Prof. Dr. Şerife Bozbaş

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Şerife Bozbaş

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı


0312 203 05 43


Eğitim Bilgileri


 • Tıpta Uzmanlık (2005), Başkent Üniversitesi, Göğüs Hastaliklari
 • Tıp Doktoru (1999), Ege Üniversitesi, Tip
 • Çalışma Alanları


  • GÖĞÜS HASTALIKLARI

  Ödüller


  • Karacan Ö, Atlaş O, Savaş Ş, Akçay Ş, Çelik N, Eyüboğlu F, Timurkaynak F. Approach to the patient with respiratory insufficiency kongresi Poster Yarışması Birincilik Ödülü. TÜSAD", Antalya", 04/04/2002.

  • Bozbaş ŞS, Eroğlu S, Özyürek BA, Küpeli AE, Eyüboğlu FÖ, Müderrisoğlu H. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, Uyku Bozukluklari Çalışma Grubu Sözlü bildiri ödülü. Türk Toraks Derneği", Antalya", 17/04/2013.

  • Şahin Özdemirel T, Yetiş B, Bayraktar N, Savaş Bozbaş Ş, Karaçağlar E, Ulubay. G. Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi Tanı yöntemleri Çalışma Grubu Bildiri Ödülü. Türk Toraks Derneği", Antalya", 17/04/2011.

  • Akkurt ES, Dedekargınoğlu B, Düvenci Ö, Savaş Bozbaş Ş, Öner Eyüboğlu F. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, Sağlık Politikalari Çalışma Grubu Sözlü bildiri ödülü. Türk Toraks Derneği", Antalya", 07/04/2013.

  • Ulubay G, Uyanık S, Er Dedekargınoğlu B, Şerifoğlu İ, Küpeli E, Savaş Bozbaş Ş, Sezer S, Haberal M. Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi Tanı Yöntemleri Çalışma Grubu Poster Ödülü,. Türk Toraks Derneği", Antalya", 09/04/2017.

  • Ursavaş A, Öztürk Ö, Köktürk O, Kılıç H, Güzel A, Güçlü ÖA, Erboy F, Argüder E, Hezer H, Şengül E, Parlak Ş, Pazarlı AC, Öztürk S, Dursunoğlu N, Sevimli N, Kanbay A, Tutar Ü, Yeşilkaya S, Güllü N, Bozbaş ŞS, Küpeli E, Pınar M, Ermiş H, Özdilekcan Ç, Gencer N, Avşar GÇ, Uslan A, Saraç S, Ekici A, Burgazlıoğlu B, Mutlu P. TÜSAD Uyku Bozukluklari Çalışma Grubu Sözlü Sunum Ödülü. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği", İzmir", 17/10/2017.

  • Serife SB, Arpacı B, Öcalan MÇ, Koç P, Sungur E, Şirin BY. En İyi Çalışma?İkincilik Ödülü?. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi XV. Öğrenci Sempozyumu Çalışma Grubu", Ankara", 14/05/2014.

  Projeler


  • Beck anksiyete ölçeğinin obstrüktif uyku apnesinde tedavi uyumuna etkisi. ", Başkent Üniversitesi", Başkent Üniversitesi", .

  • Tıkayıcı uyku apnesi sendromu olan hastalarda pulmoner arter gerilebilirliğinin değerlendirilmesi.. ", Başkent Üniversitesi", Başkent Üniversitesi", .

  • Kardiopulmoner egzersiz testlerinin koroner arter hastalığındaki tanısal değeri.. ", Başkent Üniversitesi", Başkent Üniversitesi", .

  • Obstrüktif uyku apnesinin tinnitus üzerine etkisi.. ", Başkent Üniversitesi", Başkent Üniversitesi", .

  • Obstrüktif uyku apnesinin dizziness üzerine etkisi. ", Başkent Üniversitesi", Başkent Üniversitesi", .

  • Moksifloksasin başlanan hastalarda holterde kardiyak aritmi insidansının araştırılması.. ", Başkent Üniversitesi", Başkent Üniversitesi", .

  • Obstruktif uyku apne sendromu şiddetinin karotis arter intima-media kalınlığı ve serum nitrotirozin düzeyi ile ilişkisi. ", Başkent Üniversitesi", Başkent Üniversitesi", .

  • Orta,ağır ve çok ağır KOAH lı hastalarda QVA149un (indakaterol maleat/glikopironyum bromür) alevlenme oranı üzerindeki etkisini salmeterol/flutikazon ile karşılaştıran 52 haftalık çalışma. ", ", ", .

  • Obstrüktif uyku apnesi olan hastalarda hastalık şiddetinin uyku algılaması üzerine etkisi. ", Başkent Üniversitesi", Başkent Üniversitesi", .

  • Uyku apne sendromlu (OUAS) hastalarda matriks metalloproteinaz-9 (MMP-9) promoter gen polimorfizmi. ", Başkent Üniversitesi", Başkent Üniversitesi", .

  • Hipertansif obstrüktif uyku apne sendromlu olgularda CPAP tedavisinin kan basıncına etkisi.. ", Başkent Üniversitesi", Başkent Üniversitesi", .

  • Obstrüktif uyku apnesi (OUS) olan hastalarda hastalık şiddetinin kalp fonksiyonlarına etkisi.. ", Başkent Üniversitesi", Başkent Üniversitesi", .

  • Kliniğimizde bronşiektazi tanısı ile takip edilen hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesi.. ", Başkent Üniversitesi", Başkent Üniversitesi", .

  • Tiroid fonksiyonlarının kronik obstrüktif akciğer hastalığı atak sıklığıne etkisi.. ", Başkent Üniversitesi", Başkent Üniversitesi", .

  • Orta-ağır KOAH hastalarında günde bir kez NVA237 ile birlikte alınan İndakaterole karşı günde bir kez alınan İndakaterolün etkililik, güvenlilik ve tolerabilitesinin değerlendirildiği çalışma. ", ", ", .

  • Karaciğer Transplantasyonunda Solunumsal Parametreler ve Pulmoner Hipertansiyon Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Retrospektif Bir Çalışma.. ", Başkent Üniversitesi", Başkent Üniversitesi", .

  • Boussignac CPAP Kullanımının Postoperatif Atelektazi gelişimi Üzerine Etkisi.. ", Başkent Üniversitesi", Başkent Üniversitesi", .

  Kitaplar


  • Savaş Bozbaş Ş. Solunum Fizyolojisi ve Fizyopatolojisi. In:G. Ulubay, E. Küpeli, M. Metintaş editors. Uyku Hastalıklarında Solunum Fizyolojisi. İstanbul,: İstanbul Medikal Yayıncılık; 2017

  • Savaş Bozbaş Ş. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Risk Faktörleri. In:Gaye Ulubay, Öznur Yıldız editors. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı. Ankara: Rotatıp; 2013. p.35-45.

