Kalite Yönetimi

SKS Kapsamında Kurduğumuz Ekipler ve Komiteler


KOMİTELER

Pembe Kod Sorumluları: 

•             Merkez Müdür  ( Burak Coşkundeniz )

•             Kalite Sorumlusu ( Gülsüm Gülkök )

•              Sorumlu Doktor  ( Selin Özen )

•              Başhemşire  (Sebahat Tozman)

•             Kat Sorumlu Hemşiresi,( Nermin Er, Fatma Akdoğan )

•             Teknik Servis Sorumlusu( Nevzat Temel )

•             Pembe Kod Ekibi.

Pembe Kod Müdahale Ekibi: Güvenlik Amirleri ( Nurşen Yertutan)ve Güvenlik Elemanları ( Doğan Özkan, Fuat Ayhan, İsa Ünver )

 

Mavi Kod Ekibi

•             Sorumlu Doktor ( Selin Özen, )

•             Sorumlu Hemşire  , Başhemşire Yradımcısı (Nurdan Boyacı), Enefeksiyon Hemşiresi ( Asiye     Olcay, Eğitim Hemşiresi (Serpil T. Eybercioğlu), Fatma Akdoğan(1. Kat Sorumlusu ), Nermin Er ( 2. Kat Sorumlusu )

•            Sağlık Personeli ( Mahir Yıldırım )

Sorumlular:

•            Merkez Müdür ( Burak Coşkundeniz )

•             Kalite Sorumlusu  ( Gülsüm Gülkök )

•             Başhemşire ( Sebahat Tozman )

•            Güvenlik Sorumlusu ( Nurşen Yertutan )    

•          Mavi Kod Durumunu Tespit Eden Sağlık Personeli, Mavi Kod  Ekibi.

Beyaz Kod Ekibi:

•             İdari Hizmetlerden bir Temsilci  Merkez  Müdürü( Burak Coşkundneniz)

•          Hemşirelik Hizmetlerinden bir Temsilci  Başhemşire ( Sebahat Tozman )/Başhemşire Yardımcısı( Nurdan Boyacı)

•          Kalite Sorumlusu ( Gülsüm Gülkök )

•          Sorumlu Doktor ( Şükran Güzel )

•            Güvenlik Görevlilerini temsilen bir Personel( Nurşen Yertutan )

  ACİL DURUM EKİPLERİ

ADI VE SOYADI

GÖREVİ

UNVANI

Nevzat temel

Söndürme Ekip Amiri

Bakım Onarım Sorumlusu

Hüseyin ANKIŞHAN

Ekip Personeli

Teknisyen

Ahmet ERDOĞAN

Ekip Personeli

Teknisyen

Ümit ATASOY

Ekip Personeli

Teknisyen

Atilla ÇALIŞKAN

Ekip Personeli

Teknisyen

Murat MAVİ

Kurtarma Ekip Amiri

Ambulans Şoförü

Mehmet TÜZEL

Ekip Personeli

Ambulans Şoförü

Sinan KAYA

Ekip Personeli

Yardımcı Personel

Mehmet BEĞDE

Ekip Personeli

Yardımcı Personel

Selami TÜZÜNER

Ekip Personeli

Yardımcı Personel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADI VE SOYADI

GÖREVİ

UNVANI

Ömer AKDOĞAN

Koruma Ekip Amiri

Yardımcı Personel

Süleyman TOKMAK

Ekip Personeli

Yardımcı Personel

Emre AKAY

Ekip Personeli

Yardımcı Personel

Ali ATASEVER

Ekip Personeli

Yardımcı Personel

Hilal Buse Yalçın ARSLAN

İlk Yardım Ekip Amiri

Doktor

Nurdan BOYACI

Ekip Personeli

Başhemşire Yardımcısı

Serpil T. EYBERCİOĞLU

Ekip Personeli

Eğitim Hemşire

Fatma AKDOĞAN

Ekip Personeli

Kat Sorumlu Hemşire

 


