Zonguldak Diyaliz Merkezi

Misyon, Vizyon, Kalite Politikası, Amaç ve Değerlerimiz


Misyonumuz (Görevimiz) 
Ülkenin sağlık gereksinimlerini, etik ilkelerden asla ödün vermeden çağdaş tıp biliminin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış uzman kadromuz ile tüm kaynakları etkin kullanarak, hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı, bilimsel temele dayalı, güvenilir, güler yüzlü, yüksek kalite standartlarında sağlık hizmeti sunmaktır. 

Vizyonumuz (Amacımız) 
Güveni, saygınlığı ve hasta mahremiyetini temel ilke edinmiş, bu doğrultuda tüm çalışanları ile takım olarak çalışan, kurumsal kimliği ile öne çıkan, uluslararası alanda tıbbın ulaştığı en üst düzeydeki uygulamaları takip ederek, yurt içinde ve yurt dışında sağlık kurumlarıyla hizmet gücünü birleştirip dünya standartlarında çağdaş sağlık hizmeti sunan bir kuruluş olmayı sürdürmek.

Sunmakta olduğumuz sağlık hizmetinin devamlılığını sağlayarak, hizmet kalitemizi en üst seviyede tutarak hasta ve hasta yakınlarına istek ve ihtiyaclarını karşılamktır.

Hedeflerimiz

Hastalarımız için; 
Ulusal standartları en üst seviyede tutarak ve tüm dünyada kabul gören son yeniliklerle tedavilerini düzenlemek, yaşamsal konforlarına dikkat ederek rahatça ve güvenle tedavi alabilecekleri bir ortam hazırlamak, tedavilerinin ve takiplerinin devamlılığında etik değerlerden ödün vermemek, tedavilerinde kullanılan cihazları tüm dünyada kullanılan son teknolojiye uyumlu halde tutmak,

Çalışanlarımız için;
birlik ve beraberliğin önemi ile ekip ruhunu oluşturmak, bir ekip olarak hareket etmek için motivasyonumuzu en üst seviyede tutmak, belli dönemlerde performans değerlendirmeleri ile eksik kaldığımız yönlerimizi bulmak ve iyileştirmek, mesleki bilgi ve becerilerimizi arttırmaya yönelik çalışmalarda bulunmak

Toplum için; 
sağlık için bedensel ve ruhsal tam bir iyilik hali gerekliliğini topluma aktarmak, toplum sağlığının devamlılığı için gereken çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Değerlerimiz;
Bizler sağlık sunucusu olarak baskent üniversitesi ruhuna yakışan ve sahip olduğu değerlerle hizmet etmeye çalışmaktayız. her başkent üniversitesi çalışanının hissettiği heyecan ve gruru içimizde bularak hareket etmekte ve bu yönde ilerlemekteyiz.  sahip olduğumuz bilgi ve becerileri geliştirmekte ve kullanmakta herkesten farklı olduğumuzu bilmekte ve bunuda kendimiz için bir kazanç olarak görmekteyiz. yasalara saygılı, hasta haklarını gözeterek en önemliside sağlık etik kurallarına uyarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Başkent Üniversitesi Hastanesi Kalite Politikası Hastanemize başvuran hastaların, sağlık problemleri ve diğer sağlık ihtiyaçları ile ilgili tüm taleplerinin, konusunda uzman kadromuz tarafından en son teknolojiler kullanılarak, sürekli artan bir performansla en üst düzeyde ve zamanında karşılanması ve tüm sunulan hizmetlerin, yasal ve sağlık mevzuat şartlar doğrultusunda tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılayıp hasta memnuniyetinin sağlanmasını taahhüt ederek, diğer sağlık kuruluşlarına örnek olabilecek şekilde verilmesi “Başkent Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Sağlık Kuruluşlarının Kalite Politikası”dır.

 

Prof.Dr.Ali HABERAL
Rektör