  • Savaş Bozbaş Ş, Ulubay G. Kardiyopulmoner Egzersiz Testleri. In:Tevfik Özlü, Muzaffer Metintaş, Mehmet Karadağ, Akın Kaya editors. Göğüs Hastalıları El Kitabı. Ankara: Rotatıp; 2012. p.145-152.

  • Bozbaş Ş. Kalp Hastalıklarında Solunum Fonksiyon Testleri. In:Ed. S. Saryal, G.Ulubay, editors. Solunum Fonksiyon Testleri Kitabı. İstanbul: Aves Yayıncılık; 2012. p.225-230.

  • Savaş Bozbaş Ş, Ulubay G. KOAH'ta sistemik bulgular. In:Tevfik Özlü, Muzaffer Metintaş, Mehmet Karadağ, Akın Kaya editors. Solunum Sistemi ve Hastalıkları. İstanbul: İstanbul Medikal Yayıncılık; 2010. p.683-692.

  • Savaş Bozbaş Ş, Ulubay G, Öner Eyüboğlu F. Akciğer İnfeksiyonları. In:Yeşim Gökçe Kutsal editors. Temel Geriatri. Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri; 2007. p.559-568.

  Makaleler


  • Savaş Bozbaş S, Ulubay G, Akıncı Özyürek B, Bozkurt Yılmaz E, Akçay Ş, Öner Eyüboğlu F. Factors affecting mortality and morbidity in patients with bronchiectasis.. Kocatepe Tıp Dergisi, 2019; 20:83-90.

  • Akıncı Özyürek B, Savaş Bozbaş Ş. Broncholithiasis Presenting With Lithophytisis: A Case Report. Lung India, 2018; 35(4):339-340. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

  • Serifoglu İ, Dedekarginoglu B, Savaş Bozbaş Ş, Akçay Ş, Haberal M. Clinical characteristics of acinetobacter baumannii infection in solid-organ transplant recipients. Exp. Clin. Transplant, 2018; 1(16):171-175. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Esendaglı D, Serifoglu İ, Savaş Bozbaş Ş, Tepeoğlu M, Akçay Ş, Haberal M. Radiologically occult invasive pulmonary aspergillosis in a patient with liver transplant. Exp. Clin. Transplant, 2018; 1(16):176-178. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Er Dedekarginoglu B, Savaş Bozbaş Ş, Ulubay G, Eyüboglu F, Haberal M. Culture-positive pulmonary aspergillosis infection: clinical and laboratory features of solid-organ transplant recipients. Exp. Clin. Transplant, 2017; 1:214-218. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Ulubay G, Yanik S, Dedekarginoglu B, Serifoglu İ, Kupeli E, Bozbas Ş, Sezer S, Haberal M. Peripheral muscle strength Indicates respiratory function testing in renal recipients. Exp Clin Transplant, 2017; 15(1):249-253. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Savaş Bozbaş Ş, Eroğlu S, Akıncı Özyürek B, Eyüboğlu F. Coronary flow reserve is impaired in patients with obstructive sleep apnea. Annals of Thoracic Medicine, 2017; 12(4):272-277. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Ulubay G, Küpeli E, Er Dedekargınoğlu B, Savaş Bozbaş Ş, Alekberov M, Salman Sever Ö, Sezgin A. Postoperative pleural effusions after orthotopic heart transplantation: the ethiology, clinical manifestations and course.. Exp Clin Transplant., 2016; 3(14):125-129. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Savaş Bozbaş Ş, Er Dedekargınoğlu B, Ulubay G, Haberal M. The role of serum procalcitonın levels in solid organ transplant patients.. Exp Clin Transplant., 2016; 3(14):116-120. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Savas Bozbas S, Bozbas H. Portopulmonary hypertension in liver transplant candidates.. World J Gastroenterol, 2016; 22(6):2024-2029. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Türkoğlu Babakurban S, İnan S, Hızal E, Büyüklü F, Bozbaş Ş, Özlüoğlu LN. Tıkayıcı uyku apnesinin dizziness üzerine etkisi:CPAP tedavisi ile dizziness şikayetinde gerileme mümkün mü?. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2016; 24(2):47-51.

  • Savaş Bozbaş Ş, Eroğlu S, Öner Eyüboğlu F, Moray G, Haberal M. Pulmonary hypertension improves after orthotopic liver transplant in patients with chronic liver disease.. Exp Clin Transplant., 2015; 3(13):115-119. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Savaş Bozbaş Ş, Ulubay G, Eyüboğlu F, Sezgin A, Haberal M. Prevalence, cause, and treatment of respiratory insufficiency after orthotopic heart transplant.. Exp Clin Transplant, 2015; 13(3):140-143. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Uğurlu Özsancak A, Atar A, Atar İ, Gulmez Ö, Savas Bozbas S, Müderrisoğlu H, Oner Eyuboglu F. Evaluation of right ventricular diastolic function in patients with chronic obstruktive pulmonary disease using pulsed doppler tissue imaging. Journal of Advances in Medical and Pharmaceutical Sciences, 2015; 2(3):107-116.

  • Savas Bozbas S, Arpacı B, Koç P, Öcalan MÇ, Sungur E, Şirin BY. Obstruktif ukyu apnesi olan hastalarda hastalık şiddetinin uyku algılaması üzerine etkisi. Yeni Tıp Dergisi, 2015; 32:21-24.

  • Yalçınkaya M, Erbek SS, İnan S, Küpeli E, Bozbaş Ş, Eyüboğlu. F. Tıkayıcı uyku apne sendromu hastalarında tedavi yöntemlerine uyum. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2015; 23(2):47-50.

