Nörotoloji, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi anabilim dalına ait bir üst-uzmanlık alanıdır. Kulak, denge ve işitme sistemleri, temporal kemik (kulak ve etrafındaki kafatası kemiği), kafa tabanı ve bunlarla ilişkili baş boyun yapılarını tutan hastalıklar üzerinde yoğunlaşır. 

Erişkinlerde ve çocuklarda, işitme siniri ve denge sinirini etkileyen hastalıklar, dengesizlik, başdönmesi, işitme kaybı, tinnitus (kulak uğultusu/çınlaması), kulağın infeksiyöz/bulaşıcı ve iltihaplı hastalıkları, yüz siniri bozuklukları, kulağın doğumsal/yapısal bozuklukları, kulak tümörleri, ve kafa tabanını tutan hastalıklar nörotolojinin ilgi alanına giren bazı durumlar arasında sayılabilir. 
Rutin tanı yöntemleriyle belirlenmesi güç olan ve bir kısmı ileri laboratuar/araştırma testleri gerektiren, dengesizlik ve başdönmesi olmak üzere her türlü işitme, konuşma ve denge bozukluklarının tanısının doğru konulması, uygun tedavi yaklaşımlarının belirlenmesi ve gerekli tedaviye en kısa süre içinde başlanması hedefleriyle Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı bünyesinde Nörotoloji Kliniği kurulmuştur. 
İleri araştırma ve uygulama olanaklarına sahip KBB Kliniği Nörotoloji laboratuvarında odyometre, impedansmetre, ABR, elektrokohleografi, otoakustik emisyon, bilgisayarlı elektronistagmografi, videonistagmografi, VEMP, oküler VEMP üniteleri bulunmaktadır. Nörotoloji kliniğine başvuran hastalar, başta Prof. Dr. Levent N. Özlüoğlu olmak üzere konusunda uzmanlaşmış hekimler tarafından ele alınmakta, sorunun kaynağı genellikle aynı gün içerisinde tespit edilerek tedavi süreci planlanmaktadır. 
Nörotoloji kliniğimizde tanı ve tedavisi yapılan bazı hastalıklar şunlardır:

 • Vertigo (Başdönmesi) ve dengesizliğe neden olan hastalıklar
  • Benign paroksismal pozisyonel vertigo
  • Fobik postural vertigo (PPV)
  • Santral vestibüler vertigo
  • Vestibüler migren
  • Vestibüler nörit
  • Menière Hastalığı, endolenfatik hidrops
  • Bilateral vestibülopati
  • Psikojenik vertigo
  • Vestibüler paroksismi
  • Perilenfatik fistül
  • Tümörler
  • İdiopatik vertigo ve diğer vertigo sebepleri
 • İşitme ile ilgili hastalıklar
  • İşitme kayıpları
  • Çınlama
  • Diğer işitme sistemi sorunları
 • Tümörler
  • Akustik nörinom/ vestibüler schwannom
  • Kulak ve etrafındaki yapıları etkileyen tümörler
  • İşitme/denge/yüz sinirini etkileyen diğer tümörler
 • Fasiyal sinir (yüz siniri) hastalıkları
  • Yüz siniri felçleri ve yüz sinirini etkileyen diğer durumlar
 • Kafa tabanını tutan hastalıklar


Vertigo (başdönmesi), çok çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilen, kişinin kendisinin veya çevresinin genellikle dönme şeklinde olan hareket illüzyonu ile karakterize, birey - uzay uyumsuzluğu olarak tanımlanabilecek, sık karşılaşılan bir rahatsızlık hissidir. Vertigo ve dengesizlik acil servise ve polikliniğe yapılan tüm başvuru sebepleri içerisinde ilk 10 arasında yer almaktadır. Tüm diğer hastalıklarda olduğu gibi vertigoya neden olan sebebin net olarak ve kısa sürede ortaya konulması, tedavi yaklaşımının belirlenmesi açısından önemlidir. 

Kliniğimiz benign paroksismal pozisyonel vertigo hastalarının modifiye Epley manevrası ile rehabilite edildiği öncü kliniklerden biridir. Bu çalışmalardan elde edilen deneyimler 2000 yılında Ankara’da nörolog ve KBB uzmanı meslektaşlarımıza yönelik düzenlenen ilk kurs ile hekimlerle de paylaşılmıştır. 2004 yılında Başkent Üniversitesi Konya Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yabancı öğretim üyelerinin de katılımıyla ’Vestibüler Reabilitasyon Kursu’ düzenlenmiştir. Nörotoloji uygulamalarından elde edilen bilgi birikimi ve tecrübelerimiz tüm dünyada ve ülkemizde halen hem bilimsel makaleler ve sunumlar yoluyla hem de çeşitli sempozyum, toplantı ve kurslarda konuyla ilgilenen meslektaşlarla paylaşılmaktadır. 


 
Prof. Dr. Levent N. Özlüoğlu
Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı ve Nörotoloji Kliniği sorumlusu 


 
Video-ENG ünitesi 

 
Doç Dr. Seyra Erbek
VEMP / Oküler VEMP ünitesi, ABR, ECoG, Otoakustik Emisyon (OAE) 


 
1 No. lu odyolojik değerlendirme ünitesi ve sessiz kabin 

 
Timpanometri ünitesi 

Odyometristler: Sinem Kapıcıoğlu, Nesrin Öztürk, Güldeniz Pekcan