Kardiyoloji Anabilim Dalı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı kurulduğu günden bu yana her geçen gün gelişerek en üst düzeyde klinik, akademik ve bilimsel hizmetler sunmaktadır. Bugüne kadar anabilim dalımız onbinlerce hastanın sağlığına kavuşmasına, birçok genç kardiyolog hekimin yetişmesine ve dünyanın en önde gelen bilimsel yayınlarında yer alan araştırmalarıyla da tıbbın gelişmesine katkıda bulunmuştur. Başkent Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Türk Kardiyoloji Derneği Yeterlilik kurulunun Türkiye?de ilk Kurum Uzmanlık Eğitimi Programı Yeterlilik Belgesini alan dört kurumdan birisidir. (http://www.tkd.org.tr/tkyk/?pg=|472)
 

KLİNİK HİZMETLER
Anabilim Dalımızda kardiyoloji alanındaki tüm klinik uygulamalar başarıyla gerçekleştirilmektedir. Ankara merkezinin yanı sıra Adana, Konya, Alanya, İstanbul ve İzmir Uygulama ve Araştırma Merkezlerindeki öğretim elemanları ile birlikte toplam 6 profesör, 15 doçent, 4 yardımcı doçent ve 14 uzmandan oluşan akademik kadromuz ve 13 araştırma görevlimiz günün 24 saati hastalarımıza tüm merkezlerimizde hizmet vermektedir. Rutin muayene ve kontrollerin dışında teknolojik imkanlardan yararlanılarak birçok tetkik yöntemi ile hastalarımız değerlendirilmektedir. Sürekli yenilenen ekokardiyografi cihazlarımız ile hastalarımız dünyadaki en son tekniklerle incelenmektedir. Uzun süreli ambulatuar elektrokardiyografik kayıt ve hadise kaydedici cihazlarımız hastalarda zaman zaman ortaya çıkan yakınmaları bile sağlıklı olarak değerlendirmemize yardımcı olmaktadır. Gelişmiş efor testi cihazlarımız koroner arter hastalığı tanısında girişimsel olmayan bir yöntem olarak kullanılmaktadır.

Bilindiği üzere Türkiye de dahil olmak üzere tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kalp hastalıklarından ölümler en önemli ölüm nedenidir. Bu toplumsal problemin en önemli nedenleri ateroskleroz (damar sertliği), hipertansiyon (kan basıncı yüksekliği) ve hiperlipidemidir (kan yağlarının yüksekliği). Bu bilinçle anabilim dalımız klinik hizmetlerinde, bu hastalıkların önlenmesi ve kalp sağlığının korunmasını öncelikli olarak hedeflemektedir. Merkez binada önleyici hekimlik amacıyla yapılan faaliyetlerin yanısıra bu amaçla Ankara Çayyolu?nda Hipertansiyon ve Hiperlipidemi polikliniğimiz 2008 yılından bu yana hizmet vermektedir.

En sık gözlenen kalp hastalığı koroner arter hastalığıdır. Ayrıca kalp kapak hastalıkları da ülkemizde hala önemli bir problem olarak göze çarpmaktadır. Bu hastaların tanı ve tedavisinde hastanemiz kalp kateterizasyonu ve anjiyografi ünitesi çok uzun süredir hizmet vermektedir. Genişletilmiş, geliştirilmiş ve yeni donanımı sayesinde en güncel tanı ve tedavi girişimlerine olanak veren bu ünitede, konusunda deneyimli bir yardımcı sağlık pe2rsoneli ekibi günü 24 saati hizmet verebilmektedir. Çok uzun yıllardır hem tanı hem tedavi amaçlı girişimsel işlemlerle uğraşan öğretim üyeleri kalp kateterizasyonu ve anjiyografi laboratuvarında aktif olarak görev yapmaktadır. Bu laboratuvarda yılda 2000?e yakın hastaya koroner anjiyografi yapılmaktadır. Rutin kalp kateterizasyonu, koroner anjiyografi, balon anjiyoplasti ve stent uygulaması dışında mitral ve pulmoner balon anjiyoplasti, atriyal septal defekt kapatılması gibi işlemler de başarıyla uygulanmaktadır. Girişimsel kardiyoloji alanındaki her yenilik laboratuvarımızda hemen uygulanabilmektedir.