  • Yalcınkaya M, Erbek S, Türkoğlu Babakurban S, Kupeli E, Bozbas Ş, Terzi Y, Sahin F. Lack of association of matrix metallaproteinase-9 promoter gene polymorphism in obstructive sleep apnea syndrome. J Craniomaxillofac Surg, 2015; 43(7):1099-1103. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Dogrul I, Akçay Ş, Savaş Bozbaş Ş, Er B, Eyüboğlu F, Moray G, Haberal M. Early pulmonary complications of liver transplantation. Experimental and Clinical Transplantation, 2014; 12(1):153-155. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Dogrul I, Akçay Ş, Savaş Bozbaş Ş, Er B, Eyüboğlu F, Moray G, Haberal M. Pleural effusion in patients with end-stage liver disease who are candidates for transplant. Experimental and Clinical Transplantation, 2014; 12(1):149-151. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Öner Eyüboğlu F, Küpeli E, Savaş Bozbaş Ş, Erayman Özen Z, Akkurt ES, Aydoğan C, Ulubay G, Akçay Ş, Haberal M. Evaluation of pulmonary infections in solid organ transplant patients: 12 years of experience.. Transplantation Proceedings, 2013; 10(45):3458-3461. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Sarınç Ulaşlı S, Savaş Bozbaş Ş, Erayman Özen Z, Akıncı Özyürek B, Ulubay G. Effect of thyroid function on COPD exacerbation frequency: a preliminary study.. Multidisciplinary Respiratory Medicine, 2013; 1(8):1-7. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Bozbaş H, Karaçağlar E, Özkan M, Savaş Bozbaş Ş, Öner Eyüboğlu F, Sade E, Altın C, Polat E, Sezgin A, Müderrisoğlu H. The prevalence and course of pulmonary hypertension and right ventricular dysfunction in patients undergoing orthotopic heart transplantation.. Transplantation Proceedings, 2013; 10(45):3538-3541. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Akıncı Özyürek B, Sarınç Ulaşlı S, Savaş Bozbaş Ş, Bayraktar N, Akçay Ş. Value of serum and induced sputum surfactant protein-D in chronic obstructive pulmonary disease.. Multidisciplinary Respiratory Medicine, 2013; 1(8):1-7. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Savaş Bozbaş Ş, Varan B, Akçay Ş. Right pulmonary venous atresia: a case report and review of literature.. Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 2012; 3(60):254-257.

  • Ulubay G, Sarınç Ulaşlı S, Savaş Bozbaş Ş, Özdemirel T, Karataş M. Effects of peripheral neuropathy on exercise capacity and quality of life in patients with chronic obstructive pulmonary diseases. Annals of Transplantation, 2012; 2(8):296-302. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Savaş Bozbaş Ş, Öner Eyüboğlu F. Evaluation of liver transplant candidates: Pulmonary perspective.. Annals of Thoracic Medicine, 2011; 3:109-114. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Savaş Bozbaş Ş, Akıncı Özyürek B, Ulubay G. Astımda hastalık kontrolü ile demografik özellikler, yaşam kalitesi ve emosyonel durumun ilişkisi.. Türk Toraks Dergisi, 2011; 12:139-144.

  • Öztürk Ergür F, Ulubay G, Savaş Bozbaş Ş, Bayraktar N, Yazıcı C. Transüdatif ve eksüdatif plevral sıvıların ayırımında plevral sıvı ve serum NT-proBNP düzeylerinin değeri.. Türkiye Klinikleri Akciğer Arşivi., 2011; 2:39-47.

  • Savaş Bozbaş Ş, Bozkurt Yılmaz E, Doğrul I, Öztürk Ergür F, Savaş N, Öner Eyüboğlu F, Haberal M. Preoperative pulmonary evaluation of liver transplant candidates: results from 341 adult patients.. Annals of Transplantation, 2011; 3(16):88-96. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Savaş Bozbaş Ş, Kanyılmaz S, Akçay Ş, Bozbaş H, Altın C, Karaçağlar E, Müderrisoğlu H, Haberal M. Renal transplant improves pulmonary hypertension in patients with end stage renal disease.. Multidisciplinary Respiratory Medicine, 2011; 6(3):155-160. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Savaş Bozbaş Ş, Ulubay G. Kronik obstrüktif akciğer hastalığının sistemik etkileri. Türkiye Klinikleri Akciğer Arşivi, 2010; 11(2):47-58.

  • Savaş Bozbaş Ş, Akçay Ş, Öztürk Ergür F, Aytekin C. Transthoracic lung and mediastinal biopsies obtained with the tru-cut technique: 10 years experience.. Turkish Journal of Medical Sciences, 2010; 40(3):495-501. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Savaş Bozbaş Ş, Akçay Ş, Kayahan Ulu E, Büyüklü F, Bozbaş H. Cardiovocal (Ortner's) syndrome: an unusual vascular complication. Türkiye Klinikleri Akciğer Arşivi, 2010; 11(1):39-41.

  • Savaş Bozbaş Ş, Bozbaş H, Atar A, Ulubay G, Öner Eyüboğlu F. Comparative effects of losartan and nifedipine therapy on exercise capacity, Doppler echocardiographic parameters and endothelin levels in patients with secondary pulmonary hypertension.. Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 2010; 10(1):43-49. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Savaş Bozbaş Ş, Güllü Arslan N, Akçay Ş, Altınörs N. Frontal sinüs tutulumu ile seyreden tüberküloz olgusu.. Yeni Tıp Dergisi, 2010; 4(27):253-255.

  • Savaş Bozbaş Ş, Akçay Ş. Romatoid artrite bağlı nadir gelişen bir komplikasyon: psödoşilotoraks.. TTD Plevra Bülteni, 2010; 4(3):28-31.

  • Savaş Bozbaş Ş, Ulubay G, Sarınç Ulaşlı S, Bozbaş H, Sezgin A. Risk factors for post operative pulmonary complications and mortality in cardiac transplantation patients.. Annals of Transplantation, 2009; 14(4):33-39. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Savas Bozbas S, Akcay S, Altin C, Bozbas H, Karacaglar E, Kanyilmaz S, Sayin B, Muderrisoglu H, Haberal M. Pulmonary hypertension in patients with end-stage renal disease undergoing renal transplantation. Transplantation Proceedings, 2009; 41(7):2753-2756. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Savas Bozbas S, Oner Eyuboglu F, Gullu Arslan N, Ozturk Ergur F, Karakayali H, Haberal M. The prevalence and the impact of portopulmonary hypertension on postoperative course in patients undergoing liver transplantation. Transplantation Proceedings, 2009; 41(7):2860-2863. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Savas Bozbas S, Oner Eyuboglu F, Ozturk Ergur F, Gullu Arslan N, Sevmis S, Karakayali H, Haberal M. Pulmonary complications and mortality after liver transplant. Experimental and Clinical Transplantation, 2008; 6(4):264-270. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Atar Aİ, Özsancak A, Gülmez Ö, Savaş Ş, Müderrisoğlu H, Eyüboğlu F, Özin B. Stabil kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan kişilerin P dalgasi dispersiyonunun normal populasyon ile karşılaştırılması.. TAPE, 2008; 6(1):44-48.

  • Savaş Bozbaş Ş, Akçay Ş, Kıvanç T, Özsancak A, Eyüboğlu F. Masif ve submasif pulmoner tromboembolide trombolitik tedavi sonuçlarımız.. Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 2007; 55(1):34-42. ( IM : Index Meducus )

  • Savaş Bozbaş Ş, Ulubay G, Akçay Ş. Subklavian kateterizasyona bağlı gelişen pulmoner tromboembolizm: 2 olgu nedeniyle.. Toraks Dergisi, 2007; 8(3):195-198.

