Prof. Dr. İbrahim Haldun Müderrisoğlu

Kardiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. İbrahim Haldun Müderrisoğlu

Kardiyoloji Anabilim Dalı


0312 203 01 12Eği̇ti̇m


      1991 Hacettepe ÜTF Kardiyoloji      
      1989 Hacettepe ÜTF İç Hastalıkları      
      1982 Hacettepe ÜTF Tıpta Uzmanlık      

Deneyi̇m


      1996 Prof. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara      
      1994 - 1996 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi – Ankara      
      1992 - 1993 Misafir Doktor Baylor College of Medicine, Dept of Cardiology, Houston, Tx , USA      
      1991 Hacettepe Tıp Fakültesi      
      1991 Yrd. Doç. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Malatya      
      1991 - 1994 Doç. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi –Malatya      
      1984 - 1991 Hacettepe Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Kardiyoloji      

Üyeli̇kler


      Türk Tabipleri Birliği , Ankara Tabip Odası Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) İç Hastalıkları Derneği Türk Hipertansiyon ve Ateroskleroz Derneği Türkiye Organ Nakil Derneği Amerikan Kalp Cemiyeti Amerikan Hipertansiyon Derneği Avrupa Kardiyoloji Derneği Avrupa Kardiyoloji Derneği "fellow"luğu Transplantation Derneği      

Uzmanlık Alanları


      Girişimsel Kardiyoloji ( Koroner anjiyografi, kalp kateterizasyonu , koroner girişimler, PTCA, stent koroner pıhtı çıkarma, akut miyokard infarktüsü esnasında tıkalı kalp damarlarının açılması , koroner kan akımının ölçülmesi, damar içi ultrason vb.) Koroner arter hastalıkları ( koroner görüntüleme ) Hipertansiyon ( dirençli, control dışı) Kan yağlarında , yükseklik, damar sertliği Kalp yetersizliği Kalp nakil adaylığı Kalp nakli yapılmış hastaların izlemi, miyokard biyopsi alma işlemi Kapak hastalıkları Kardiyoloji Uzmanlık eğitimi Kardiyolojide toplam kalite yönetimi Tıp Eğitimi