Doç. Dr. Oya Balcı Sezer

Çocuk Gastroenteroloji-Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı

Doç. Dr. Oya Balcı Sezer

Çocuk Gastroenteroloji-Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı

0 (312) 221 00 03

Çalışma Alanları


 • GASTROENTEROLOJİ (ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI)

Ödüller


 • Barış Z, Balcı Sezer O, Özçay F. Portal hipertansiyonlu bebeklerde özofagus varislerinin laboratuvar ve radyolojik bulgular ile ilişkisinin incelenmesi. 12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi", 12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi", 21/04/2018.

 • Balcı O, Biberoğlu G, Söylemezoğlu O, Hasanoğlu A, Fidan K, Sarı S, Solmaz S, Hasanoğlu E. Kronik böbrek yetmezliği hastalarında kardiyovasküler risk belirteci olarak asimetrik dimetilarginin (ADMA) ve arginin düzeyleri. Milli Pediatri Kongresi Komitesi", Antalya", 12/11/2016.

Projeler


 • Kuloğlu Z, Kansu Tanca A, Selbuz S, Kalaycı AG. Açıklanamayan kronik transaminaz yüksekliği ve kronik karaciğer hastalığında kolesterol ester depo hastalığı sıklığı. ", Ankara Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı", Alexion Pharmaceaticals Inc.", .

Kitaplar


 • Derbent M, Balcı O. Genetik ve Dismorfoloji. In:Faik Sarıalioğlu editors. Current Pediatri Tanı ve Tedavi. Ankara: Güneş; 2012. p.243-248.

 • Özçay F, Balcı O. Karaciğer ve Pankreas. In:Faik Sarıalioğlu editors. Current Pediatri Tanı ve Tedavi. Ankara: Güneş; 2012. p.102-106.

Makaleler


 • Balcı O, Sezer T. The Prevalence of Celiac Disease in Children With Arterial Ischemic Stroke.. J Pediatr Hematol Oncol, 2017; 39:46-49. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Balcı Sezer O, Buluş D. Boy kısalığı, yetersiz boy uzaması ve kemik yaşı geriliği birlikteliği: Nutrisyonel boy kısalığı mı büyüme hormonu eksikliği mi?. journal of contemporary medicine, 2016; 6(4):272-282.

 • Balcı Sezer O, Buluş D, Hızlı Ş, Andıran N, Yılmaz D, Uysal S. Low 25-Hydroxyvitamin D level is not an independent risk factor for hepatosteatosis in obese children. J Pediatr End Metabol, 2016; 29:783-788. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Balcı O, Yılmaz D, Sezer T, Hızlı Ş. Is Celiac Disease an etiological factor in children with migraine?. J Child Neurol, 2016; 31:929-931. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Balcı Sezer O, Saylam E, Tayfur A, Keser A, Kıvılcım S. Çocuk istismarına bağlı malnutrisyonun izleminde yeniden beslenme sendromu. Akademik Araştırma Tıp Dergisi, 2016; 2:82-84.

 • Balcı O, Çelik D, Tutar N, Özçay F. Can platelet count/spleen diameter ratio be used for cirrhotic children to predict esophageal varices?. World J Hepatol, 2016; 8:1466-1470. ( SCOPUS )

 • Balcı O, Sezer T. Rufinamide kullanımı sonrası gelişen akut pankreatit: Olgu Sunumu.. Çağdaş Tıp Dergisi, 2016; 6:231-2331.

 • Sezer T, Balcı O. Infantile spasms during an acute metabolic decompansation in an infant with isovaleric acidemia. J Clin Neurol, 2016; 1:376-377. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Sezer T, Balcı O, Özçay F, Bayraktar N, Alehan F. Celiac Disease an etiological factor in children with nonsyndromic intellectual disability?. J Child Neurol, 2016; 31:285-288. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yılmaz D, Balcı Sezer O, Gökkurt E, Tiftik E. Migren tanısı alan çocuklarda depresyon düzeyi.. Akademik Araştırma Tıp Dergisi, 2016; 1:61-64.

 • Balcı Sezer O, Sezer T. A new approach to the prophylaxis of cyclic vomiting: Topiramate.. J Neurogastroenterol Motil, 2016; 22:656-6601. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Balcı O, Sezer T. Fonksiyonel karın ağrısı olan adölesanlarda huzursuz bacak sendromu sıklığı. Pediatric Practice and Research, 2015; 3:1-4.