  • Ulubay G, Görek A, Savaş Ş, Eyüboğlu F. KOAH'lı olgularda kardiyopulmoner egzersiz testi ile egzersiz kapasitesi ve dinamik hiperinflasyonun değerlendirilmesi. Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 2005; 53(4):340-346. ( IM : Index Meducus )

  • Ulubay G, Eyüboğlu F, Savaş Bozbaş Ş, Şimşek A. Three regimens of inhaled bronchodilators for chronic obstructive pulmonary disease: comparison of pulmonary function and cardiopulmonary exercise test parameters. Turkish Respiratory Journal, 2005; 6(2):89-94.

  • Karacan Ö, Altaş O, Savaş Ş, Akçay Ş, Çelik N, Eyüboğlu F, Timurkaynak F. Yoğun bakım ünitelerimizdeki alt solunum yolu infeksiyonları: 3 yıllık analiz. Yoğun Bakım Dergisi, 2004; 4(1):61-68.

  • Karacan Ö, Savaş Ş, Akçay Ş, Türk E. Gastropleural fistula as a delayed complication of blunt abdominal trauma: spontaneous closure of the lesion.. The Internet J Gastroent, 2003; :-. ( International Journal )

  Bildiriler


  • Serifoğlu İ, Bozbaş S, Küpeli E, Tepeoğlu M, Akçay Ş, Ozdemir H, Haberal M. Histopathologically proven pulmonary aspergillosis in solid organ recipients.. Experimental and Clinical Transplation. 16th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation: ANKARA; 05/09/2018 - 07/09/2018

  • Şerifoğlu İ, Savaş Bozbaş Ş, Akçay MŞ, Haberal M. The prevalence of portopulmonary hypertension in liver transplant recipients.. Experimental and Clinical Transplation. 16th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation: ANKARA; 05/09/2018 - 07/09/2018

  • Esendagli D, Küpeli AE, Savaş Bozbaş Ş, Tepeoğlu M, Özdemir BH, Akçay MŞ, Haberal M. Lung malignancy in solid organ transplant recipients: A case series.. 27th International congress of the transplantation society.: .; 30/06/2018 - 05/07/2018

  • Esendağlı D, Şerifoğlu İ, Savaş Bozbaş Ş, Tepeoğlu M, Akçay Ş, Haberal M. Radiologically occult invasive pulmonary aspergillosis in a patient with liver transplant.. Experimental and clinical transplantation. 2nd Joint Meeting of the Turkish Transplantation Society and the Turkish World Transplantation Society: Ankara; 01/11/2017 - 03/11/2017

  • Şerifoğlu İ, Dedekargınoğlu B, Savaş Bozbaş Ş, Akçay Ş, Haberal M. Clinical characteristics of acinetobacter baumannii infection in solid organ recipients.. Experimental and clinical transplantation. 2nd Joint Meeting of the Turkish Transplantation Society and the Turkish World Transplantation Society: Ankara; 01/11/2017 - 03/11/2017

  • Köktürk O, Kılıç H, Ursavaş A, Öztürk Ö, Sevimli N, Dikmen N, Erboy F, Pınar M, Güzel A, Güçlü Ö, Sbozbaş Ş, Küpeli E, Ermiş H, Tutar Ü, Yeşilkaya S, Güllü N, Pazarlı AC, Avşar G, Saraç S, Öztürk S, Dursunoğlu N, Argüder E, Kanbay A, Hezer H, Parlak E, Özdilekcan Ç, Gencer N, Uslan A, Ekici A, Burgazlıoğlu B, Mutlu P. Türk popülasyonunda obstrüktif uyku apne sendromu klinik tiplerinin dağılımı. TÜSAD 38.Ulusal Kongresi 'Solunum 2017': İzmir; 17/10/2017

  • Şerifoğlu İ, Er Dedekargınoğlu B, Savaş Bozbaş Ş, Haberal M. Solid organ alıcılarında Acinetobacter enfeksiyonunun klinik karakteristik özellikleri. TÜSAD 38.Ulusal Kongresi 'Solunum 2017': İzmir; 17/10/2017

  • Ursavaş A, Öztürk Ö, Köktürk O, Kılıç H, Güzel A, Güçlü ÖA, Erboy F, Argüder E, Hezer H, Şengül E, Parlak Ş, Pazarlı AC, Öztürk S, Dursunoğlu N, Sevimli N, Kanbay A, Tutar Ü, Yeşilkaya S, Güllü N, Bozbaş ŞS, Küpeli E, Pınar M, Ermiş H, Özdilekcan Ç, Gencer N, Avşar GÇ, Uslan A, Saraç S, Ekici A, Burgazlıoğlu B, Mutlu. P. Türk popülasyonunda obstrüktif uyku apne sendromunda rol oynayan antropometrik ölçümlerin belirlenmesi.. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 39. Ulusal Kongresi-Sounum 2017.: İzmir; 14/10/2017 - 17/10/2017

  • Savaş Bozbaş Ş, Küpeli E, Ezin. E. Merkezimizde Çoklu Uyku Latansi Testi Uygulanan Hasta Sonuçlarimiz. Uyku Derneği (UYKUDER) 6. Uyku Bozuklukları Kongresi: Bodrum; 26/04/2017 - 30/04/2017

  • Ak G, Savaş Bozbaş Ş, Küpeli E, Öner Eyüboğlu F. Obstrüktif Uyku Apnesinde Anksiyetenin Tedavi Uyumuna Etkisi Ve Uyumu Etkileyen Faktörler. Uyku Derneği (UYKUDER) 6. Uyku Bozuklukları Kongresi: Bodrum; 26/04/2017 - 30/04/2017

  • Şerifoğlu İ, Savaş Bozbaş Ş. Akciğer bulguları ile başvuran gastrik karsinom olgusu. Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi: Antalya; 05/04/2017 - 09/04/2017

  • Şerifoğlu İ, Er Dedekargınoğlu B, Savaş Bozbaş Ş. Kronik Eozinofilik Pnömoni: Nadir bir olgu. Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi: Antalya; 05/04/2017 - 09/04/2017

  • Ulubay G, Uyanık S, Er Dedekargınoğlu B, Şerifoğlu İ, Küpeli E, Savaş Bozbaş Ş, Sezer S, Haberal M. Renal alıcılarda periferik kas gücü ile solunum fonsiyonları arasındaki ilişki.. Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi: Antalya; 05/04/2017 - 09/04/2017

  • Şerifoğlu İ, Er Dedekargınoğlu B, Savaş Bozbaş Ş, Öner Eyüboğlu AF. Bronşektazili Olguların Klinik Karakteristik Özellikleri. Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi: Antalya; 05/04/2017 - 09/04/2017

  • Şerifoğlu İ, Er Dedekargınoğlu B, Savaş Bozbaş Ş, Akçay MŞ. Masif Pulmoner Tromboembolide Trombolitik Tedavi Sonuçlarımız. Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi: Antalya; 05/04/2017 - 09/04/2017

