Doç. Dr. Oya Balcı Sezer

Çocuk Gastroenteroloji-Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı

Doç. Dr. Oya Balcı Sezer

Çocuk Gastroenteroloji-Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı

0 (312) 221 00 03

Çalışma Alanları


 • GASTROENTEROLOJİ (ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI)

Ödüller


 • Barış Z, Balcı Sezer O, Özçay F. ;Portal hipertansiyonlu bebeklerde özofagus varislerinin laboratuvar ve radyolojik bulgular ile ilişkisinin incelenmesi. 12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi", 12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi", 21/04/2018.

 • Balcı O, Biberoğlu G, Söylemezoğlu O, Hasanoğlu A, Fidan K, Sarı S, Solmaz S, Hasanoğlu E. ;Kronik böbrek yetmezliği hastalarında kardiyovasküler risk belirteci olarak asimetrik dimetilarginin (ADMA) ve arginin düzeyleri. Milli Pediatri Kongresi Komitesi", Antalya", 12/11/2016.

Projeler


 • Kuloğlu Z, Kansu Tanca A, Selbuz S, Kalaycı AG. ;Açıklanamayan kronik transaminaz yüksekliği ve kronik karaciğer hastalığında kolesterol ester depo hastalığı sıklığı. ", Ankara Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı", Alexion Pharmaceaticals Inc.", .

Kitaplar


 • Derbent M, Balcı O. ;Genetik ve Dismorfoloji. In:Faik Sarıalioğlu editors. Current Pediatri Tanı ve Tedavi. Ankara: Güneş; 2012. p.243-248.

 • Özçay F, Balcı O. ;Karaciğer ve Pankreas. In:Faik Sarıalioğlu editors. Current Pediatri Tanı ve Tedavi. Ankara: Güneş; 2012. p.102-106.

Makaleler


 • Balcı O, Sezer T. ;The Prevalence of Celiac Disease in Children With Arterial Ischemic Stroke.. J Pediatr Hematol Oncol, 2017; 39:46-49. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Balcı Sezer O, Buluş D. ;Boy kısalığı, yetersiz boy uzaması ve kemik yaşı geriliği birlikteliği: Nutrisyonel boy kısalığı mı büyüme hormonu eksikliği mi?. journal of contemporary medicine, 2016; 6(4):272-282.

 • Balcı Sezer O, Buluş D, Hızlı Ş, Andıran N, Yılmaz D, Uysal S. ;Low 25-Hydroxyvitamin D level is not an independent risk factor for hepatosteatosis in obese children. J Pediatr End Metabol, 2016; 29:783-788. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Balcı O, Yılmaz D, Sezer T, Hızlı Ş. ;Is Celiac Disease an etiological factor in children with migraine?. J Child Neurol, 2016; 31:929-931. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Balcı Sezer O, Saylam E, Tayfur A, Keser A, Kıvılcım S. ;Çocuk istismarına bağlı malnutrisyonun izleminde yeniden beslenme sendromu. Akademik Araştırma Tıp Dergisi, 2016; 2:82-84.

 • Balcı O, Çelik D, Tutar N, Özçay F. ;Can platelet count/spleen diameter ratio be used for cirrhotic children to predict esophageal varices?. World J Hepatol, 2016; 8:1466-1470. ( SCOPUS )

 • Balcı O, Sezer T. ;Rufinamide kullanımı sonrası gelişen akut pankreatit: Olgu Sunumu.. Çağdaş Tıp Dergisi, 2016; 6:231-2331.

 • Sezer T, Balcı O. ;Infantile spasms during an acute metabolic decompansation in an infant with isovaleric acidemia. J Clin Neurol, 2016; 1:376-377. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Sezer T, Balcı O, Özçay F, Bayraktar N, Alehan F. ;Celiac Disease an etiological factor in children with nonsyndromic intellectual disability?. J Child Neurol, 2016; 31:285-288. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yılmaz D, Balcı Sezer O, Gökkurt E, Tiftik E. ;Migren tanısı alan çocuklarda depresyon düzeyi.. Akademik Araştırma Tıp Dergisi, 2016; 1:61-64.

 • Balcı Sezer O, Sezer T. ;A new approach to the prophylaxis of cyclic vomiting: Topiramate.. J Neurogastroenterol Motil, 2016; 22:656-6601. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Balcı O, Sezer T. ;Fonksiyonel karın ağrısı olan adölesanlarda huzursuz bacak sendromu sıklığı. Pediatric Practice and Research, 2015; 3:1-4.

