Plastik, Rekonstrüktif ve Estestik Cerrahi Anabilim Dalı

Günümüz tıbbının en hızlı gelişen ve sahası genişleyen dallarından biri olan Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi’de konvansiyonel ve mikroşirurji ile ilgili ameliyatların tümü uygulanmaktadır. ’Plastik’ kelimesi, şekillendirme, şekil verme anlamına gelen yunanca "plastikos" kelimesinden türetilmiştir. Bu ameliyatların uygulanmasındaki ana amaç hem fonksiyonel, hem de görsel olarak hastanın iyileşmeye kavuşturulmasıdır. Ameliyatların hepsi öğretim üyeleri tarafından veya eşliğinde yapılmaktadır.