Kalp kateterizasyonu ve anjiyografi ünitesi içinde ritim bozukluğu olan hastaların tanı ve tedavi işlemlerinin yapıldığı bir elektrofizyoloji ünitesi yer almaktadır. Çarpıntı yakınmalarının değerlendirildiği bu ünitede her yıl yüzlerce hastanın ritim bozuklukları çeşitli ablasyon yöntemleri ile tedavi edilmektedir. Ayrıca bu ünitede her yıl yüzün üstünde kalıcı kalp pili takılmaktadır. Ani, beklenmedik kalp ölümü ülkemizde her yıl 100,000 kişinin yaşamını yitirmesine neden olmaktadır. Bu durum kalp pili benzeri bir cihaz olan implante edilen kardiyoverter defibrilatör takılmasıyla önlenebilmektedir. Merkezimizde her yıl 100?e yakın hasta bu yöntemle tedavi edilerek ani ölüm önlenebilmektedir.

Ankara Merkezi dışında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi?nin diğer hastanelerinde de en üst düzeyde kardiyolojik hastalıklar için hizmet verilmektedir. Adana, Konya, Alanya ve İstanbul hastanelerimizde Ankara hastanemiz için bahsedilen tüm tanı ve tedavi yöntemleri başarıyla uygulanmaktadır. Bu yöntemler Ankara hastanemizde olduğu gibi diğer merkezlerimizde de alanlarında iyi bilinen, bilgili ve deneyimli öğretim üyeleri önderliğinde uygulanmaktadır. Bir bütün olarak düşünüldüğünde Başkent Üniversitesi Hastaneleri, Türkiye?de en fazla sayıda hastaya kardiyolojik yönden hizmet sunan kuruluştur. Ayrıca hastanelerin aynı bünye içinde yer alması ve birbiriyle sürekli yakın ilişki içinde olması nedeniyle farklı hastanelerimizden hizmet alan hastaların takipleri süreklilik göstermektedir.
 

Hastanemizde 1995 ylından bu yana Akut Miyokard Enfarktüslü hastalara acil Anjiyografi yapma, PTCA ve Stent uygulama olanağı mevcuttur. Merkezimizde 7-24 Stentleme yapılmaktadır.

 

Uzmanlık eğitimlerini anabilim dalımızda tamamlayan meslektaşlarımız :

 • Dr. Arif Ertürk
 • Dr. Semra (Topçu) Baycan
 • Dr. Fatma Yiğit
 • Dr. Derya (Arslan) Tok
 • Dr. Tansel Erol
 • Dr. Serdar Mermer
 • Dr. İlyas Atar
 • Dr. Bahar (Aloğlu) Pirat
 • Dr. Serpil (Taymaz) Eroğlu
 • Dr. Hüseyin Bozbaş
 • Dr. İnci Aslı (Sonat) Atar
 • Dr. Muhammed Bilgi
 • Dr. Öykü Gülmez
 • Dr. Didem (Çetiner) Konaş
 • Dr. Mehmet Alparslan Küçük
 • Dr. Taner Ulus
 • Dr. Sadık Açıkel
 • Dr. Süleyman Özbiçer
 • Dr. Özlem Demir
 • Dr. Çağatay Ertan
 • Dr. Koray Demirtaş
 • Dr. Uğur Abbas Bal
 • Dr. Aliseydi Özgül
 • Dr. Gamze Kaynar
 • Dr. Saadet Demirtaş
 • Dr. Ahmet Temiz
 • Dr. Yusuf Cemil Gürsoy
 • Dr. Süleyman Kanyılmaz
 • Dr. Begüm Yetiş
 • Dr. Şahbender Koç
 • Dr. Abdülkadir Çakmak
 • Dr. Mutlu Çiçek
 • Dr. Cihan Altın
 • Dr. Ezgi Polat
 • Dr. Ercan Türk
 • Dr. Mustafa Yılmaz
 • Dr.Êmir KARAÇAĞLAR

Çalışma Alanları ve Bilimsel Etkinlikler
Anabilim dalımız ülkemizdeki Kardiyoloji merkezleri arasında akademik faaliyetler açısından çok seçkin bir yere sahiptir. Her yıl dünyaca kabul edilmiş önemli bilimsel tıp dergilerinde Kardiyoloji Anabilim dalında gerçekleştirilen yüzlerce araştıma yayınlanmaktadır. Tüm hastanelerimizde görev yapan öğretim üyelerimizin önderliğinde ve üniversitemizin katkılarıyla gerçekleştirilen bu faaliyetler bizden çok daha fazla öğretim üyesine sahip birçok üniversitenin bilimsel faaliyetleriden hem sayı hem de kalite olarak daha yüksektir. Başkent Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı ülkemizde en çok uluslararası yayın yapan merkezler arasında yer almaktadır.

Adres: 54.Cadde NO :70/72(E Blok 2.Kat) Bahçelievler Çankaya /ANKARA
Telefon: 0312 2036868/2412