Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Diğer tüm uzmanlık dalları gibi Aile Hekimliği de bir gereksinime yanıt olarak ortaya gelmiştir. İlk kez 1920’li yıllarda Avrupa’da, 50’lerde ABD’de tartışılmaya başlanmış ve uygulamaya geçmiş olsa da, ülkemizde tıbba bu yeni bakış açısının yansımaları ilk kez 1960’larda 224 sayılı yasa ve Toplum Hekimliği modeli kapsamında bütünleştirilmiş bakım başlığı altında gündeme gelmiştir. Basamaklandırılmış sağlık sunum modelinde birinci basamak sağlık hizmetleri içerisine yerleşmiş bulunan bu anlayış zaman içerisinde gelişim göstermiş ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygınlık kazanmıştır. Ülkemizde 1983 yılında ayrı bir uzmanlık dalı olarak "Tababet Uzmanlık Tüzüğünde" yer alan aile hekimliği uzmanlığı, basamaklı sağlık sunum modelinde birinci basamağın klinik uzmanlık dalı olarak yerini almış oldu. 1984 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde (Ankara) ilk aile hekimliği anabilim dalı kuruldu ve 1985 yılında aile hekimliği uzmanlık eğitimine Sağlık Bakanlığı ve SSK' ya bağlı eğitim hastanelerinde başlandı. 1993 yılında Yüksek Öğretim Kurumunun 24.06.1993 tarih ve 12547 sayılı kanun ve 2882 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca üniversitelerde Aile Hekimliği eğitiminin temelini oluşturmak üzere Anabilim Dalları kurulması kararı alınmıştır. Bu karar doğrultusunda Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde de 26 Aralık 2002 tarihinde Aile Hekimliği Anabilim Dalı kurulmuş ve Anabilim Dalı Başkanlığına vekaleten Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Rengin Erdal atanmıştır. Kurulduğu tarihten bu yana gelişim göstermeyi sürdüren anabilim dalımız halen ’Başkent Üniversitesi Sağlık Ağı’ içerisindeki toplam 8 sağlık tesisinde beş öğretim üyesi, bir öğretim görevlisi, yirmi iki uzmandan oluşan toplam 28 üyesiyle ülke çapında hizmet vermeyi sürdürmektedir.