 • Kansu A, Kuloğlu Z, Demir A, Yaman A, Balcı O. ;Yield of coeliac screening in abdominal pain-associated functional gastrointestinal system disordersJ Paediatr Child Health. J Paediatr Child Health, 2015; 51:1066-1070. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Sezer T, Özçay F, Balcı O, Alehan F. ;Novel deoxyganosine kinase gene mutations in the hepatocerebral form of mitochondrial DNA depletion syndrome. J Child Neurol, 2015; 30:124-128. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yüksel D, Balcı O. ;Viral enfeksiyonu ve basit febril konvülziyonu olan çocuklarda serum selenyum ve bakır düzeyleri. Pediatric Practice and Research, 2014; 2:41-45.

 • Balcı O, Perk P, Hoşnut F, Köse S, Özçay F. ;Is it necessary to re-evaluate diagnostic criteria for Wilson disease in children?. Turk J Gastroenterol, 2014; 25(6):690-695. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Olgaç A, Balcı O, Özçay F. ;Fonksiyonel kabızlığı olan çocuklarda probiyotik ve laktuloz tedavilerinin etkinliğinin karşılaştırılması ve kabızlık tedavisinin yaşam kalitesi üzerine olan etkisinin değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 2013; 1:1-7.

 • Balcı O, Özçay F. ;Two juvenile polyps, hereditary hemorrhagic telangiectasia and SMAD4 mutation. Turk J Gastroenterol, 2013; 24:57-60. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yıldırım A, Şanlı C, Balık A, Balcı O, Oğuz D. ;Geçici yaygın kardiyak iletim gecikmesi ile giden nadir bir olgu.. Gazi Tıp Dergisi, 2009; 20:41-43.

Bildiriler


 • Barış Z, Ozgun G, Balcı Sezer O, Özçay F. ;Clinical findings and explant liver histology in Criggler Najjar Disease. TTS 2018: ; 30/06/2018 - 05/07/2018

 • Barış Z, Köksal B, Balcı Sezer O, Özbek Ö. ;İncidence clinical features and prognosis of food allergy in children who underwent liver transplant. 51 st Annual Meeting Of The European Society For Paediatric Gastroenterology Hepatology And Nutrition: ; 09/05/2018 - 12/05/2018

 • Barış Z, Özçay F, Balcı Sezer O, Haberal M. ;Clinical features laboratory findings and prognosis in fulminant wilson disease. 51 st Annual Meeting Of The European Society For Paediatric Gastroenterology Hepatology And Nutrition: ; 09/05/2018 - 12/05/2018

 • Barış Z, Balcı Sezer O, Özçay F. ;Portal hipertansiyonlu bebeklerde özofagus varislerinin laboratuvar ve radyolojik bulgular ile ilişkisinin incelenmesi. 12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi: ; 18/04/2018 - 21/04/2018

 • Barış Z, Balcı Sezer O, Özçay F. ;iki yaş altı bebeklerde endoskopik işlemlerin değerlendirilmesi. 12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi: ; 18/04/2018 - 21/04/2018

 • Yılmaz D, Balcı Sezer O, Gökkurt D, Tiftik E. ;Depression level in children with migraine. 12.European Pediatric Neurology Society: Lyon Fransa; 20/06/2017 - 24/06/2017

 • Sarıcı D, Çetin Damar E, Balcı Sezer O. ;Nadir vaka:Crigler Najjar Sendromu tip 2 tanılı bir anne bebeği. 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi: ; 12/04/2017 - 16/04/2017

 • Sezer T, Balcı O, Karataş M. ;Vertigoya neden olan nadir bir neden: Çölyak hastalığı.. 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi: Belek; 09/11/2016 - 13/11/2016

 • Sezer T, Balcı O, Karataş M. ;Tedaviye dirençli siklik kusma sendromlu bir olguda levetirasetam etkinliği.. 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi: Belek; 09/11/2016 - 13/11/2016

 • Balcı O, Hızlı Ş. ;Proton pompa inhibitörlerinin nadir bir yan etkisi: Depresyon. 11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi: Samsun; 04/05/2016 - 07/05/2016

