HÜCRE HATLARINDA KİMLİK DENETİMİ VE DOĞRULANMASI

Laboratuvarlarda kullanılmakta olan hücre hatları tekrarlayan pasajlar sürecinde bazı özelliklerini yitirebilmekte veya başka hücreler ile kontamine olabilmektedirler. Bu nedenle hücre hatlarının çalışılan laboratuvara ilk geldiğinde ve kültürlerde olağandışı davranışları gözlendiğinde kimlik denetimlerinin yapılması önerilmektedir.

MYCOPLASMA TESTİ

Mycoplasma enfeksiyonları hücre kültürlerinde hücrelerin büyüme hızı ve hücre metabolizması ile etkileşerek kültür sorunları yaşanmasına neden olmaktadır. Özellikle hücre hattı kültürlerinin mycoplasma enfeksiyonu açısından laboratuvara ilk geldiklerinde ve sonrasında da kültür sorunları yaşandığında kontrol edilmeleri gerekmektedir.

LENFOSİT İMMORTALİZASYONU

Hücre kaynağı olarak periferik kandan elde edilen lenfositler rutin uygulama ve araştırmalarda temel hücre kaynağı olarak yaygın kullanılmakta, ancak deney sürecinde elde edilen DNA gibi biyolojik örneklerin yetmemesi durumunda lenfosit kaynağı olarak yeniden kan alınması gerekmektedir. Tekrar örneğe gereksinim duyulması durumunda yeniden ulaşılması mümkün olmayacak veya zor olacak olgularda lenfosit immortalizasyonu biyolojik örnek kaynağının sürekliliğini sağlamada önemli bir araçtır.