  • Şerifoğlu İ, Bozbaş Ş, Kılıç D. Lenfadenopati; Tüberküloz mu, değil mi?. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 38. Ulusal kongresi: İzmir; 15/10/2016 - 19/10/2016

  • Bozbaş Ş, Dedekargınoğlu B, Ulubay G, Haberal M. Solid organ nakli yapılan hastalarda serum prokalsitonin düzeylerinin rolü. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 38. Ulusal kongresi: İzmir; 15/10/2016 - 19/10/2016

  • Bozbaş Ş, Ulubay G, Eyüboğlu F, Sezgin A, Haberal M. Kalp nakli sonrası gelişen solunum yetmezliğinin görülme sıklığı, nedenleri ve tedavisi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 38. Ulusal kongresi: İzmir; 15/10/2016 - 19/10/2016

  • Bozbaş Ş, Eroğlu S, Eyüboğlu F, Moray G, Haberal M. Kronik karaciğer hastalığında karaciğer naklinin pulmoner hipertansiyona etkisi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 38. Ulusal kongresi: İzmir; 15/10/2016 - 19/10/2016

  • Bozbaş Ş, Dedekargınoğlu B. Astım atak mı? Yabancı cisim aspirasyonu mu?. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 38. Ulusal kongresi: İzmir; 15/10/2016 - 19/10/2016

  • Yılmaz E, Şen N, Bozbaş Ş, Akçay Ş. Solunum sistemi hastalıkları kılavuzlarında sigara bırakma tedavilerinin yeri.. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 38. Ulusal kongresi: İzmir; 15/10/2016 - 19/10/2016

  • Er Dedekargınoglu B, Savaş Bozbaş Ş, Ulubay G, Öner Eyüboğlu F, Haberal M. Culture positive pulmonary aspergillosis infection: clinical and laboratory features of solid organ recipients. Experimental and Clinical Transplation. 15th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation.: Amman, Jordan; 21/09/2016 - 24/09/2016

  • Ulubay G, Uyanık S, Er Dedekargınoglu B, Serifoğlu İ, Kupeli E, Savaş Bozbaş Ş, Sezer S, Haberal M. Peripheral muscle strength indicates respiratory function testing in renal recipients.. Experimental and Clinical Transplation. 15th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation.: Amman, Jordan; 21/09/2016 - 24/09/2016

  • Ulubay G, Kupeli E, Er Dedekargınoglu B, Savas Bozbas Ş, Alekberov M, Salman Sever O, Sezgin A. Postoperative pleural effusions after orthotopic heart transplantation: the ethiology, clinical manifestations and course. Experimental and Clinical Transplation. Congress of the Turkish Transplantation Society and the Turkic World Transplantation Society, 1-3 June 2016: Baku, Azerbaijan; 01/06/2016 - 03/06/2016

  • Savaş Bozbaş Ş, Dedekargınoğlu B, Ulubay G, Haberal M. The role of serum procalcitonın levels in solid organ transplant patients.. Experimental and Clinical Transplation. Congress of the Turkish Transplantation Society and the Turkic World Transplantation Society, 1-3 June 2016: Baku, Azerbaijan; 01/06/2016 - 03/06/2016

  • Türkoğlu Babakurban S, İnan S, Hızal E, Büyüklü F, Savaş Bozbaş Ş, Özlüoğlu L. Tıkayıcı uyku apnesinin dizziness üzerine etkisi. 37. Türk Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi: Antalya; 28/10/2015 - 01/11/2015

  • Bozbaş Ş, Ulubay G, Eyüboğlu F, Sezgin A, Haberal M. Prevalence, Cause, and Treatment of Respiratory Insufficiency After Orthotopic Heart Transplant. 1st Congress of the Turkıc World Transplantation Society,: Astana, Kazakhstan; 20/05/2015 - 22/05/2015

  • Savaş Bozbaş Ş, Ulubay G, Öner Eyüboğlu F, Sezgin A, Haberal M. The prevalence, etiology and therapy of respiratory failure following orthotopic heart transplantation.. Experimental and Clinical Transplation. . 1st Congress of the Turkic World Transplantation Society, III İnternational Kazakh-Turkish Nephrology Congress: Astana, Kazakistan; 20/05/2015 - 22/05/2015

  • Savaş Bozbaş Ş, Eroğlu S, Öner Eyüboğlu F, Moray G, Haberal M. Pulmonary hypertension improves following orthotopic liver transplantation in patients with chronic liver disease. Experimental and Clinical Transplation. . 1st Congress of the Turkic World Transplantation Society, III İnternational Kazakh-Turkish Nephrology Congress: Astana, Kazakistan; 20/05/2015 - 22/05/2015

  • Savaş Bozbaş Ş, Arpacı B, Koç P, Öcalan M, Sungur E, Şirin B. Obstruktif uyku apnesi olan hastalarda hastalık şiddetinin uyku algılaması üzerine etkisi. 4. Uyku Bozukluklari Kongresi: mardin; 30/04/2014 - 03/05/2014

  • Akkurt E, Savaş Bozbaş Ş, Eroğlu S, Özçalık E, Özer E, Eyüboğlu F. Obstrüktif uyku apne sendromu şiddetinin karotis arter intima - media kalınlığı ve serum paraoksonaz düzeyi ile ilişkisi. 4. Uyku Bozukluklari Kongresi: mardin; 30/04/2014 - 03/05/2014

  • Cetin G, Kupeli E, Bozbas S, Eyüboglu F. Effect of CPAP therapy on mean platelet volume and hematocrit in obstructive sleep apnea syndrome (OSAS).. Chest World kongresi: İspanya, Madrid; 21/03/2014 - 24/03/2014

  • Dogrul M, Akçay Ş, Savaş Bozbaş Ş, Er B, Eyüboğlu F, Moray G, Haberal M. Early pulmonary complications of liver transplantation. 25th Anniversary Liver Transplantation Congress: Ankara; 04/12/2013 - 06/12/2013

  • Dogrul M, Akçay Ş, Savaş Bozbaş Ş, Er B, Eyüboğlu F, Moray G, Haberal M. Preoperative pleural fluid assessment among liver transplantation candidates. 25th Anniversary Liver Transplantation Congress: Ankara; 04/12/2013 - 06/12/2013

  • Akkurt ES, Düvenci Birben Ö, Savaş Bozbaş Ş, Küpeli E, Demirtaşoğlu S, Erbek S, Büyüklü F, Öner Eyüboğlu F. Uykuda solunum bozuklukları merkezimize başvuran hastaların demografik özellikleri, tedavi yöntemleri ve tedaviye uyumları.. ULUSAL UYKU TIBBI HEKİMLİĞİ KONGRESİ: Bodrum; 06/10/2013 - 10/10/2013

