Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Başkent Üniversitesi KBB Anabilim Dalı çalışmaları 25 Temmuz 1994'te Ankara Hastanesi'nde başlamıştır. KBB Anabilim Dalına bağlı Odyoloji ve Konuşma Ses Bozuklukları bölümümüz Adana, Ankara, Konya, İstanbul, İzmir ve Alanya Hastanelerinde hizmet vermektedir.
Tüm hastanelerimizin KBB kliniklerinde modern tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Rutin KBB muayenelerinde nazal endoskopi, endonazal patolojilerin tanısında akustik rinometri, rinomanometri, kulak ile ilgili problemlerde endoskopik ve mikroskobik otoskopi, larenks ve ses ile ilgili rahatsızlıklarda videolaringoskopi kullanılmaktadır.

Kliniğimiz Baş dönmesine sebep olan hastalıkların tanı ve tedavisinde önemli çalışmaların gerçekleştirildiği klinikler arsında yer almaktadır. İşitme konuşma ve denge problemlerinin tanı ve tedavisinin gerçekleştirildiği Odyoloji ve Nörotoloji laboratuvarımızda odyometre, immitansmetre, ABR, elektrokohleografi, otoakustik emisyon ve komputerize elektronistagmografi, videonistagmografi, VEMP üniteleri bulunmaktadır. İşitme kayıplarının tedavisi için kullanılan işitme cihazları ile ilgili değerlendirmeler laboratuvar şartlarında yapılıp uygun cihazla rehabilitasyon sağlanmaktadır.

Üniversite hastanelerimizin modern ameliyathane birimlerinde tüm rütin KBB ameliyatlarının yanı sıra koklear implant, tüm nörootolojik cerrahiler, endoskopik sinüs cerrahisi, radyocerrahi, endolaringeal mikroşirürji, ses cerrahisi ve her türlü baş boyun tümörünün rezeksiyonu ve çeşitli tekniklerle rekonstrüksiyon gibi ileri cerrahi işlemler uygulanmaktadır. Çeşitli konulardaki deneysel çalışmalar üniversitemiz bünyesindeki deney hayvanları laboratuvarında gerçekleştirilmektedir.

Kliniğimiz ulusal ve uluslararası kongre ve toplantılara yoğun olarak katılarak son gelişmeleri yakından takip etmekte ve birikimlerini bu toplantılarda ve ulusal, uluslararası dergilerde hekimlerle paylaşmaktadır. Ulusal kongrelerde ödüller alabilen bilimsel çalışmalar da üretmektedir.

Adres: Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi 53 .Sokak No:48 (2.Kat) Bahçelievler Çankaya/ANKARA
Telefon: 0312 2036868/5009