 • Kansu A, Kuloğlu Z, Demir A, Yaman A, Balcı O. Yield of coeliac screening in abdominal pain-associated functional gastrointestinal system disordersJ Paediatr Child Health. J Paediatr Child Health, 2015; 51:1066-1070. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Sezer T, Özçay F, Balcı O, Alehan F. Novel deoxyganosine kinase gene mutations in the hepatocerebral form of mitochondrial DNA depletion syndrome. J Child Neurol, 2015; 30:124-128. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yüksel D, Balcı O. Viral enfeksiyonu ve basit febril konvülziyonu olan çocuklarda serum selenyum ve bakır düzeyleri. Pediatric Practice and Research, 2014; 2:41-45.

 • Balcı O, Perk P, Hoşnut F, Köse S, Özçay F. Is it necessary to re-evaluate diagnostic criteria for Wilson disease in children?. Turk J Gastroenterol, 2014; 25(6):690-695. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Olgaç A, Balcı O, Özçay F. Fonksiyonel kabızlığı olan çocuklarda probiyotik ve laktuloz tedavilerinin etkinliğinin karşılaştırılması ve kabızlık tedavisinin yaşam kalitesi üzerine olan etkisinin değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 2013; 1:1-7.

 • Balcı O, Özçay F. Two juvenile polyps, hereditary hemorrhagic telangiectasia and SMAD4 mutation. Turk J Gastroenterol, 2013; 24:57-60. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yıldırım A, Şanlı C, Balık A, Balcı O, Oğuz D. Geçici yaygın kardiyak iletim gecikmesi ile giden nadir bir olgu.. Gazi Tıp Dergisi, 2009; 20:41-43.

Bildiriler


 • Barış Z, Ozgun G, Balcı Sezer O, Özçay F. Clinical findings and explant liver histology in Criggler Najjar Disease. TTS 2018: ; 30/06/2018 - 05/07/2018

 • Barış Z, Köksal B, Balcı Sezer O, Özbek Ö. İncidence clinical features and prognosis of food allergy in children who underwent liver transplant. 51 st Annual Meeting Of The European Society For Paediatric Gastroenterology Hepatology And Nutrition: ; 09/05/2018 - 12/05/2018

 • Barış Z, Özçay F, Balcı Sezer O, Haberal M. Clinical features laboratory findings and prognosis in fulminant wilson disease. 51 st Annual Meeting Of The European Society For Paediatric Gastroenterology Hepatology And Nutrition: ; 09/05/2018 - 12/05/2018

 • Barış Z, Balcı Sezer O, Özçay F. Portal hipertansiyonlu bebeklerde özofagus varislerinin laboratuvar ve radyolojik bulgular ile ilişkisinin incelenmesi. 12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi: ; 18/04/2018 - 21/04/2018

 • Barış Z, Balcı Sezer O, Özçay F. iki yaş altı bebeklerde endoskopik işlemlerin değerlendirilmesi. 12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi: ; 18/04/2018 - 21/04/2018

 • Yılmaz D, Balcı Sezer O, Gökkurt D, Tiftik E. Depression level in children with migraine. 12.European Pediatric Neurology Society: Lyon Fransa; 20/06/2017 - 24/06/2017

 • Sarıcı D, Çetin Damar E, Balcı Sezer O. Nadir vaka:Crigler Najjar Sendromu tip 2 tanılı bir anne bebeği. 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi: ; 12/04/2017 - 16/04/2017

 • Sezer T, Balcı O, Karataş M. Vertigoya neden olan nadir bir neden: Çölyak hastalığı.. 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi: Belek; 09/11/2016 - 13/11/2016

 • Sezer T, Balcı O, Karataş M. Tedaviye dirençli siklik kusma sendromlu bir olguda levetirasetam etkinliği.. 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi: Belek; 09/11/2016 - 13/11/2016

 • Balcı O, Hızlı Ş. Proton pompa inhibitörlerinin nadir bir yan etkisi: Depresyon. 11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi: Samsun; 04/05/2016 - 07/05/2016

 • Hızlı Ş, Orak A, Balcı O. Çocuk olguda doğal probiyotik kaynağı olan kefir kullanımı etkileri. 11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi: Samsun; 04/05/2016 - 07/05/2016

