Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, intraoral ve maksillofasiyal doku ve organların sistematik olarak incelendiği, bu yapılara ait tüm fizyolojik ve patolojik değişikliklerin klinik ve radyografik olarak yorumlandığı ve yapılacak tedavilerin planlandığı akademik bir birimdir.

Oral Diagnoz kliniğimizde, Diş Hekimliği fakültesine ilk başvuran hastaların, şikayetleri, mevcut hastalıkları, kullandıkları ilaçlar öğrenilir. Ağız içi ve çevre dokuların detaylı muayeneleri yapıldıktan sonra ağız içi, panoramik veya tomografik değerlendirmeler, Radyoloji kliniğinde yapılır. Klinik ve radyografik değerlendirme sonrası, uygun tedavi planları oluşturulur ve hastalarımıza anlatılır.