Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı, genel patoloji ve sitoloji alanlarında yoğun olarak hizmet vermektedir. Transplantasyon ünitesi dahilinde karaciğer, böbrek ve kalp transplantasyon patolojisinde ve Jinekolojik-Onkoloji dallarında ise özellikle yetkin olup, bu konularda referans merkez olarak asistan eğitimine de katkıda bulunabilecektir. Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı bünyesinde Jinekolojik- Onkoloji Ünitesi, hastalara, serviks kanseri taraması (Pap test), kolposkopi, LEEP/koterizasyon, küretaj, over kanseri, endometrium kanseri, serviks kanseri ile nadir görülen tüm jinekolojik kanserlerin (vajen, vulva kanserleri, gestasyonel trofoblastik hastalıklar vd.) tanı ve tedavilerinde hizmet vermektedir. Bu nedenle bölümümüzde ayda yaklaşık 300-350 adet jinekolojik materyal (Pap test ve karın içi yıkama sıvılarından hazırlanan sitolojik preparatlar dahil edilmemiştir) değerlendirilmektedir. Bu materyallerin 100 adeti malign tümörlere ait radikal spesmenler (histerektomi, vajenektomi, vulvektomi, kolektomi, splenektomi, sistektomi, omentektomi ve inguinal ile pelvik ve paraaortik lenf nodu diseksiyonları), 20 adet LEEP ile 75 adet küretaj ve diğer jinekolojik materyallerdir. Bölümümüzde jinekopatoloji alanında Doç. Dr. Özlem Özen ve Yrd. Doç. Dr. Nihan Haberal Reyhan çalışmaktadırlar. Jinekolojik materyallerin makroskopik ve mikroskopik incelemelerinde asistan eğitimi verilmektedir. Uzman doktorlarımız ve asistanlar haftalık Jinekolojik Onkolojik Konseylerinde aktif olarak yer almaktadırlar. Bu konuda düzenli olarak seminerler, makale ve olgu sunumları yapılmaktadır. Jinekolojik patoloji alanında yapılacak asistan rotasyonları, asistanlara bu konuda büyük bir deneyim ve bilgi birikimi sağlayacaktır.