Kalite Yönetimi

SKS Kapsamında Kurduğumuz Ekipler ve Komiteler


KOMİTELER

Hasta Güvenliği Komitesi

Başhekim Prof. Dr. Adnan Torgay
Başhekim Yardımcısı Münire Turan
İdari İşler Koordinatörü Uzm. Dr. Gökhan Eminsoy
Kalite Yönetim Direktörü Prof. Dr. Seval Akgün
Hemşirelik  Hizmetleri Müdürü Ziyafet Uğurlu
Enfeksiyon Hemşiresi Burcu Gönülal
Cerrahi –Anestezi Branş Uzmanı Prof. Dr. Adnan Torgay
Laboratuvar Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Bayraktar
Bilgi İşlem Daire Başkanı Turgut Bulut
Eczacı Şebnem Bulan
İş yeri Hekimi Dr.Gizem Birdane
Kurum Ev İdaresi Koordinatörü Hülya Pirbudak
Çevre Mühendisi Gizem Sunar
Radyoloji Abdullah Ünvermez
Eğitim Hemşiresi Hülya Karaer
Diş Hekimi Kalite Yönetim Direktörü Doç. Dr. Betül Memiş Özgül
Diş Hekimliği Kalite Sorumlusu Ayfer Aydın
İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Tuba Vakkasoğlu Yüce
İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı İlker Gültekin
Kalite Uzmanı Ahu Güngör Kırca/Ayşe Öztürk
Yapracık Psiko Sosyal Merkezi/Çiğdem Diyaliz/Ümitköy Diyaliz Semiha Kaya
Yenikent Diyaliz Merkezi Semiha Kaya

Tesis Güvenliği Komitesi

Başhekim Prof. Dr. Adnan Torgay
Başhekim Yardımcısı Münire Turan
İdari İşler Koordinatörü Uzm.Dr.Gökhan Eminsoy
Kalite Yönetim Direktörü Prof.Dr.Seval Akgün
Hemşirelik Hiz.Müdürü Ziyafet Uğurlu
Eğitim Hemşiresi Hülya Karaer
Kurum Ev İdaresi Sorumlusu Hülya Pirbudak
Teknik Servis Sorumlusu Ahmet Karaca
Biyomedikal Sorumlusu Gökhan Tuna
Güvenlik Şefi Fatih Ayten
Çevre Mühendisi Gizem Şentürk
Radyoloji Başteknisyeni Abdullah Ünvermez
Diş Hekimi Kalite Yönetim Direktörü Doç. Dr. Betül Memiş Özgül
Diş Hekimliği Kalite Sorumlusu Ayfer Aydın
İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Tuba Vakkasoğlu Yüce
İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı İlker Gültekin
Sivil Savunma Uzmanı Ahmet Karaca
Kalite Uzmanı Ahu Güngör Kırca/ Ayşe Öztürk
Yapracık Psiko Sosyal Merkezi/Çiğdem Diyaliz/Ümitköy Diyaliz Semiha Kaya
Yenikent Diyaliz Merkezi Semiha Kaya

Eğitim Komitesi Komite Üyeleri

Eğitim Koordinatörü/Kalite Yönetim Direktörü Prof.Dr.Seval Akgün
Başhekim Yardımcısı Münire Turan
İdari İşler Koordinatörü Uzm.Dr.Gökhan Eminsoy
İnsan Kaynakları Müşerref  Yatıkoğlu
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Ziyafet Uğurlu
Eğitim Hemşiresi Hülya Karaer
Sosyal Hizmet Uzmanı Arzu Ciniviz
Bilgi İşlem Daire Başkanı Mehmet Altun
İş yeri Hekimi Dr.Gizem Birdane
Biyokimya teknisyeni Şura Esra Süzer
Çevre Mühendisi Gizem Sunar
Diş Hekimi Kalite Yönetim Direktörü Doç. Dr. Betül Memiş Özgül
Diş Hekimliği Kalite Sorumlusu Ayfer Aydın
İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Tuba Vakkasoğlu Yüce
İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı İlker Gültekin
Kalite Uzmanı Ahu Güngör Kırca/ Ayşe Öztürk
Yapracık Psiko Sosyal Merkezi/Çiğdem Diyaliz/Ümitköy Diyaliz Semiha Kaya
Yenikent Diyaliz Merkezi Semiha Kaya