 • Balcı O, Buluş D, Hızlı Ş, Andıran N, Yılmaz D, Ramadan S. Obezitesi olan çocuklarda düşük D vitamin düzeyleri hepatosteatoz için bağımsız risk faktörü müdür?. 11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi: Samsun; 04/05/2016 - 07/05/2016

 • Hür Ö, Hızlı Ş, Balcı O. Doğum sonrası annede depresyonun bebeğin büyümesi üzerine etkileri. 11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi: Samsun; 04/05/2016 - 07/05/2016

 • Yılmaz D, Balcı O, Gökkurt D, Tiftik E. Migren tanısı alan çocuklarda depresyon düzeyi. 18. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi: Belek; 20/04/2016 - 24/04/2016

 • Sarıcı D, Balcı O. Prematür bebekte TPN ve adenovirus enfeksiyonuna bağlı kolestaz. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi: elek; 17/04/2016 - 20/04/2016

 • Sezer T, Balcı O, Temiz A. İsovalerik asidemili bir çocukta gelişen infantil spazlar.. 5. PUADER Kongresi: Çeşme; 10/04/2016 - 14/04/2016

 • Balcı O, Sezer T, Temiz A. İlaca bağlı gelişen nadir bir malnutrisyon olgusu.. 5. PUADER Kongresi: Çeşme; 10/04/2016 - 14/04/2016

 • Sezer T, Balcı O, Temiz A. Bir çocuk olguda rufinamide bağlı gelişen akut pankreatit.. 5. PUADER Kongresi: Çeşme; 10/04/2016 - 14/04/2016

 • Baldı O, Yılmaz D, Sezer T, Hızlı Ş. Çocuklarda çölyak hastalığı migren için risk faktörü olabilir mi?. 3. Marmara Pediatri Kongresi: İstanbul; 18/02/2016 - 20/02/2016

 • Balcı O, Hızlı Ş, Kırgın Ö, Köksal AO. İnfantil akalazya düşündürebilecek şiddetli gastroösefageal reflü olgusu. 59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi: Belek; 04/11/2015 - 08/11/2015

 • Hızlı Ş, Balcı O, Kırgın B, Köksal AO. Alkelen reflü tanılı 52 olgunun değerlendirilmesi. 59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi: Belek; 04/11/2015 - 08/11/2015

 • Hızlı Ş, Balcı Sezer O, Varan C, Özdemir O, Köksal AO. Çocukluk çağında önlenemeyen kusmanın nadir bir nedeni: Gastropitosis. 59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi: Belek; 04/11/2015 - 08/11/2015

 • Balcı Sezer O, Tınmaz M, Bitkay A. Nadir görülen gastrointestinal irritan madde alımı: Alçı.. 51. Türk Pediatri Kongresi: İzmir; 19/05/2015 - 21/05/2015

 • Balcı O, Türkmen A, Sezer T. Omeprol tedavisine bağlı akut distonik reaksiyon gelişen bir olgu. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi: Belek; 22/10/2014 - 26/10/2014

 • Balcı O, Sezer T, Türkmen A. Aralıklı kusma atakları olan Panayiotopoulos Sendromu tanısı konulan bir olgu. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi: Belek; 22/10/2014 - 26/10/2014

 • Balcı Sezer O, Hızlı Ş, Altuntaş N, Kışlalı F. Gilbert Sendromu olan baba ve Crigler-Najjar Tip II Sendromlu yenidoğan bebeği: Olgu sunumu. 10. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi: Malatya; 30/04/2014 - 03/05/2014

 • Özçay F, Olgaç A, Balcı Sezer O. Effects of lactobacillus reuteri and lactulose on childhood constipation and quality of life. 43rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition: Londra; 08/03/2013 - 11/03/2013

 • Akdur A, Kırnap M, Balcı O, Özçay F, Moray G, Haberal M. Living donor liver transplantation to a pediatric patient in the absence of inferior vena cava: A case report.. 5th Pan Arab Liver transplant Society Congress: Doha; 17/01/2013 - 18/01/2013

