Uzm. Dr. Deniz Sarp Beyazpınar

Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Deniz Sarp Beyazpınar

Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

0 312 203 68 68

Çalışma Alanları


 • KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

Makaleler


 • Beyazpınar DS, Harman A, Akovalı N, Ersoy Ö, Kayıpmaz Ç, Gültekin B, Akay HT. ;Tekrarlayan Karotis arter darlıklarında tedavi stratejimiz. Damar cerrahisi dergisi, 2018; :-. ( Index medicus )

 • Beyazpınar DS, Gültekin B. ;Kalp Naklinde İndüksiyon Tedavisinin Önemi ve İmmünosupressif Tedavi. Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2018; 10(2):117-122.

 • Beyazpınar DS, Gültekin B, Akay HT. ;Can heparin bounded grafts be an alternatif to autologous vein in low extremites bypass ?. Damar cerrahisi dergisi, 2018; :-. ( Index medicus )

 • Beyazpına DS, Ersoy Ö, Gültekin B, Aliyev A, Avsever M, Akay HT, Özkan M, Sezgin A, Aşlamacı S. ;Treatment of left ventricular assist device thrombosis: Single center experience. Experimental and Clinical Transplantation, 2017; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akay HT, Akkaya İ, Hatipoğlu AŞ, Beyazpınar DS, Ersoy Ö. ;Venöz Yetmezlikte medikal tedavi. Türkiye Klinikleri Journal of Cardiovascular Surgery, 2017; 2(9):61-65.

 • Gültekin B, Akay HT, Beyazpınar DS, Akkaya İ, Ersoy Ö, Hatipoğlu A. ;Comparison of two different endovenous ablation techniques for greater saphenous vein insufficiency: A retrospective randomised clinical trial. Turkish Journal of Vascular Surgery, 2016; 25(1):17-23. ( copernicus )

 • Beyazpınar DS, Gültekin B, Kayıpmaz AE, Kayıpmaz Ç, Sezgin A, Giray TA, Kavalcı C. ;İki koroner bypass ameliyatı yönteminin akut böbrek hasarı yönünden karşılaştırılması. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2015; 23(4):643-650. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akay HT, Beyazoınar S. ;Alt ekstremite derin ven trombozuna tanısal yaklaşım. Türkiye Klinikleri Journal of Cardiovascular Surgery, 2015; 3(7):10-15.

 • Gültekin B, Beyazpınar S, Ersoy Ö, Özkan M, Akay HT, Sezgin A. ;Incidence and outcomes of acute kidney injury after orthotopic cardiac transplant: A population-based cohort. Experimental and Clinical Transplantation, 2015; 13(3):26-29. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Güney LH, Araz C, Beyazpınar DS, Arda İS, Arslan EE, Hiçsönmez A. ;Abdominal Problems in Children with Congenital Cardiovascular Abnormalities. Balkan Med J, 2015; 2015(32):285-290. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akay HT, Korun O, Aslım E, Harman A, Özyer EU, Özkan M, Hafez İ, Beyazpınar S, Gültekin B. ;Kateterizasyon sonrası gelişen iyatrojenik femoral arter psödoanevrizma tedavisi deneyimlerimiz. Damar Cerrahisi Dergisi, 2012; 2(21):120-123. ( index copernicus )

Bildiriler


 • Akay HT, Beyazpinar DS, Ersoy Ö, Aliyev A, Özyer U, Gültekin B, Sezgin A, Aşlamacı S. ;Diagnosis and treatment of takayasu arterisis in turkey: single center experience. ACS 2018 Ankara regional meeting: Ankara; 10/05/2018 - 12/05/2018

 • Akay HT, Beyazpınar DS, Ersoy Ö, Harman A, Özyer U, Gültekin B, Sezgin A, Aşlamacı S. ;Our treatment strategies carotis artery restenosis after intervention. ACS 2018 Ankara regional meeting: Ankara; 10/05/2018 - 12/05/2018

 • Akay HT, Beyazpınar DS, Ersoy Ö, Umaroğlu S, Özkan M, Gültekin B, Sezgin A, Aşlamacı S. ;Can heparin bounded grefts be an alternative to autologous vein in low extremity bypass. ACS 2018 Ankara regional meeting: Ankara; 10/05/2018 - 12/05/2018

 • Çomaklı H, Ecevit AN, Beyazpınar S, Duran Karaduman B, Saydam O, Durgut K. ;Akut Aortik İntramural Hematomun Tanısında D-dimer'in Diagnostik Test Olarak Önemi. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi 2016: Girne/KKTC; 03/10/2017 - 07/10/2017

 • Beyazpınar S, Ersoy Ö, Aliyev A, Gültekin B, Akay T, Özkan M, Avsever M, Sezgin A. ;Treatment of Left Ventricular Assist Device Thrombosis: Single Center Experience. 2nd Joint Meeting of the Turkish Transplantation Society: Ankara/Turkey; 01/10/2017 - 03/10/2017

 • Aliyev A, Beyazpınar S, Ersoy Ö, Avsever M, Özkan M, Varan B, Aşlamacı S, Gültekin B, Sezgin A. ;Heart Transplantation İn Iron Girl. 2nd meeting of the turkish Transplantation Society: Ankara/Turkey; 01/10/2017 - 03/10/2017

 • Gultekin B, Akay HT, Beyazpinar DS, Ersoy O, Ozkan M, Sezgin A. ;ıncıdance And Outcomes of Acute Kidney Injury Following Orthotopic Cardiac Transplantation: A Population Based Cohord Study. 1 st Congress of the Turkic World Transplantation Society: Astana/Kazakistan; 20/05/2015 - 22/05/2015

 • Beyazpınar DS, Gültekin B, Kayıpmaz Ç, Sezgin A, Kayıpmaz AE, Giray TA. ;Comparison of two coronary artery bypass surgery technique with respect to acute kidney injury. 3rd International Emergency Medicine Symposium: Kazakistan/Almaata; 27/03/2015 - 29/03/2015

 • Aşkın G, Ozkan M, Camkiran A, Temurtürkan M, Beyazpınar S, Hafez I, Gültekin B, Sezgin A, Aşlamacı MS. ;Effect of Weight Difference Between Donor and Recipient for Early Mortality in Heart Transplantation. 13rd Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation: Abudabi; 22/03/2010 - 26/03/2010

 • Ozkan M, Sezgin A, Akay T, Askin G, Beyazpinar S, Gultekin B, Erdogan I, Camkıran A, Zeyneloglu P, Varan B, Aslamaci S. ;Cardiac Transplantation in Pediatric Patients. 13rd Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation: Abudabi; 22/03/2010 - 26/03/2010