Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı

Başkent Üniversitesi Çocuk Kardiyoloji Bölümü Türkiye’nin her  yerinden sevk edilen kalp hastalarının başvurduğu bir merkezdir. Bölümümüzde doğumsal ve edinsel kalp hastalığı, ritim sorunları olan bebek ve çocuklar tetkik ve tedavi edilmektedir. Ayrıntılı ekokardiyografi, tanısal ve girişimsel kalp kateterizasyonu, yoğun bakım tedavileri yapılabilmekte, kalp nakli gerektiren ağır kalp yetmezlikli hastalar kalp nakli için hazırlanabilmektedir. Bebekler ve çocuklar kalp ameliyatı öncesi ve sonrasında Çocuk Kardiyoloji doktorları tarafından Yoğun Bakım Ünitesinde ve serviste izlenmektedir.
Erişkin yaşa gelmiş doğumsal kalp hastalığı olan kişiler bu konu ile ilgili erişkin Kardiyoloji doktorları ile birlikte izlenmektedir. Hastanemizde yenidoğan bebeklere ve çocuklara dünyada uygulanabilen tüm girişimsel kardiyak tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir. Doğumsal kalp hastalıklarının bebek doğmadan önce gebelik sırasında tanı almasını sağlayan Fötal Ekokardiyografi deneyimli Çocuk Kardiyologları tarafından yapılmakta ve bebeklerin doğum sonrası izlemini ve tedavisini yönlendirmektedir.