Uzm. Dr. Alper Köycü

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Alper Köycü

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

0312 203 05 39

Eğitim Bilgileri


 • Tıp Doktoru (2010), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tip
 • Çalışma Alanları


  • KULAK, BURUN VE BOĞAZ

  Ödüller


  • Köycü A, Hizal E, Büyüklü AF, Erol O. RİNOLOJİ ALANINDA EN İYİ SÖZLÜ SUNUM İKİNCİLİK ÖDÜLÜ. KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ", Antalya", 10/11/2018.

  Kitaplar


  • Köycü A, Erbek HS. PROF DR. MUHARREM GERÇEKER editors. KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ. ANKARA: ; 2014

  Makaleler


  • Erol O, Büyüklü F, Köycü A, Baş C, Erbek S. Evaluation of Nasal Tip Support in Septorhinoplasty. Aesthetic Plastic Surgery, 2019; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Parlak AF, Köycü A, Erbek HS. Normative auditory brainstem response values to chirp stimulus in adults with normal hearing. Tr-ENT, 2018; :-. ( Google Scholar )

  • Erol O, Köycü A, Aydın E. Erişkin hastada Dev Servikal Kistik Lenfanjiom: Olgu Sunumu. KBB Uygulamaları, 2019; :-.

  • Erbek HS, Köycü A, Polat GG, Erbek SS. Oto-endoscopic Versus Microscopic Ventilation Tube Placement In Children. ENT Updates, 2018; :-. ( Emerging Sources Citation index (ESCI), DOAJ,EBSCO,Index Scholar, Scopemed,Google Scholar,Web of Science,Türkiye Atıf Dizini )

  • Arslan N, Tüzüner A, Köycü A, Dursun S. The role of nasopharyngeal examination and biopsy in the diagnosis of malignant diseases. Braz J Otorhinolaryngol., 2018; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Dursun S, Aslan Felek S, Köycü A, İbaş M. Topikal gentamisin kullanımına bağlı nadir bir yan etki:Auriküler Nekroz. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg, 2017; :-. ( Google Scholar )

  • Erbek SS, Köycü A, Topal Ö, Erbek H, Özlüoğlu L. Submandibular Gland Surgery: Our Clinical Experience. TÜRK OTOLARENGOLOJİ ARŞİVİ, 2016; :-. ( Google Scholar )

  • Köycü A, Aydin E, Kinik ST. Changes in body composition and growth pattern after adenotonsillectomy in prepubertal children. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2016; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Erol O, Köycü A, Aydin E. A Rare Tumor in the Cervical Sympathetic Trunk: Ganglioneuroblastoma. Case Reports in Otolaryngology, 2016; :-. ( Pubmed )

  • Erkan AN, Öz I, Terzi Y, Aydin E, Özkale M, Babakurban S, Köycü A, Şahin Fİ. FCN2 c.772G>T polymorphism is associated with chronic adenoiditis and/or tonsillitis, but not 4 A>G and 602 G>A. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2016; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Köycü A, Erbek SS, Erbek HS, Boyvat F. İdiopathic spontaneous tonsillar hemorrhage. Kulak Burun Bogaz Ihtis Dergisi, 2015; :-. ( pubmed )

  • Özlüoğlu LN, Köycü A, Jafarov S, Hizal E, Boyvat F. Facial palsy following embolization of a dural arteriovenous fistula. EUROPEAN ARCHİEVES OF OTORHİNOLARYNGOLOGY, 2015; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Erbek SS, Köycü A, Büyüklü AF. Endoscopic Modified Medial Maxillectomy for Treatment of Inverted Papilloma Originating From the Maxillary Sinus. The Journal of Craniofacial Surgery, 2015; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

  • Sökmen MF, Köycü A, Erkan AN. Traumatic myositis ossificans of temporal muscle. Kbb uygulamaları, 2015; :-.

  • Erkan AN, Köycü A. Paranazal sinüs mantar topu olgular?na yaklafl?m?m?z. JOURNAL OF MEDİCAL UPDATES, 2014; :-.

  Bildiriler


  • Erbek SS, Köycü A, Büyüklü AF. Endoscopic modified medial maxillectomy for treatment of inverted papilloma originating from the maxillary sinus. Turkey Chapter Meeting Theme: Advance in Minimal Invasive Surgery: ; 05/09/2019 - 06/09/2019

  • Aydın E, Jafarov S, Köycü A, Yılmaz C. MUCOSAL-SPARİNG PROCEDURE İN APPROACH TO SELLA İN ENDOSCOPİC ENDONASAL TRANSSPHENOİDAL SURGERY OF PİTUİTARY ADENOMA. Turkey Chapter Meeting Theme: Advance in Minimal Invasive Surgery: ; 05/09/2019 - 06/09/2019

