Organ Nakli ve Yanık Tedavi Merkezi’ndeki diyaliz hastalarına hizmet vermek amacıyla kurulan1984 yılında laboratuvarımız, 1993 yılında Başkent Üniversitesi’nin kurulması ile birlikte Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi ve bağlı sağlık kuruluşlarına başvuran tüm hastalarımıza Merkez Biyokimya Laboratuvarı olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Merkez Biyokimya Laboratuvarı, sürekli gelişmeyi amaç edinerek, güncel laboratuvar uygulamaları ve tıbbi etik kurallara bağlı kalarak,  çağdaş ve bilimsel ölçütlerde, en yüksek kalitede laboratuvar hizmeti vermeyi, eğitim ve araştırmalara katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Laboratuvarımızın amacı, hastalığın tanı ve tedavi sürecine katkıda bulunacak tüm tetkiklerin hasta örneğinin laboratuvara ulaşmasından sonucunun bildirilmesine kadar olan tüm aşamalarında ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun olarak, güvenilir, doğru ve hızlı bir şekilde sonuçlanmasını sağlamaktır. Bu nedenle laboratuarımızda ISO 9001 TSE standartları, T.C. Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları ve CLSI klavuzlarına (Clinical & Laboratory Standards Institute: CLSI Guidelines) duygun bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuştur. Böylelikle testlerin preanalitik, analitik ve postanalitik süreçleri yakından izlenmekte, kalite standartlarına uygun sonuçlar üretilmektedir. Yine kalite yönetiminin bir parçası olarak iç kalite kontrolleri ve uluslararası dış kalite kontrolleri, personel hizmet içi eğitimleri ve laboratuvar güvenliğiyle ilgili uygulamalar düzenli olarak yapılmaktadır.

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Merkez Biyokimya Laboratuvarı bünyesinde Biyokimya, Hormon, İmmünoloji-Seroloji, Hematoloji, İdrar, ELISA ve IFA Laboratuvarları ile Kan Alma, Örnek Kabul ve Örnek Ayırma Üniteleri yer almaktadır. Laboratuvarımızda biri öğretim üyesi olmak üzere iki biyokimya uzmanı, bir laboratuvar sorumlusu ve alt birimlerinde biyolog, kimyager,  laboratuvar teknisyeni veya teknikeri, sağlık teknisyeni veya teknikeri, hasta danışmanı ve kan alma hemşireleri görev yapmaktadır.

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Merkez Biyokimya Laboratuvarında 300’ü aşan test paneliyle günde yaklaşık 1,000 poliklinik ve  300 yatan hastaya 24 saat laboratuvar hizmeti sunulmaktadır. Laboratuvarımızda rutin biyokimya, idrar tetkiki, ilaç düzeyleri, rutin hormon testleri, kanser belirteçleri, dörtlü üçlü ve ikili gebelik tarama testleri ile vitamin düzeyleri, hematolojik testler (hemogram, sedimentasyon, periferik yayma, koagülasyon testleri, pıhtılaşma faktörlerine ait spesifik testler) ve serolojik testler yapılmaktadır. Kapiller elektroforez ve jel elektroforezi gibi yöntemlerle protein elektroforezi, hemoglobin elektroforezi ve IFE testleri çalışılmaktadır. Atomik absorbsiyon spektrofotometresi (AAS) cihazıyla eser element tayinleri yapılmakta ve ELISA ve IFA laboratuvarımızda otoimmun hastalıklara ait testler çalışılmaktadır. Ayrıca akım sitometrisi cihazıyla da immünfenotipleme testleri yapılmaktadır. Laboratuvar işleyişi ve testlerle ilgili ayrıntılı bilgiler laboratuvar test rehberimizde yer almaktadır.

Hastalarımız laboratuvar sonuçlarını sonuç alma belgelerinde belirtilen tarihten sonra laboratuvar ve poliklinik sekreterliklerinden ya da “http://ankara.baskenthastaneleri.com/” adresinde “e-sonuç” bölümünden TC kimlik, doğum yılı ve baba adı bilgilerini girerek hastanede kayıtlı cep telefonlarına gelen sms doğrulama kodu ile sisteme giriş yaparak görebilmektedirler.