  • Yalçınkaya M, Erbek S, İnan S, Küpeli E, Savaş Bozbaş Ş. Tıkayıcı uyku apne sendromunda önerilen tedavi seçeneklerine hasta uyumu.. 9. Türk Rinoloji Kongresi: Antalya; 23/05/2013 - 26/05/2013

  • Kuşkonmaz Ş, Terzi A, Savaş Bozbaş Ş, Başçıl Tütüncü N. Nodülde gelişen granülomatöz tiroidit. 35.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu: Antalya; 15/05/2013 - 19/05/2013

  • Küpeli E, Cörüt R, Seyfettin P, Bozbaş Ş, Eyuboğlu F. Yeni Florokinolonların yalnızca pnömoni tanısı ile reçetelendirilme zorunluluğu: ne kadarı gerçekten pnömoni?. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi: Antalya; 03/04/2013 - 07/04/2013

  • Öner Eyüboğlu F, Küpeli E, Savaş Bozbaş Ş, Erayman Özen Z, Akkurt ES, Aydoğan C, Ulubay G, Akçay Ş, Haberal M. Solid organ transplantasyonlu olgularda akciger enfeksiyonlarinin degerlendirilmesi: 12 yillik deneyimin sonuclari. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi: Antalya; 03/04/2013 - 07/04/2013

  • Sevil Akkurt E, Düvenci Ö, Savaş Bozbaş Ş, Akçay Ş. Mesalazine Bağlı Plevral Effüzyon Olgusu.. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi: Antalya; 03/04/2013 - 07/04/2013

  • Düvenci Ö, Akkurt ES, Er Dedekargınoğlu B, Savaş Bozbaş Ş, Akçay Ş. İmmunsupresif hastada lipoid pnömoni. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi: Antalya; 03/04/2013 - 07/04/2013

  • Akkurt ES, Er Dedekargınoğlu B, Düvenci Ö, Savaş Bozbaş Ş, Öner Eyüboğlu F. İnhaler Tedavilerin Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıgı Veya Astım Tanısı İle Reçetelendirilme Zorunluluğu: Veri Tabanında Tanı Hataları. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi: Antalya; 03/04/2013 - 07/04/2013

  • Er Dedekargınoğlu B, Akkurt ES, Düvenci Ö, Savaş Bozbaş Ş, Öner Eyüboğlu F. KOAH tanısı ile inhaler steroid kullanan hastalarımızda pnömonı sıklığı. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi: Antalya; 03/04/2013 - 07/04/2013

  • Savaş Bozbaş Ş, Eroğlu S, Akıncı Özyürek B, Küpeli E, Öner Eyüboğlu F, Müderrisoğlu H. Obstruktif uyku apnesi olan hastalarda hastalık şiddetinin koroner akım rezervine etkisi.. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi: Antalya; 03/04/2013 - 07/04/2013

  • Akkurt ES, Savaş Bozbaş Ş, Akçay Ş. Immunsupresif hastada antifungal tedaviye bağlı rabdomiyoliz olgusu.. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi: Antalya; 03/04/2013 - 07/04/2013

  • Öner Eyüboğlu F, Küpeli E, Savaş Bozbaş Ş, Erayman Özen Z, Bayram Akkurt S, Aydoğan C, Ulubay G, Akçay Ş, Haberal M. Evaluation of pulmonary infections, in solid organ transplant patients: 10 years of experience from Turkey.. MESOT: AbuDhabi; 12/12/2012 - 15/12/2012

  • Küpeli E, Bayram Akkurt S, Erayman Özen Z, Savaş Bozbaş Ş, Öner Eyüboğlu F, Ulubay G, Akçay Ş, Sezgin A, Haberal M. Invasive pulmonary aspergillosis in a heart transplant patient.. MESOT: AbuDhabi; 12/12/2012 - 15/12/2012

  • Bozbas H, Karacağlar E, Bozbas S S, Eyuboglu F, Sade E, Altin C, Polat E, Sezgin A, Muderrisoglu H. The prevalence and course of pulmonary hypertension and right ventricular dysfunction in patients undergoing orthotopic heart transplantation. MESOT: AbuDhabi; 12/12/2012 - 15/12/2012

  • Savaş Bozbaş Ş, Sarınç Ulaşlı S, Erayman Özen Z, Akıncı Özyürek B, Ulubay G. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında tiroid fonksiyonlarının atak sıklığına etkisi.. Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi: Antalya; 11/04/2012 - 15/04/2012

  • Akkurt S, Savaş Bozbaş Ş, Akçay Ş. Benign dev tümöral lezyonun alt ekstremite basısına bağlı gelişen ilginç pulmoner emboli olgumuz.. Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi: Antalya; 11/04/2012 - 15/04/2012

  • Savaş Bozbaş Ş, Sevil Akkurt E, Erayman Özen Z, Akçay Ş. Sjögren sedromu tanıisı ile başvuran hastalarımızın akciğer bulguları. Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi: Antalya; 11/04/2012 - 15/04/2012

  • Savaş Bozbaş Ş, Er Dedekargınoğlu B, Çakır S, Yarbuğ Karakayalı F, Öner Eyüboğlu F. Boussignac CPAP Kullanımının Postoperatif Atelektazi Gelişimi Üzerine Etkisi.. Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi: ; 11/04/2012 - 15/04/2012

  • Savaş Bozbaş Ş, Er Dedekargınoğlu B, Akkurt ES, Akçay Ş, Ulubay G, Öner Eyüboğlu F. Toraks bilgisayarli tomografi ile pulmoner tromboemboli tanısı alan olgularımızın analizi.. Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi: ; 11/04/2012 - 15/04/2012

  • Akkurt S, Savaş Bozbaş Ş, Akçay Ş. İlginç bir preoperatif değerlendirme öyküsü. Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi: Antalya; 11/04/2012 - 15/04/2012

  • Savaş Bozbaş Ş, Kanyılmaz S, Akçay Ş, Bozbaş H, Altın C, Karaçağlar E, Müderrisoğlu H, Haberal M. Renal transplant improves pulmonary hypertension in patients with end stage renal disease.. American Thoracic Society 2011: Denver; 13/05/2011 - 18/05/2011

  • Küpeli E, Cörüt R, Er B, Savaş Bozbaş Ş, Azap Ö, Sade E, Ulubay G, Akçay Ş, Sezgin A, Öner Eyüboğlu F. Kalp nakli yapılan bir olguda invaziv pulmoner aspergillozis. Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi: Antalya; 13/04/2011 - 17/04/2011

  • Akıncı Özyürek B, Savaş Bozbaş Ş, Sarınç Ulaşlı S, Bayraktar N, Akçay Ş. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında kanda ve indükte balgamda sürfaktan protein-D'nin yeri. Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi: Antalya; 13/04/2011 - 17/04/2011

