Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

SARGISIZ, ESTETİK DİKİŞLİ SÜNNET

Sünnet, fazlalık derinin kesilip, onarılmasını içerdiği için ‘Cerrahi’ bir işlemdir. Gerekli ağrı kontrolünün ve steril (temiz) şartların sağlanması için ameliyathane veya sünnet için özel hazırlanmış hastane odalarında bir cerrah tarafından yapılması gerekmektedir.

Çocuk Cerrahisi Kliniği olarak tecrübelerimize göre, sünnet sonrası sargıya gerek yoktur. Sargı açılırken çocuklarda acıya ve korkuya neden olduğu için kliniğimiz tarafından sargı uygulanmamaktadır.

Çocuk Cerrahisi Kliniğimizin yaptığı sünnetlerde, dikiş izi kalmaması, dikişe bağlı nadir görülen bir sorun olan dikiş fistülü (tüneli) oluşumunun engellenmesi için estetik dikiş (Dermal –subkütiküler- dikiş) uygulanmaktadır.

Sünnet, Türk kültüründe önemli bir yer tutar. Hem dini hem de geleneksel bir görev olarak kabul edilir. Bu nedenle ülkemizdeki erkek çocukların hemen hemen tamamı sünnet olurlar. Sünnet olmak, erkek olmanın bir adımı olarak anılır ve çocuğa, onun için önemli olan büyümenin bir aşaması olarak anlatılır. Sünneti çocuk açısından özel kılan diğer toplumsal uygulama da, kendisinin olayın ‘prensi’ olarak sunulduğu Sünnet Düğünü ve verilen hediyelerdir. Ayrıca, okul döneminde, sünnet olan arkadaşlarının gerisinde kalmama duygusu da çocukların bazen kendiliğinden sünnet olmayı talep etmelerine yol açabilmektedir.

Sünnetin Yaşı:

Sünnetin kaç yaşında yaptırılması gerektiği konusunda da tartışmalar vardır. Ya çocuğun ne yapıldığını anlayamayacağı, hatırlamayacağı ve yabancıyı tanıyamayacağı kadar erken dönemde (tercihen doğumu takiben veya ilk iki yaşın içinde), ya da sağlıklı iletişim kurulabilecek çağa geldiğinde (6-7 yaşından sonra) yapılmalıdır. Ara yaşlar ise (2-6 yaş), Çocuk Psikolojisinde Fallik Dönem olarak bilinen ve cinsel organın çocuk için çok önemli olduğu bir dönemdir. Bu dönemde cinsel organa yapılacak bir müdahalenin, ciddi bir cezalandırma olarak yanlış anlaşılabildiği ve ruhsal travmaya yol açabildiği düşünülmektedir. Yine de bu dönemdeki bir çocuk, ikna edilerek, çağımızın acısız sünnet yöntemleri ile ceza algısı oluşmadan sünnet edilebilir.

Sünnet Öncesi Hazırlıklar:

Sünnet konusunda karar aileye aittir. Sünnet yaşı, uygulanacak anestezi ve sünnet yöntemi aile tarafından kararlaştırılır. Sünnet öncesi muayenede, Çocuk Cerrahları olarak hasta ailesine bilgi verir ve ameliyata (sünnete) engel bir durum olup olmadığına bakar, hastayı muayene ederiz.

Sünnet öncesi çocuk kesinlikle cerrah ve aile tarafından bilgilendirilmelidir. Erişkinlerin yapılacak her işlem hakkında bilgi sahibi olmaya hakkı olduğu gibi çocukların da yapılacak her işlem hakkında bilgi sahibi olma hakkı olduğunu kabul etmeliyiz. Diğer türlü, çocuk bilgilendirilmeden sünnet olursa, çocuğun olumsuz tepkileri daha fazla olacaktır ve ileri dönemlerde ailesine ve doktorlara karşı güven kaybı yaşacaktır. Çocuklar yapılacak işlem hakkında bilgilendirildiklerinde, ameliyat sonrası dönem daha rahat geçmektedir.

Anne ve baba da var olan endişelerini kesinlikle çocuğa yansıtılmamalıdır. Anne ve babanın çocuklarının acı çekeceği korkusu ve duydukları heyecan çocuğun endişesinin daha da artmasına neden olabilmektedir.

Sünnet İşlemi:

Sünnet, fazlalık derinin kesilip, onarılmasını içerdiği için ‘Cerrahi’ bir işlemdir. Gerekli ağrı kontrolünün ve steril (temiz) şartların sağlanması için ameliyathane veya sünnet için özel hazırlanmış hastane odalarında bir cerrah tarafından yapılması gerekmektedir.

Sünnet anestezi (genel veya lokal anestezi) ile yapılabilir. Anestezi riskleri, hastanın sünnet öncesi tam muayene ve değerlendirmesinin yapılması, gelişen anestezi teknik ve ilaçları, deneyimli doktor ve personel varlığı ile epey azalmıştır, hatta yok denecek kadar azdır.

Cerrahi sünnette, peniste kesilecek cilt çizgisi görülüp belirlenerek kesilir, aradaki cilt çıkartılır ve kanama durduracak işlemler yapıldıktan sonra dikiş konur. Çocuk Cerrahisi Kliniğimizin yaptığı sünnetlerde, dikiş izi kalmaması, dikişe bağlı nadir görülen bir sorun olan dikiş fistülü (tüneli) oluşumunun engellenmesi için estetik dikiş (Dermal –subkütiküler- dikiş) uygulanmaktadır.

Sünnet Sonrası:

Çocuk Cerrahisi Kliniği olarak, tecrübelerimize göre, sünnet sonrası sargıya gerek yoktur. Sünnet sonrası kontrolde açılan sargılar, çocuklarda acıya ve korkuya neden olduğu için kliniğimiz tarafından uygulanmamaktadır. Sünnet sonrası, özellikle ilk gün düzenli ağrı kesici (analjezi) uygulanması (ağızdan alınan haplar ile) ve sünnet bölgesine antibiyotikli krem uygulanması sünnet sonrası bakım için yeterlidir. Bebeklik yaş grubundaki hastalarda, iltihap riskini azaltmak için, alt bezlerinin sık değiştirilmesi ve temizliğe (hijyene) dikkat edilmesi özellikle vurgulanır.

Sünnetin potansiyel faydaları:

1.    Sünnet derisi ile ilgili problemler (darlık, deride dönüklük, eğrilik, enfeksiyon geçirme vb) varsa giderir veya önler.
2.    Penis kanseri riskini azaltır.
3.    Cinsel yolla bulaşan hastalıklara (HIV gibi) yakalanma oranlarını düşürür.
4.    İdrar yolu enfeksiyonu riskini on kata kadar azaltır.