Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Psikiyatri, toplumun ruh sağlığının korunması ve ruh hastalıklarının önlenmesi, ruhsal bozukluğu olanların tanısı, tedavisi, rehabilitasyonu ve ruh sağlığının geliştirilmesiyle ilgili hekimlik dalıdır. İnsanın zihinsel, duygusal yapısı ile davranışlarında, çevreye uyumunda ortaya çıkan sorunların incelenmesi, tanımlanması, bunların tedavisi ve önlenmesi temel çalışma alanlarıdır. Biyolojik psikiyatri, psikodinamik psikiyatri, konsültasyon-liyezon psikiyatrisi, geriyatrik psikiyatri gibi alt dalları bulunmaktadır. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Psikiyatri Anabilim Dalı 1996 yılında kurulmuştur.