Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Kanser tedavisi aynı anda birden fazla bölümün tanı ve tedavi sürecinde birlikte çalışmasını, yani ekip çalışmasını gerektiren bir hastalıktır. Bu ekipte cerrahlar, tıbbi onkologlar, radyasyon onkologları, patologlar, radyologlar ve diğer başka ilgili bölümler olabilir. Onkoloji, oncos ( = şişlik, tümör ) ve logos ( =bilim ) kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşan eski Yunanca bir kelime olup ?tümör bilimi? olarak açıklanabilir. Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı temel olarak kanserin ilaçla tedavisi (kemoterapi) ile ilgilenir. Aynı zamanda kanser tedavisini yürüten ekibin koordinasyonunu tıbbi onkolog sağlar.
Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Başkent Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde ilk kez 1998 yılında kurulmuş olup, 2000 yılında da Adana Uygulama Araştırma Hastanesi'nde hizmet vermeye başlamıştır.  Ünitemizde erişkin (16 yaş üstü) hastalarda tanı ve tedavi hizmetleri, ünitemizin öğretim üyeleri başta olmak üzere uzman sağlık personeli tarafından gerçekleştirilmektedir. Tıbbi Onkoloji polikliniği 53. sokak (eski 5. Sokak) poliklinik binasında hizmet vermektedir. Poliklinik hizmeti dışında Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ana bina A Blok 5. katta bulunan yataklı servisi ile yatan hastalara hizmet vermektedir.