Çocuk Gastroenteroloji-Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı

Çocuk Gastroenteroloji Bölümü 0-18 yaş grubundaki hastaların sindirim sistemi ve karaciğer hastalıklarının tanı ve tedavisinden sorumludur.
Hastanemizde 3 kilogram üzeri bebek ve çocukların üst GIS endoskopi, kolonoksopive reflü çalışmaları yapılabilmektedir. Çölyak hastalığı, inflamatuvar barsak hastalığı, gastrit, ülser gibi hastalıkların tanı ve tedavisi yanısıra, otoimmun hepatit, safra yolu atrezisi, yenidoğan dönemi ve sonrası kronik karaciğer hastalıklarının ilaçlarla veya karaciğer nakli ile tedavisine karar verilir. Hastalar karaciğer nakline hazırlanır. Karaciğer nakli sonrası düzenli takipleri yapılır ve gelişebilecek sorunlara uygun tedavi yaklaşımları ile müdahale edilir. Ayrıca hastanemizde büyüme geriliği olan çocukların beslenme tedavisi düzenlenmektedir.