Bina Denetim Turları Komitesi

Başhekim Prof.Dr.Adnan Torgay
Başhekim Yardımcısı Munire Turan
İdari İşler Koordinatörü Uzm. Dr. Gökhan Eminsoy
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü  Ziyafet Uğurlu
Teknik İşler Sorumlusu Ahmet Karaca
Kurum Ev İdaresi Sorumlusu Hülya Pirbudak
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Tuba Vakkasoğlu Yüce

 

 


Kan Transfüzyon Komitesi

Başhekim Prof.Dr.Adnan Torgay
Kan Transfüzyon Merkezi S.Doktoru Prof.Dr.Sema Karakuş
Cerrahi A.B.D Dr. Öğr. Üyesi Tugan Tezcaner
Anestezi A.B.D Prof.Dr.Pınar Zeyneloğlu 
Pediatri A.B.D Prof.Dr.Lale Olcay
Onkoloji A.B.D Prof.Dr.Özden Altundağ
Hematoloji A.B.D Prof.Dr.Sema Karakuş
Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D. Prof.Dr.Rahmi Can Akgün
Nefroloji A.B.D. Doç.Dr.Cihat Burak Sayın
Kalp Damar Cerrahisi A.B.D. Doç.Dr.Bahadır Gültekin
Kadın Doğum A.B.D Uzm. Dr. Latife Atasoy Karataş
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Ziyafet Uğurlu
T. Aferez Merkezi Hemşiresi Yasemin Eligül 
Kan Transfüzyon Merkezi Hemşiresi Emel Şensöz
Kan Transfüzyon Merkezi Sorumlusu Kadir Göksel

Radyasyon Güvenliği Komitesi

Başhekim Prof.Dr.Adnan Torgay
Başhekim Yardımcısı Münire Turan
Radyoloji A.B.D. Başkanı Prof.Dr.Ahmet Muhteşem Ağıldere
Kardiyoloji A.B.D. Başkanı Prof.Dr.Haldun Müderrisoğlu
Nükleer Tıp A.B.D. Başkanı Prof.Dr.Ayşe Aktaş
Radyasyondan Korunma Uzmanı İlker Gültekin

EKİP ÜYELERİ LİSTESİ Akılcı İlaç Kullanımı Ve İlaç Yönetiminden Sorumlu Ekip

Başhekim Prof. Dr. Adnan Torgay
Başhekim Yardımcısı Münire Turan
Klinik Risk Yöneticisi / Kalite Yönetim Direktörü          Prof. Dr. Seval Akgün
Mesul Müdür Eczacı Şebnem Bulan
Enfeksiyon Sorumlu Doktoru Prof.Dr.Özlem Azap
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Ziyafet Uğurlu
Eğitim Hemşiresi Hülya Karaer
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Tuba Vakkasoğlu Yüce
Diş Hekimliği Kalite Direktörü Doç Dr. Betül MEMİŞ
Diş Hekimliği Kalite Sorumlusu Ayfer Aydın
Kalite Uzmanı Ayşe Öztürk
Kalite Uzmanı Ahu Güngör Kırca


Tıbbi Cihaz Güvenliği Ekibi

Başhekim   Prof. Dr. Adnan Torgay
Başhekim Yardımcısı Münire Turan
Biyomedikal Sorumlusu  Gökhan Tuna
Kalibrasyon Sorumlusu   Oktay Eren
Teknik İşler Sorumlusu  Ahmet Karaca


Çalışan Görüş-Öneri Değerlendirme Ekibi

Başhekim Prof. Dr. Adnan Torgay
İdari İşler Koordinatörü  Uzm. Dr. Gökhan Eminsoy
Kalite Yönetim Direktörü Prof. Dr. Seval Akgün
Hasta İletişim Birim Sorumlusu  Arzu Ciniviz