Uzm. Dr. Alper Köycü

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Alper Köycü

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

0312 203 05 39

Eğitim Bilgileri


 • Tıp Doktoru (2010), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tip
 • Çalışma Alanları


  • KULAK, BURUN VE BOĞAZ

  Ödüller


  • Köycü A, Hizal E, Büyüklü AF, Erol O. RİNOLOJİ ALANINDA EN İYİ SÖZLÜ SUNUM İKİNCİLİK ÖDÜLÜ. KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ", Antalya", 10/11/2018.

  Kitaplar


  • Köycü A, Erbek HS. PROF DR. MUHARREM GERÇEKER editors. KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ. ANKARA: ; 2014

  Makaleler


  • Parlak AF, Köycü A, Erbek HS. Normative auditory brainstem response values to chirp stimulus in adults with normal hearing. Tr-ENT, 2018; :-. ( Google Scholar )

  • Erol O, Köycü A, Aydın E. Erişkin hastada Dev Servikal Kistik Lenfanjiom: Olgu Sunumu. KBB Uygulamaları, 2019; :-.

  • Erbek HS, Köycü A, Polat GG, Erbek SS. Oto-endoscopic Versus Microscopic Ventilation Tube Placement In Children. ENT Updates, 2018; :-. ( Emerging Sources Citation index (ESCI), DOAJ,EBSCO,Index Scholar, Scopemed,Google Scholar,Web of Science,Türkiye Atıf Dizini )

  • Arslan N, Tüzüner A, Köycü A, Dursun S. The role of nasopharyngeal examination and biopsy in the diagnosis of malignant diseases. Braz J Otorhinolaryngol., 2018; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Dursun S, Aslan Felek S, Köycü A, İbaş M. Topikal gentamisin kullanımına bağlı nadir bir yan etki:Auriküler Nekroz. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg, 2017; :-. ( Google Scholar )

  • Köycü A, Aydin E, Kinik ST. Changes in body composition and growth pattern after adenotonsillectomy in prepubertal children. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2016; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Erbek SS, Köycü A, Topal Ö, Erbek H, Özlüoğlu L. Submandibular Gland Surgery: Our Clinical Experience. TÜRK OTOLARENGOLOJİ ARŞİVİ, 2016; :-. ( Google Scholar )

  • Erol O, Köycü A, Aydin E. A Rare Tumor in the Cervical Sympathetic Trunk: Ganglioneuroblastoma. Case Reports in Otolaryngology, 2016; :-. ( Pubmed )

  • Erkan AN, Öz I, Terzi Y, Aydin E, Özkale M, Babakurban S, Köycü A, Şahin Fİ. FCN2 c.772G>T polymorphism is associated with chronic adenoiditis and/or tonsillitis, but not 4 A>G and 602 G>A. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2016; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Sökmen MF, Köycü A, Erkan AN. Traumatic myositis ossificans of temporal muscle. Kbb uygulamaları, 2015; :-.

  • Özlüoğlu LN, Köycü A, Jafarov S, Hizal E, Boyvat F. Facial palsy following embolization of a dural arteriovenous fistula. EUROPEAN ARCHİEVES OF OTORHİNOLARYNGOLOGY, 2015; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Erbek SS, Köycü A, Büyüklü AF. Endoscopic Modified Medial Maxillectomy for Treatment of Inverted Papilloma Originating From the Maxillary Sinus. The Journal of Craniofacial Surgery, 2015; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Köycü A, Erbek SS, Erbek HS, Boyvat F. İdiopathic spontaneous tonsillar hemorrhage. Kulak Burun Bogaz Ihtis Dergisi, 2015; :-. ( pubmed )

  • Erkan AN, Köycü A. Paranazal sinüs mantar topu olgular?na yaklafl?m?m?z. JOURNAL OF MEDİCAL UPDATES, 2014; :-.