 • Hızlı Ş, Orak A, Balcı O. ;Çocuk olguda doğal probiyotik kaynağı olan kefir kullanımı etkileri. 11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi: Samsun; 04/05/2016 - 07/05/2016

 • Balcı O, Buluş D, Hızlı Ş, Andıran N, Yılmaz D, Ramadan S. ;Obezitesi olan çocuklarda düşük D vitamin düzeyleri hepatosteatoz için bağımsız risk faktörü müdür?. 11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi: Samsun; 04/05/2016 - 07/05/2016

 • Hür Ö, Hızlı Ş, Balcı O. ;Doğum sonrası annede depresyonun bebeğin büyümesi üzerine etkileri. 11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi: Samsun; 04/05/2016 - 07/05/2016

 • Yılmaz D, Balcı O, Gökkurt D, Tiftik E. ;Migren tanısı alan çocuklarda depresyon düzeyi. 18. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi: Belek; 20/04/2016 - 24/04/2016

 • Sarıcı D, Balcı O. ;Prematür bebekte TPN ve adenovirus enfeksiyonuna bağlı kolestaz. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi: elek; 17/04/2016 - 20/04/2016

 • Sezer T, Balcı O, Temiz A. ;İsovalerik asidemili bir çocukta gelişen infantil spazlar.. 5. PUADER Kongresi: Çeşme; 10/04/2016 - 14/04/2016

 • Balcı O, Sezer T, Temiz A. ;İlaca bağlı gelişen nadir bir malnutrisyon olgusu.. 5. PUADER Kongresi: Çeşme; 10/04/2016 - 14/04/2016

 • Sezer T, Balcı O, Temiz A. ;Bir çocuk olguda rufinamide bağlı gelişen akut pankreatit.. 5. PUADER Kongresi: Çeşme; 10/04/2016 - 14/04/2016

 • Baldı O, Yılmaz D, Sezer T, Hızlı Ş. ;Çocuklarda çölyak hastalığı migren için risk faktörü olabilir mi?. 3. Marmara Pediatri Kongresi: İstanbul; 18/02/2016 - 20/02/2016

 • Balcı O, Hızlı Ş, Kırgın Ö, Köksal AO. ;İnfantil akalazya düşündürebilecek şiddetli gastroösefageal reflü olgusu. 59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi: Belek; 04/11/2015 - 08/11/2015

 • Hızlı Ş, Balcı O, Kırgın B, Köksal AO. ;Alkelen reflü tanılı 52 olgunun değerlendirilmesi. 59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi: Belek; 04/11/2015 - 08/11/2015

 • Hızlı Ş, Balcı Sezer O, Varan C, Özdemir O, Köksal AO. ;Çocukluk çağında önlenemeyen kusmanın nadir bir nedeni: Gastropitosis. 59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi: Belek; 04/11/2015 - 08/11/2015

 • Balcı Sezer O, Tınmaz M, Bitkay A. ;Nadir görülen gastrointestinal irritan madde alımı: Alçı.. 51. Türk Pediatri Kongresi: İzmir; 19/05/2015 - 21/05/2015

 • Balcı O, Türkmen A, Sezer T. ;Omeprol tedavisine bağlı akut distonik reaksiyon gelişen bir olgu. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi: Belek; 22/10/2014 - 26/10/2014

 • Balcı O, Sezer T, Türkmen A. ;Aralıklı kusma atakları olan Panayiotopoulos Sendromu tanısı konulan bir olgu. 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi: Belek; 22/10/2014 - 26/10/2014

 • Balcı Sezer O, Hızlı Ş, Altuntaş N, Kışlalı F. ;Gilbert Sendromu olan baba ve Crigler-Najjar Tip II Sendromlu yenidoğan bebeği: Olgu sunumu. 10. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi: Malatya; 30/04/2014 - 03/05/2014

 • Özçay F, Olgaç A, Balcı Sezer O. ;Effects of lactobacillus reuteri and lactulose on childhood constipation and quality of life. 43rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition: Londra; 08/03/2013 - 11/03/2013

 • Akdur A, Kırnap M, Balcı O, Özçay F, Moray G, Haberal M. ;Living donor liver transplantation to a pediatric patient in the absence of inferior vena cava: A case report.. 5th Pan Arab Liver transplant Society Congress: Doha; 17/01/2013 - 18/01/2013