  • Savaş Bozbaş Ş, Er B, Akçay Ş. Pulmoner lökostaz: pulmoner hipertansiyonun nadir bir nedeni. Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi: Antalya; 13/04/2011 - 17/04/2011

  • Savaş Bozbaş Ş, Varan B, Akçay Ş. Sağ pulmoner ven atrezisi: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi: Antalya; 13/04/2011 - 17/04/2011

  • Savaş Bozbaş Ş, Akıncı Özyürek B, Aydınalp A, Bozbaş H, Ulubay G, Öner Eyüboğlu F, Müderrisoğlu H. Kardiyopulmoner egzersiz testlerinin koroner arter hastalığındaki tanısal değeri. Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi: Antalya; 13/04/2011 - 17/04/2011

  • Şahin Özdemirel T, Yetiş B, Bayraktar N, Savaş Bozbaş Ş, Karaçağlar E, Ulubay G. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında sağ ventrikül diyastolik işlevleri ile pulmoner hipertansiyonun egzersiz kısıtlanmasına etkisi ve serum NT-proBNP düzeyi ile ilişkileri. Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi: Antalya; 13/04/2011 - 17/04/2011

  • Ulubay G, Sarınç Ulaşlı S, Savaş Bozbaş Ş, Özdemirel T, Karataş M. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda periferik nöropatinin yaşam kalitesi ve egzersiz kapasitesine etkileri. Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi: Antalya; 13/04/2011 - 17/04/2011

  • Savaş Bozbaş Ş, Kanyılmaz S, Akçay Ş, Bozbaş H, Altın C, Karaçağlar E, Müderrisoğlu H, Haberal M. Böbrek nakli, son dönem böbrek yetersizliği bulunan hastalarda pulmoner hipertansiyonu iyileştirmektedir. Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi: Antalya; 13/04/2011 - 17/04/2011

  • Savaş Bozbaş Ş, Kanyılmaz S, Küpeli E, Akıncı Özyürek B, Er B, Öner Eyüboğlu F. Uykuda solunum bozukluğu olan hastalarda ekokardiyografik inceleme bulgularımız.. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi: Antalya; 06/11/2010 - 10/11/2010

  • Küpeli E, Savaş Bozbaş Ş, Akıncı Özyürek B, Özdemirel T, Öner Eyüboğlu F. Yeni kurulan uku bozuklukları merkezimize kabul edilen ve "Obstrüktif uyku apne sendromu" tanısı alan hastaların demografi özellikleri: Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Uyku Bozuklukları Merkezi. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi: Antalya; 06/11/2010 - 10/11/2010

  • Savaş Bozbaş Ş, Kanyılmaz S, Küpeli E, Ezin E, Akıncı Özyürek B, Bayram S, Öner Eyüboğlu F. Uykuda solunum bozukluğu olan hastalarda ritim bozukluklarının incelenmesi.. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi: Antalya; 06/11/2010 - 10/11/2010

  • Savaş Bozbaş Ş, Akıncı Özyürek B, Ulubay G. Relation between disease control and demographic variables, life quality and emotional status in patints with asthma.. 20th European Respiratory Society Annual Congress: Barcelona; 18/09/2010 - 22/09/2010

  • Savaş Bozbaş Ş, Ulubay G, Sarınç Ulaşlı S, Bozbaş H, Sezgin A. Risk factors for post operative pulmonary complications and mortality in cardiac transplantation. European Respiratory Society 20th Annual Congress: İspanya/Barcelona; 18/09/2010 - 22/09/2010

  • Savaş Bozbaş Ş, Bozkurt Yılmaz E, Doğrul I, Öztürk Ergür F, Savaş N, Öner Eyüboğlu F. Pulmonary evaluation findings of liver transplant candidates: Analysys of 341 adult patients. European Respiratory Society 20th Annual Congress: İspanya/Barcelona; 18/09/2010 - 22/09/2010

  • Ulubay G, Sarınç Ulaşlı S, Savaş Bozbaş Ş, Özdemirel T, Karataş M. Polyneuropathy has a poor effect on exercise capacity and quality of life in patients with COPD. European Respiratory Society 20th Annual Congress: İspanya/Barcelona; 18/09/2010 - 22/09/2010

  • Savaş Bozbaş Ş, Ulubay G, Akıncı Özyürek B, Bozkurt Yılmaz E, Akçay Ş, Öner Eyüboğlu F. Factors affecting mortality and morbidity in patients with bronchiectasis. European Respiratory Society 20th Annual Congress: İspanya/Barcelona; 18/09/2010 - 22/09/2010

  • Savaş Bozbaş Ş, Eyüboğlu F, Güllü Arslan N, Öztürk Ergür F, Karakayalı H, Haberal M. Karaciğer nakli yapılan hastalarda portopulmoner hipertansiyon sıklığı ve postoperatif sonuçlara etkisi. Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi: Antalya; 05/09/2010 - 09/09/2010

  • Savaş Bozbaş Ş, Ulubay G, Akıncı Özyürek B, Bozkurt Yılmaz E, Akçay Ş, Öner Eyüboğlu F. Bronşektazili Olgularda Mortalite Ve Morbiditeye Etki Eden Faktörler. Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi: Antalya; 05/05/2010 - 09/05/2010

  • Savaş Bozbaş Ş, Ulubay G, Sarınç Ulaşlı S, Bozbaş H, Sezgin A. Kalp transplantasyonu yapılan hastalarda postoperatif pulmoner komplikasyonlar ve mortalite için risk faktörleri. Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi: Antalya; 05/05/2010 - 09/05/2010

  • Savaş Bozbaş Ş, Bozkurt Yılmaz E, Doğrul I, Öztürk Ergür F, Savaş N, Öner Eyüboğlu F, Haberal M. Karaciğer nakli öncesi solunumsal bozuklukların değerlendirilmesi: 341 hastanın analizi. Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi: Antalya; 05/05/2010 - 09/05/2010

  • Savaş Bozbaş Ş, Akçay Ş, Altın C, Bozbaş H, Karaçağlar E, Kanyılmaz S, Sayın B, Müderrisoğlu H, Haberal M. Böbrek nakli yapılan son dönem böbrek yetmezliği hastalarımızda pulmoner hipertansiyon sıklığı. Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi: Antalya; 05/05/2010 - 09/05/2010

  • Savaş Bozbaş Ş, Akıncı Özyürek B, Ulubay G. Astımlı hastalarda hastalık kontrolü ile demografik özellikler, yaşam kalitesi ve emosyonel durumun ilişkisi.. Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi: Antalya; 05/05/2010 - 09/05/2010

  • Savas Bozbas S, Oner Eyuboglu F, Ozturk Ergur F, Gullu Arslan N, Sevmis S, Karakayali H, Haberal M. Pulmonary complications after liver transplant and its relation with mortality. MESOT-2008: MESOT-2008; 17/11/2008 - 20/11/2008

