Çocuk Nefrolojisi ve Romatoloji Bilim Dalı

Çocuklarda oldukça sık rastlanan ve genellikle altta yatan bir böbrek hastalığına işaret eden idrar yolu enfeksiyonlarının, böbrek ve üriner sistem taşlarının tanı, tedavi ve izlemi yapılmaktadır. Ayrıca hematüri (idrarda kan görülmesi), proteinüri, nefrotik sendrom, glomerulonefritler, renal tübüler asidozlar, akut ve kronik böbrek yetmezlikleri de izlenmekte, tanı ve tedavileri yapılmaktadır.
Çocuklarda her yaş grubunda periton diyalizi ve hemodiyaliz tedavileri uygulanmaktadır. Ancak bilindiği üzere diyaliz tedavisi geçici bir tedavi yöntemidir. Bu nedenle böbrek yetmezliğinin kesin ve kalıcı tedavisi olan böbrek nakli, en iyi şartlarda ve uzman ekipler tarafından merkezimizde yapılmakta nakil hastalarının düzenli takip ve tedavisi bölümümüzde yürütülmektedir. Gelişebilecek sorunlar takip edilerek gerekli yaklaşımlar uygulanmaktadır. Çocuklarda sanıldığının aksine oldukça sık görülen hipertansiyonun da ayrıntılı olarak incelemesi yapılmakta, hastalar 24 saatlik ayaktan kan basıncı  monitorizasyonu yapılarak  değerlendirilmekte, etiyolojisi araştırılmakta ve tedavisi planlanmaktadır.
Ülkemizde oldukça sık rastlanan bir hastalık olan ve altını ıslatma ve idrar kaçırma yakınmaları ile kendini gösteren, Enürezis nokturna’sı olan çocuklar da ayrıntılı olarak incelenmekte, aileler ve hasta bilgilendirilerek çocukların destek ve tedavisi sağlanmaktadır.
Bölümümüzde çocukluk çağı romatizmal hastalıklarının tanı, tedavi ve izlemi de yapılmaktadır. Özellikle ülkemizde oldukça sık görülen Ailevi Akdeniz Ateşi’nin genetik tanısı yapılmakta ve tedavisi etkin bir şekilde planlanarak, hastalar izlenmektedir. Henoch-Schonlein purpurası, vaskülitler, sistemik lupus eritamatozis, juvenil romatoid artrit, dermatomiyozit, skleroderma gibi tanı ve tedavisi oldukça güç olan romatolojik hastalıkların da izlemi alanında profesyonelleşmiş olan doktorlarımız tarafından yapılmaktadır.

Adres: Şehit Temel Kuğuluoğlu Sokak No:24 (3.Kat) Bahçelievler Çankaya /ANKARA (Deneme lisesinin arkası)
Telefon: 0312 2036868/2904