Endodonti Anabilim Dalı

Bölüm üyelerimizin yürüttüğü klinik uygulamalar, eğitim ve araştırmalar; pulpa ve periapikal hastalıkların etiyolojisini, histopatolojisini, mikrobiyolojisini, klinik tanı ve tedavi yöntemlerini, ek olarak da  prognozunu etkileyen faktörleri içeren temel ve klinik bilimleri kapsar. Endodontik uygulamalar kapsamında canlı pulpa tedavileri, kök kanalı tedavisi, daha önce yapılmış kök kanal tedavilerinin cerrahi veya cerrahi olmayan yenilenme uygulamaları, travmaya uğramış dişlerin tedavileri, rejeneratif endodontik tedaviler ve daha önce endodontik tedavi görmüş dişlerin ağartılması yer almaktadır.
Özellikle son 20-25 yılda, ileri teknolojiler, özel teknikler ve dental operasyon mikroskoplarının yaygın kullanımı, endodontistlerin kök kanal sistemi hakkında daha fazla bilgi edinmelerine ek olarak endodontik uygulamaları hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanır. 

Adres: 82.Sokak No:26(2.Kat) Bahçelievler Çankaya/ANKARA 
Telefon: 0312 2030000