Çocuk Allerji Bilim Dalı

Polikliniğimizde çocuklarda bronşiyal astım (allerjik ve allerjik  olmayan), allerjik rinit (allerjik nezle) ve besin allerjisi başta olmak üzere tüm allerjik hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik hizmet verilmektedir.
Hastanın herhangi bir allerjene duyarlı olup olmadığının tayini için deri testleri ile kanda allerji saptama yöntemleri (total IgE ve spesifik IgE) bölümümüzde yapılmaktadır. Ayrıca spirometri ile solunum fonksiyon testleri de bölümümüzde yapılmaktadır.