şahin
Prof. Dr. Zerrin Yılmaz Çelik
Yrd. Doç. Dr. Yunus Kasım Terzi
Uzm. Dr. (Phd) Peren H. Karagin
Uzm.Dr. Peren KARAGİN (PhD)

Araş.Gör. Dr. Emin Emre KURT
Araş.Gör. Dr. Enver Okan ÖTE
Araş.Gör. Dr. Ayşegül ÖZCAN
Uzm. Kim. Esra BAŞYİĞİT
Uzm. Bio. Sema AKGÜMÜŞ
Lab. Tek. Şeyma ATEŞ
Mol. Bio. Burcu ÜNTEKİN
Bio. Sinem DÜLGER
Bio. İnci CEVHER
Bio. Sinem BAKTEMUR
Sekreter Zerrin Nesrin TELLİOĞLU
Sekreter Serkan BAKIR