  Bildiriler


  • Köycü A, Hızal E, Erol O, Büyüklü AF. Nazal Septal Mukoperikondrial Laserasyon Onarımında Sütur Materyali Taşıma Kuvveti. 40. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Kongresi: Antalya; 07/11/2018 - 11/11/2018

  • Erol O, Büyüklü AF, Köycü A, Bas C, Erbek SS. Septorinoplastide Nazal Tİp Desteği Değişikliklerinin Değerlendirmesi. 40. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Kongresi: Antalya; 07/11/2018 - 11/11/2018

  • Arslan N, Tüzüner A, Dursun S, Köycü A, Hücümenoğlu S. NAZOFARENKS MUAYENESİ VE BİYOPSİSİNİN MALİGN HASTALIK TANISINDAKİ ROLÜ. 13. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ: ANTALYA; 04/05/2017 - 07/05/2017

  • Erbek HS, Köycü A, Erbek SS, Polat G. ÇOCUKLARDA OTOENDOSKOPİK VE MİKROSKOPİK MİRİNGOTOMİ VE VENTİLASYON TÜPÜ TATBİKİNİN MUKAYESESİ. 13. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ: ANTALYA; 04/05/2017 - 07/05/2017

  • Erkan AN, Köycü A. FCN2 c.772G>T polymorphism is associated with chronic adenoiditis and/or tonsillitis, but not 4 A>G and 602 G>A. 37. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ KONGRESİ: ; 26/10/2015 - 01/11/2015

  • Köycü A, Aydin E, Tulgar Kinik S. Changes in body composition and growth pattern after adenotonsillectomy in prepubertal children. 3rd Congress of European ORL-HNS: PRAQUE; 07/06/2015 - 11/06/2015

  • Akkaş H, Köycü A, Aydin E. NAZAL MİYAZİS:1 OLGU SUNUMU. 10. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ: ; 22/05/2014 - 25/05/2014

  • Erbek SS, Köycü A, Büyüklü AF. Endoscopic Modified Medial Maxillectomy for Treatment of Inverted Papilloma Originating From the Maxillary Sinus. ENDOMİLANO: MİLANO; 14/04/2014 - 17/04/2014

  • Köycü A, Aydin E, Taşlica FZ. TİROGLOSSAL DUKTUS BAKİYESİ KAYNAKLI PAPİLLER KARSİNOM. 35. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYU CERRAHİSİ KONGRESİ: ; 02/11/2013 - 06/11/2013

  • Koçlu EG, Köycü A, Aydin E, Tamirci EE. BOYUNDA BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ İKİ ADET TERATOJENİK KİST OLGUSU SUNUMU. 35. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYU CERRAHİSİ KONGRESİ: ; 02/11/2013 - 06/11/2013

  • Aydin E, Koca HS, Köycü A. KONJENİTAL ARİNİ: BİR OLGU SUNUMU. 35. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYU CERRAHİSİ KONGRESİ: ; 02/11/2013 - 06/11/2013

  • Erbek SS, Jafarov S, Köycü A. DİL APSESİ: BİR OLGU SUNUMU. 35. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYU CERRAHİSİ KONGRESİ: ; 02/11/2013 - 06/11/2013

  • Aydin E, Jafarov S, Köycü A. MAKSİLLER AKTİNOMİKOZ: BİR OLGU SUNUMU. 35. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYU CERRAHİSİ KONGRESİ: ; 02/11/2013 - 06/11/2013

  • Aydin E, İnan S, Köycü A, Akkaş H, Taşlica Z. LARENGEAL ONKOSİTİK KİST: OLGU SUNUMU. 35. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYU CERRAHİSİ KONGRESİ: ; 02/11/2013 - 06/11/2013

  • Köycü A, Erbek HS, Erbek SS, Boyvat F. İDİOPATİK SPONTAN TONSİLLER HEMORAJİ. 35. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYU CERRAHİSİ KONGRESİ: ; 02/11/2013 - 06/11/2013

  • Köycü A, Hizal E, Büyüklü AF. SEPTORİNOPLASTİ SONRASI RİNOLİTİAZİS: BİR OLGU SUNUMU. 35. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYU CERRAHİSİ KONGRESİ: ; 02/11/2013 - 06/11/2013