Zeynep Kayhan, M.D

Anesthesiology & Reanimation

Zeynep Kayhan, M.D

Anesthesiology & Reanimation


+90 0312 203 68 68 / 4863
     

Education    
1964-1970 Ankara  University Faculty of Medicine
1970-1974 Ankara  University Faculty of Medicine, Depertment of Anesthesiology

 

Medical Field of Expertise 
Regional Anesthesia
Pain Medicine
Medical Education
ENT Anesthesia

 

Work Experience
1970-1974  Ankara University Faculty of Medicine, Depertment of Anesthesiology
1974-1978  Kitwe Central Hospital, Department of Anesthesiology, Zambia

1978-1996  Ondokuzmayıs University Faculty of Medicine, Depertment of Anesthesiology

1996-present Başkent  University Faculty of Medicine, Depertment of Anesthesiology


Journal Editing, Editorial and Scientific Advisory Board Memberships 
Board of Anaesthesiology (Turkish)

Acta Anesthesiologica Italica


Professional Memberships  (at various time periods)
Turkish Society of Anaesthesiology and Reanimation (TARD)

Turk Anestezi Uzmanları Derneği (ARUD)

Society of Algology (Turkish)

Society of Regional Anaesthesia  (Turkish)

Turkish Society of Organ Transplantation and Burns (TOBB)

International Association for the Study of Pain (IASP)

European Society of Anaesthesiologists (ESA)

Middle East Society of Organ Transplantation (MESOT)

Middle East Society of Burns and Fire Disasters

Association of Medical Education in Europe (AMEE)

Turkic World Transplantation Society


Researches and Publications
International Journal Papers: 45
National Journal Papers: 135
Books; 17

Chapters in books: 3

Awards
TARK 2017, en iyi klinik çalışma. B Tuncalı, H Boya, Z Kayhan, SŞ Araç. Diz artroplastisinde turnike basıncı ayarlanmasında ekstremite oklüzyon basıncı saptama ya da arteriyel oklüzyon basıncı hesaplama? 

Presentation/Posters
International Conference Proceeding : 55
National Conference Proceeding: 150