Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Anabilim dalımız üniversitemizde 1997 yılında kurulmuştur. Klinik mikrobiyoloji ve infeksiyon hastalıklarının uzmanlık alanının gereği olarak rutin mikrobiyolojik laboratuvar çalışmaları ve infeksiyon hastalarının tanı ve tedavisi bölümümüzce yapılmaktadır.

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, poliklinikten başvuran hastalara ve yatırılarak izlenen hastalara 24 saat hizmet vermektedir. Hastalardan alınan örneklerin laboratuvara kabul edilmesi, işlemlerden geçirilmesi ve sonuçlandırılması aşamalarında toplam kalite anlayışına uygun olarak hizmet verilmektedir. Laboratuvarımızda yürütülen antibiyogram işlemlerinin tamamı her yıl güncellenen CLSI (Clinical Laboratory and Standards Institute) önerileri doğrultusunda yapılmaktadır. Laboratuvarımızda yürütülen bakteri kültürü, antibiyogram testleri, tüberküloz basili boyanması, kültürü ile duyarlılık testleri her ay düzenli olarak bir uluslar arası dış kalite kontrol sistemi tarafından test edilmektedir. Mikrobiyoloji laboratuvarı bünyesinde aynı zamanda viral tetkiklerin gerçekleştirildiği Moleküler Tanı (PCR) Laboratuvarı yer almaktadır. Laboratuvarımıza dışarıdan örnek kabul edilmektedir.

MİKROBİYOLOJİ  LABORATUVARINDA YAPILAN TETKİKLER
Anaerobik Kültür
Anne Sütü Kültürü
Balgam Kültürü
BOS Kültürü
Boğaz Kültürü
Boğmaca Kültürü
Burun Kültürü
CAPD Sıvısı
Derin Trekeal Aspirat Kültürü
Difteri Kültürü
Doku Biyopsisi Kültürü
Dren Sıvısı Kültürü
Dışkı Campylobacter Kültürü
Dışkı Kültürü
Dışkı Yersinia Kültürü
Eklem Sıvısı Kültürü
Entübasyon Tüp Ucu Kültürü
Gonokok Kültürü
Hemovak Ucu Kültürü
İdrar Kültürü
Kan Kültürü
Kateter Kültürü.
Kemik İliği Kültürü.
Konjunktiva Kültürü
Legionella Kültürü
Mantar Kültürü
Mycoplasma Kültürü
Nazofarinks Kültürü
Periton Sıvısı  Kültürü
Plevral Sıvısı Kültürü
Safra Sıvısı Kültürü
Solunum sekresyonlarının kantitatif kültürü
Sürüntü Kültürü
Vajen Kültürü
Vücut Sıvıları Kültürü
Yara ve Püy Kültürü
Üreaplasma Kültürü
Boğaz Sürüntüsünde Hızlı Streptekok Antijeni
Brusella aglütinasyonu
Cryptosporidium antijeni
Dışkıda  H.Pylori Antijeni
Dışkıda Amip Antijeni
Dışkıda Giardia Antijeni
Dışkıda Norovirüs antijeni
Dışkıda Rotavirüs-Adenovirüs Antijen Testi (İmmünokromotografik)
Gruber Widall aglütinasyonu
İdrar Legionella antijeni
İnfluenza virus antijeni
Kanda Malaria hızlı test
Kist hidatik total antikor
Mono-Spot Testi
Solunum sinsityal virusu (RSV)
Dışkıda Cryptosporidium aranması
Dışkıda Direkt Mikroskopik İnceleme
Dışkıda parazit aranması
Gram boyama
Hücre Sayımı
Kalın damla
Wright boya
MOLEKÜLER TANI (PCR) LABORATUVARINDA YAPILAN TETKİKLER
Atypical Pneumonia PCR
Clostridium Difficile (toxin B)  PCR
CMV - PCR (DNA)
EBV PCR (DNA)
Enterik bakteri paneli
Enterik Parazit paneli
Enterik viral panel
İnfluenza (A/B)
HBV Lamuvidin direnci
HCV - Genotiplendirme
HCV - RNA PCR (Kantitatif)
HSV 1-2 (DNA)
HPV genotip belirleme
HPV - PCR (DNA)
HBV - DNA PCR (Kantitatif)
Parvovirus PCR (DNA)
Polyoma BK (DNA)
MİKROBİYOLOJİ-SEROLOJİ  TETKİKLERİ
Anti HBc IgG
Anti HBc IgM
Anti HBe
Anti HBs (Kantitatif)
Anti HCV
Anti HIV
HAV Ig G
HAV Ig M
HBe Ag
HBs Ag
HBS Ag Doğrulama (CMIA İle)
HCV Doğrulama (Western Blot)
HIV Doğrulama (Western Blot İle)
CMV IgG
CMV IgG avidite
CMV IgM
EBV (VCA) IgG
EBV (VCA) IgM
Kızamıkçık (Rubella) IgG
Kızamıkçık (Rubella) IgM
Toksoplasma IgG
Toksoplasma IgM
Treponema Pallidum Total Antikoru
MİKROBİYOLOJİ-ELİSA TETKİKLERİ
Anti HDV (Delta)
Anti HEV (Hepatit E Virüsü)
Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG
Borrelia burgdorferi (Lyme) IgM
HSV Tip I Ig G
HSV Tip I Ig M
HSV Tip II Ig G
HSV Tip II Ig M
Galaktomannan Antijeni
Kabakulak (Mumps) IgG
Kabakulak  (Mumps) IgM
Kızamık (Rubeola)  IgG
Kızamık (Rubeola)  IgM
Kızamıkçık (Rubella) IgG Avidite
Parvovirus B-19 IgG
Parvovirus B-19 IgM
Su çiçeği (Varicella zoster) Ig G
Su çiçeği (Varicella zoster) Ig M
Toksoplazma IgG avidite
Quantiferon

Not: Çalışma zamanları ve gönderilebilecek klinik örnekler için telefon numaramız: 0312 203 68 68 / 1432.
Laboratuvarımıza dışarıdan örnek kabul edilmektedir.

Bölüm Broşürleri