 • Olgaç A, Balcı O, Özçay F. ;Fonksiyonal kabızlığı olan çocuklarda probiyotik ve laktuloz tedavilerinin etkinliğinin karşılaştırılması ve kabızlık tedavisinin yaşam kalitesi üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesi. 9. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongres: Antalya; 18/10/2012 - 21/10/2012

 • Özçay F, Özbek Ö, Balcı O. ;Çocuklarda karaciğer transplantasyonu sonrası gelişen besin allerjisinin uzun dönemli izlemi. 9. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi: Analya; 18/10/2012 - 21/10/2012

 • Karadağ E, Hoşnut F, Balcı O, Özçay F. ;Üst GİS kanamasının nadir bir nedeni: Dieulafoy Lezyonu.. 53. Türkiye Milli Pediatri Kongresi: Marmaris; 21/10/2009 - 25/10/2009

 • Balcı O, Bakkaloğlu S, Biberoğlu G, Hasanoğlu A, Buyan N, Hasanoğlu E. ;New cardiovascular risk factors in pediatric patients with CKD and renal transplantation recepients.. 43rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology: Birmingham; 02/09/2009 - 05/09/2009

 • Oğuz D, Tunaoğlu F, Olguntürk R, Kula S, Balcı O. ;Doppler tissue imaging and myocardial performance index of right ventricle in children with type I diabetes mellitus. 5th World Congress of Paediatric Cardiology and Cardiac Surgery: Cairns; 21/06/2009 - 26/06/2009

 • Hoşnut F, Balcı O, Kınık S, Özçay F. ;Konjenital anterior hipopitutarizm: Neonatal kolestazın nadir bir nedeni. 45. Türk Pediatri Kongresi: Kapadokya; 16/06/2009 - 21/06/2009

 • Hoşnut F, Balcı O, Özçay F, Sevmiş Ş, Karakayalı H, Haberal M. ;İki kız kardeşte Caroli sendromunun anne ve babadan yapılan karaciğer transplantasyonu ile başarılı tedavisi. 45. Türk Pediatri Kongresi: Kapadokya; 16/06/2009 - 21/06/2009

 • Hoşnut F, Karadağ E, Balcı O, Özçay F, Sevmiş Ş, Karakayalı H, Haberal M. ;Çocuklarda karaciğer transplantasyonu sonrası Hepatit A aşılamasının etkinliği. 45. Türk Pediatri Kongresi: Kapadokya; 16/06/2009 - 21/06/2009

 • Hoşnut F, Cındık N, Balcı O, Varan B, Özçay F. ;Sarı fosfor zehirlenmesine bağlı gelişen akut karaciğer yetmezliği.. 45. Türk Pediatri Kongresi: Kapadokya; 16/06/2009 - 21/06/2009

 • Balcı O, Biberoğlu G, Söylemezoğlu O, Hasanoğlu A, Fidan K, Sarı S, Solmaz G, Hasanoğlu E. ;Kronik böbrek yetmezliği hastalarında kardiyovasküler risk belirteci olarak asimetrik dimetilarginin ve arginin düzeyleri. 50. Milli Pediatri Kongresi: Antalya; 08/12/2008 - 12/12/2008

 • Balcı O, Kirkiz S, Çamurdan A. ;Baker?s kisti: Literatürdeki en küçük olgu. 50. Milli Pediatri Kongresi: Antalya; 08/12/2008 - 12/12/2008

 • Balcı O, Kamburoğlu M, Çamurdan A. ;İatrojenik fenitoin olgu sunumu. 50. Milli Pediatri Kongresi: Antalya; 08/12/2008 - 12/12/2008

 • Balcı O, Akay G, Şahin F. ;Süt çocukluğunda yüksek doz ketoprofen alımı. 50. Milli Pediatri Kongresi: Antalya; 08/12/2008 - 12/12/2008

 • Balık A, Balcı O, Şanlı C, Berberoğlu B. ;Tanımlanmamış bir aritmi. 3. Uludağ Pediatri Kış Kongresi: ; 18/02/2007 - 21/02/2017

 • Balcı O, Biberoğlu G, Söylemezoğlu O, Hasanoğlu A, Fidan K, Sarı S, Solmaz S, Hasanoğlu E. ;Kronik böbrek yetmezliği hastalarında kardiyovasküler risk belirteci olarak asimetrik dimetil arginin(ADMA) ve arginin düzeyleri. 50. Milli Pediatri Kongresi: ; 08/11/2006 - 12/11/2006