  • Savas Bozbas S, Akcay S, Altin C, Bozbas H, Karacaglar E, Kanyilmaz S, Sayin B, Muderrisoglu H, Haberal M. Pulmonary hypertension in patients with end-stage renal disease undergoing renal transplantation. MESOT 2008: Iran-Shiraz; 17/11/2008 - 20/11/2008

  • Savas Bozbas S, Oner Eyuboglu F, Gullu Arslan N, Ozturk Ergur F, Karakayali H, Haberal M. The prevalence and the impact of portopulmonary hypertension on postoperative course in patients undergoing liver transplantation. MESOT 2008: Iran-Shiraz; 17/11/2008 - 20/11/2008

  • Savaş Bozbaş Ş, Akçay Ş, Kayahan Ulu E, Büyüklü F. Kardiyovokal (Ortner) sendromu: nadir bir vasküler komplikasyon. Türk Toraks Derneği 11. Yıllık KOngresi: Antalya; 23/04/2008 - 27/04/2008

  • Savaş Bozbaş Ş, Melek K, Yılmaz İ, Akçay Ş. Erişkin yaşta tanı konan konjenital bronşiyal atrezi: 2 olgu nedeniyle. Türk Toraks Derneği 11. Yıllık KOngresi: Antalya; 23/04/2008 - 27/04/2008

  • Savaş Bozbaş Ş, Öztürk Ergür F, Güllü Arslan N, Sevmiş Ş, Öner Eyüboğlu F, Haberal M. Karaciğer transplantasyonu sonrası pulmoner komplikasyon sıklığı ve mortalite ile ilişkisi. Türk Toraks Derneği 11. Yıllık KOngresi: Antalya; 23/04/2008 - 27/04/2008

  • Savaş Bozbaş Ş, Güllü Arslan N, Altınörs N, Akçay Ş. Frontal sinüs tutulumu ile seyreden tüberküloz olgusu. Türk Toraks Derneği 11. Yıllık KOngresi: Antalya; 23/04/2008 - 27/04/2008

  • Bozbaş Ş, Atar A, Bozbaş H, Ertan Ç, Özgül A, Özsancak A, Uluçam M, Yıldırır A, Akçay Ş, Özin B, Eyüboğlu F, Müderrisoğlu H. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında nifedipin ve losartanın pulmoner arter basıncı üzerine etkisinin ekokardiyografi ile değerlendirilmesi. XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi: Antalya; 26/11/2005 - 29/11/2005

  • Ulubay G, Eyüboğlu F, Bozbaş Ş, Şimşek A. Evre II ve III KOAH'lı olgularda üç inhaler bronkodilatör rejimin, kardiyopulmoner egzersiz testi ve SFT ile karşılaştırılması.. 27. Ulusal TÜSAD Kongresi: Antalya; 19/10/2005 - 23/10/2005

  • Bozbaş Ş, Eyüboğlu F, Çalık K, Bozbaş H, Atar İ, Ertan Ç, Müderrisoğlu H. Pulmoner hipertansiyonu bulunan hastalarda angiotensin reseptör blokörü ve kalsiyum kanal blokörü kullanımının kardiyopulmoner egzersiz testi, EKO parametreleri ve endotelin-1 düzeyleri üzerine etkisi. 27. Ulusal TÜSAD Kongresi: Antalya; 19/10/2005 - 23/10/2005

  • Ulubay G, Gorek A, Bozbas S, Eyuboğlu F. Evaluation of hyperinflation parameters and exercise performance at maximal exercise in patients with COPD. 15th ERS Annual Congress: Copenhagen, Denmark; 16/09/2005 - 21/09/2005

  • Atar A, Bozbas S, Bozbas H, Ertan C, Ozgul A, Eyuboglu F, Yildirir A, Muderrisoglu H. The effects of nifedipine and losartan on right ventricular diastolic function in patients with chronic obstructive pulmonary disease evaluated by tissue Doppler imaging.. 9th Annual Meeting of the European Association of Echocardiography, European Journal of Echocardiography:: Florence, Italy; 04/05/2005 - 09/05/2005

  • Ulubay G, Görek A, Bozbaş Ş, Eyüboğlu F. KOAH'lı olgularda kardiyopulmoner egzersiz testleri ile egzersiz kapasitesi ve hiperinflasyonun değerlendirilmesi. Toraks Derneği 8. Yıllık kongresi: Antalya; 27/04/2005 - 01/05/2005

  • Atar A, Atar I, Gulmez O, Ozsancak A, Savas S, Yildirir A, Ozin B, Muderrisoglu H. The comparison of P wave dispersion of patients with stable chronic obstructivve pulmonary disease to the normal population. XVI. Annual Meeting of Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery: Bodrum, Turkey; 26/09/2004 - 29/09/2004

  • Kalaç Ş, Karakaya T, Pütün E, Aydın L, Bozbaş Ş. Yeni vaka akciğer tüberkülozu olgularında inisial faz uzamasına neden olan faktörler. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi: Antalya; 07/04/2004 - 01/05/2004

  • Atar A, Özsancak A, Atar I, Gülmez O, Savaş Ş, Eyüboğlu F, Müderrisoğlu H. Evaluation of right ventricular diastolic function in patients with chronic obstructive pulmonary disease using pulsed Doppler tissue echocardiography.. European Journal of Echocardiography: Barcelona, Spain; 09/09/2003 - 12/09/2003

  • Savaş Ş, Akçay Ş, Karacan Ö, Atlaş O, Eyüboğlu F. Thrombolytic therapy in massive pulmonary thromboemboli (Review of 8 cases. 17th Asia Pacific Congress on Diseases of the Chest: İstanbul, Türkiye; 29/08/2003 - 01/09/2003

  • Savaş Ş, Akçay Ş, Habeşoğlu M, Aytekin C, Oğuzkurt L. A comparison of two different transthoracic tru-cut biopsy methods.. 13th European Respiratory Society Annual Congress: Vienna, Austria; 15/07/2003 - 19/07/2003

  • Karacan Ö, Atlaş O, Savaş Ş, Akçay Ş, Çelik N. Yoğun bakım ünitelerimizdeki alt solunum yolu infeksiyonları: 3 Yıllık Analizi. TÜSAD Solunum Yetmezliği Olan Hastaya Yaklaşım Kongresi,: İstanbul; 09/10/2002 - 11/10/2002

  • Özsancak A, Savaş Ş, Akçay Ş, Eyüboğlu F, Karacan Ö. Birden fazla risk faktörü olan masif pulmoner tromboembolili iki olgu. Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi: Antalya; 24/04/2002 - 27/04/2002

  • Savaş Ş, Türk E, Akçay Ş, Harman A, Karacan Ö. Spontan kapanan bir gastroplevral fistül olgusu.. Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi: Antalya; 24/04/2002 - 27/04/2002