 • Olgaç A, Balcı O, Özçay F. Fonksiyonal kabızlığı olan çocuklarda probiyotik ve laktuloz tedavilerinin etkinliğinin karşılaştırılması ve kabızlık tedavisinin yaşam kalitesi üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesi. 9. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongres: Antalya; 18/10/2012 - 21/10/2012

 • Özçay F, Özbek Ö, Balcı O. Çocuklarda karaciğer transplantasyonu sonrası gelişen besin allerjisinin uzun dönemli izlemi. 9. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi: Analya; 18/10/2012 - 21/10/2012

 • Karadağ E, Hoşnut F, Balcı O, Özçay F. Üst GİS kanamasının nadir bir nedeni: Dieulafoy Lezyonu.. 53. Türkiye Milli Pediatri Kongresi: Marmaris; 21/10/2009 - 25/10/2009

 • Balcı O, Bakkaloğlu S, Biberoğlu G, Hasanoğlu A, Buyan N, Hasanoğlu E. New cardiovascular risk factors in pediatric patients with CKD and renal transplantation recepients.. 43rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology: Birmingham; 02/09/2009 - 05/09/2009

 • Oğuz D, Tunaoğlu F, Olguntürk R, Kula S, Balcı O. Doppler tissue imaging and myocardial performance index of right ventricle in children with type I diabetes mellitus. 5th World Congress of Paediatric Cardiology and Cardiac Surgery: Cairns; 21/06/2009 - 26/06/2009

 • Hoşnut F, Balcı O, Kınık S, Özçay F. Konjenital anterior hipopitutarizm: Neonatal kolestazın nadir bir nedeni. 45. Türk Pediatri Kongresi: Kapadokya; 16/06/2009 - 21/06/2009

 • Hoşnut F, Balcı O, Özçay F, Sevmiş Ş, Karakayalı H, Haberal M. İki kız kardeşte Caroli sendromunun anne ve babadan yapılan karaciğer transplantasyonu ile başarılı tedavisi. 45. Türk Pediatri Kongresi: Kapadokya; 16/06/2009 - 21/06/2009

 • Hoşnut F, Karadağ E, Balcı O, Özçay F, Sevmiş Ş, Karakayalı H, Haberal M. Çocuklarda karaciğer transplantasyonu sonrası Hepatit A aşılamasının etkinliği. 45. Türk Pediatri Kongresi: Kapadokya; 16/06/2009 - 21/06/2009

 • Hoşnut F, Cındık N, Balcı O, Varan B, Özçay F. Sarı fosfor zehirlenmesine bağlı gelişen akut karaciğer yetmezliği.. 45. Türk Pediatri Kongresi: Kapadokya; 16/06/2009 - 21/06/2009

 • Balcı O, Biberoğlu G, Söylemezoğlu O, Hasanoğlu A, Fidan K, Sarı S, Solmaz G, Hasanoğlu E. Kronik böbrek yetmezliği hastalarında kardiyovasküler risk belirteci olarak asimetrik dimetilarginin ve arginin düzeyleri. 50. Milli Pediatri Kongresi: Antalya; 08/12/2008 - 12/12/2008

 • Balcı O, Kirkiz S, Çamurdan A. Baker?s kisti: Literatürdeki en küçük olgu. 50. Milli Pediatri Kongresi: Antalya; 08/12/2008 - 12/12/2008

 • Balcı O, Kamburoğlu M, Çamurdan A. İatrojenik fenitoin olgu sunumu. 50. Milli Pediatri Kongresi: Antalya; 08/12/2008 - 12/12/2008

 • Balcı O, Akay G, Şahin F. Süt çocukluğunda yüksek doz ketoprofen alımı. 50. Milli Pediatri Kongresi: Antalya; 08/12/2008 - 12/12/2008

 • Balık A, Balcı O, Şanlı C, Berberoğlu B. Tanımlanmamış bir aritmi. 3. Uludağ Pediatri Kış Kongresi: ; 18/02/2007 - 21/02/2017

 • Balcı O, Biberoğlu G, Söylemezoğlu O, Hasanoğlu A, Fidan K, Sarı S, Solmaz S, Hasanoğlu E. Kronik böbrek yetmezliği hastalarında kardiyovasküler risk belirteci olarak asimetrik dimetil arginin(ADMA) ve arginin düzeyleri. 50. Milli Pediatri Kongresi: ; 08/11/2006 - 12/11/2006