  • Baş C, Köycü A, Vural Ö. Pterigopalatin Fossa Kanaması ile Komplike olan Maksiller Sinüs Periapikal Kist Cerrahisi. 15. Türk Rinoloji Kongresi, 7.Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi ve 3.Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi: Antalya; 04/04/2019 - 07/04/2019

  • Baş C, Aydın E, Köycü A, Sönmez E. Sekonder Pituiter Abse ve Tedavi Yaklaşımımız:Olgu Sunumu. 15. Türk Rinoloji Kongresi, 7.Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi ve 3.Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi: Antalya; 04/04/2019 - 07/04/2019

  • Köycü A, Hızal E, Erol O, Büyüklü AF. Nazal Septal Mukoperikondrial Laserasyon Onarımında Sütur Materyali Taşıma Kuvveti. 40. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Kongresi: Antalya; 07/11/2018 - 11/11/2018

  • Erol O, Büyüklü AF, Köycü A, Bas C, Erbek SS. Septorinoplastide Nazal Tİp Desteği Değişikliklerinin Değerlendirmesi. 40. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Kongresi: Antalya; 07/11/2018 - 11/11/2018

  • Arslan N, Tüzüner A, Dursun S, Köycü A, Hücümenoğlu S. NAZOFARENKS MUAYENESİ VE BİYOPSİSİNİN MALİGN HASTALIK TANISINDAKİ ROLÜ. 13. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ: ANTALYA; 04/05/2017 - 07/05/2017

  • Erbek HS, Köycü A, Erbek SS, Polat G. ÇOCUKLARDA OTOENDOSKOPİK VE MİKROSKOPİK MİRİNGOTOMİ VE VENTİLASYON TÜPÜ TATBİKİNİN MUKAYESESİ. 13. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ: ANTALYA; 04/05/2017 - 07/05/2017

  • Erkan AN, Köycü A. FCN2 c.772G>T polymorphism is associated with chronic adenoiditis and/or tonsillitis, but not 4 A>G and 602 G>A. 37. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ KONGRESİ: ; 26/10/2015 - 01/11/2015

  • Köycü A, Aydin E, Tulgar Kinik S. Changes in body composition and growth pattern after adenotonsillectomy in prepubertal children. 3rd Congress of European ORL-HNS: PRAQUE; 07/06/2015 - 11/06/2015

  • Akkaş H, Köycü A, Aydin E. NAZAL MİYAZİS:1 OLGU SUNUMU. 10. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ: ; 22/05/2014 - 25/05/2014

  • Erbek SS, Köycü A, Büyüklü AF. Endoscopic Modified Medial Maxillectomy for Treatment of Inverted Papilloma Originating From the Maxillary Sinus. ENDOMİLANO: MİLANO; 14/04/2014 - 17/04/2014

  • Aydin E, Jafarov S, Köycü A. MAKSİLLER AKTİNOMİKOZ: BİR OLGU SUNUMU. 35. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYU CERRAHİSİ KONGRESİ: ; 02/11/2013 - 06/11/2013

  • Aydin E, İnan S, Köycü A, Akkaş H, Taşlica Z. LARENGEAL ONKOSİTİK KİST: OLGU SUNUMU. 35. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYU CERRAHİSİ KONGRESİ: ; 02/11/2013 - 06/11/2013

  • Aydin E, Koca HS, Köycü A. KONJENİTAL ARİNİ: BİR OLGU SUNUMU. 35. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYU CERRAHİSİ KONGRESİ: ; 02/11/2013 - 06/11/2013

  • Koçlu EG, Köycü A, Aydin E, Tamirci EE. BOYUNDA BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ İKİ ADET TERATOJENİK KİST OLGUSU SUNUMU. 35. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYU CERRAHİSİ KONGRESİ: ; 02/11/2013 - 06/11/2013

  • Köycü A, Aydin E, Taşlica FZ. TİROGLOSSAL DUKTUS BAKİYESİ KAYNAKLI PAPİLLER KARSİNOM. 35. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYU CERRAHİSİ KONGRESİ: ; 02/11/2013 - 06/11/2013

  • Köycü A, Hizal E, Büyüklü AF. SEPTORİNOPLASTİ SONRASI RİNOLİTİAZİS: BİR OLGU SUNUMU. 35. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYU CERRAHİSİ KONGRESİ: ; 02/11/2013 - 06/11/2013

  • Köycü A, Erbek HS, Erbek SS, Boyvat F. İDİOPATİK SPONTAN TONSİLLER HEMORAJİ. 35. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYU CERRAHİSİ KONGRESİ: ; 02/11/2013 - 06/11/2013

  • Erbek SS, Jafarov S, Köycü A. DİL APSESİ: BİR OLGU SUNUMU. 35. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYU CERRAHİSİ KONGRESİ: ; 02/11/2013 - 06/11/2013