Bina Denetim Turları Komitesi

Başhekim Prof.Dr.Adnan Torgay
Başhekim Yardımcısı Munire Turan
İdari İşler Koordinatörü Uzm. Dr. Gökhan Eminsoy
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü  Ziyafet Uğurlu
Teknik İşler Sorumlusu Ahmet Karaca
Kurum Ev İdaresi Sorumlusu Hülya Pirbudak
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Tuba Vakkasoğlu Yüce

  Bina Temizlik Kontrol Komitesi

Kurum Ev İdaresi Koordinatör Hülya Pirbudak
Kurum Ev İdaresi Uzmanı Ebru Ertuna Kayhan
Kurum Ev İdaresi Uzmanı Mustafa Arar
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Burcu Gönülal
Beslenme Diyet Ünite Neşe Oksay
Teknik İşler Sorumlusu Ahmet Karaca

Kan Transfüzyon Komitesi

Başhekim Prof.Dr.Adnan Torgay
Kan Transfüzyon Merkezi S.Doktoru Prof.Dr.Sema Karakuş
Cerrahi A.B.D Dr. Öğr. Üyesi Tugan Tezcaner
Anestezi A.B.D Prof.Dr.Pınar Zeyneloğlu 
Pediatri A.B.D Prof.Dr.Lale Olcay
Onkoloji A.B.D Prof.Dr.Özden Altundağ
Hematoloji A.B.D Prof.Dr.Sema Karakuş
Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D. Prof.Dr.Rahmi Can Akgün
Nefroloji A.B.D. Doç.Dr.Cihat Burak Sayın
Kalp Damar Cerrahisi A.B.D. Doç.Dr.Bahadır Gültekin
Kadın Doğum A.B.D Uzm. Dr. Latife Atasoy Karataş
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Ziyafet Uğurlu
T. Aferez Merkezi Hemşiresi Yasemin Eligül 
Kan Transfüzyon Merkezi Hemşiresi Emel Şensöz
Kan Transfüzyon Merkezi Sorumlusu Kadir Göksel

Radyasyon Güvenliği Komitesi

Başhekim Prof.Dr.Adnan Torgay
Başhekim Yardımcısı Münire Turan
Radyoloji A.B.D. Başkanı Prof.Dr.Ahmet Muhteşem Ağıldere
Kardiyoloji A.B.D. Başkanı Prof.Dr.Haldun Müderrisoğlu
Nükleer Tıp A.B.D. Başkanı Prof.Dr.Ayşe Aktaş
Radyasyondan Korunma Uzmanı İlker Gültekin

EKİP ÜYELERİ LİSTESİ Akılcı İlaç Kullanımı Ve İlaç Yönetiminden Sorumlu Ekip

Başhekim Prof. Dr. Adnan Torgay
Başhekim Yardımcısı Münire Turan
Klinik Risk Yöneticisi / Kalite Yönetim Direktörü          Prof. Dr. Seval Akgün
Mesul Müdür Eczacı Şebnem Bulan
Enfeksiyon Sorumlu Doktoru Prof.Dr.Özlem Azap
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Ziyafet Uğurlu
Eğitim Hemşiresi Hülya Karaer
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Tuba Vakkasoğlu Yüce
Diş Hekimliği Kalite Direktörü Doç Dr. Betül MEMİŞ
Diş Hekimliği Kalite Sorumlusu Ayfer Aydın
Kalite Uzmanı Ayşe Öztürk
Kalite Uzmanı Ahu Güngör Kırca


Beyaz Kod Ekibi

Başhekim     Prof. Dr. Adnan Torgay
İdari İşler Koordinatörü  Uzm. Dr. Gökhan Eminsoy
Güvenlik Şefi  Fatih Ayten
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Ziyafet Uğurlu
Sosyal Hizmet Uzmanı Arzu Ciniviz


Tıbbi Cihaz Güvenliği Ekibi

Başhekim   Prof. Dr. Adnan Torgay
Başhekim Yardımcısı Münire Turan
Biyomedikal Sorumlusu  Gökhan Tuna
Kalibrasyon Sorumlusu   Oktay Eren
Teknik İşler Sorumlusu  Ahmet Karaca


Çalışan Görüş-Öneri Değerlendirme Ekibi

Başhekim Prof. Dr. Adnan Torgay
İdari İşler Koordinatörü  Uzm. Dr. Gökhan Eminsoy
Kalite Yönetim Direktörü Prof. Dr. Seval Akgün
Hasta İletişim Birim Sorumlusu  Arzu Ciniviz