Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Tıbbi Genetik, tıbbın kalıtsal hastalıkların tanı, takip ve tedavisi ile ilgilenen uzmanlık alanıdır. Genetik hastalıkların preimplantasyon, prenatal ve/ veya postnatal tanısına klinik inceleme ve laboratuar testleri ile olanak sağlamak ve aile ağacı analizleri ile riskli kişileri belirleyerek aileleri aydınlatmak birincil uygulama alanıdır. Üniversitemizde 1997 yılında kurulan Genetik Kürsüsü, tıbbi genetikle ilgili tanı ve danışmanlık faaliyetlerini 2004 yılından itibaren Dahili Tıp Bilimleri Bölümüne bağlı olarak kurulan Tıbbi Genetik Anabilim Dalı bünyesinde devam ettirmektedir. Ülkemizde Tıbbi Genetik Anabilim dalı ilk kez 2003 yılında Ankara üniversitesinde kurulmuştur. Üniversitemizde ise 2547 sayılı YÖK kanununun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d- 2 maddesi uyarınca Tıbbi Genetik Anabilim Dalının kurulmasına izin verilmiştir. 2004 yılında kurulumunu tamamlamış ve Anabilim Dalı Başkanlığına Doç. Dr. Feride İffet Şahin atanmıştır.