Bölümü : Başhekimlik
Yayin Tarihi : 19/09/2020 10:22
Son Yayın Tarihi : 01/01/2021 23:55

COVİD-19 virus enfeksiyonuna yakalanmış ve sonrasında iyileşmiş bireylerin bağışçı olabilmeleri için;

1) COVID-19  enfeksiyonu tanısının, laboratuvar test (nazofarenks sürüntü örneğinden çalışılmış PCR test pozitifliği)  sonucuna göre alınması.

2) Klinik olarak (öksürük, ateş, nefes darlığı, halsizlik vb.) iyileşmenin üzerinden en az 14 gün geçmiş olması.

3) Nazofarenks sürüntü örneklerinden çalışılmış en az 2 adet PCR test sonucu negatifliğinin (testlerden birisi son 48 saat içerisinde yapılmış olmalı) olması gerekmektedir. Klinik iyileşmenin üzerinden 28 gün geçti ise PCR test negatifliği şartı aranmaz.

4) İmmün plazma bağışçıları tercihen erkeklerden, gebe kalmamış(doğum/düşük/kürtaj) kadınlardan ve kan transfüzyonu yapılmamış kişilerden seçilmelidir.

5) İmmun  plazma  bağışı, iyileştikten en az 14  gün sonra, en fazla 3 ay içerisinde yapılabilir. İlk bağışın yapıldığı tarih başlangıç tarihi olarak kabul edilerek, en az 10 gün ara ile bir ay içerisinde en fazla 3 kez olmak kaydıyla 3 ay  içerisinde toplam 8 kez immün plazma bağışı yapılabilir.

 

NOT: “Bağışlar KIZILAY’a yapılacaktır.” 

 

Tüm Duyurular ->