Prof. Dr. Ülkü Dağlı

Gastroenteroloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Ülkü Dağlı

Gastroenteroloji Bilim Dalı

0312 203 01 11


Eği̇ti̇m


      2012

Profesör- Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

     
      2009

Profesör-Abant İzzet Baysal Üniversitesi ,Tıp  Fakültesi

     
      1997

Doçent –Sağlık Bakanlığı ,TYİH ,Gastroenteroloji Kliniği

     
      1993 Yan Dal Uzmanlık : Gastroenteroloji - Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi      
      1991 Tıpta Uzmanlık : İç Hastalıkları - Ankara Numune Hastanesi      
      1984 Y.Lisans : Tıp Fakültesi - Ankara Üniversitesi      
      1982 Lisans : Tıp Fakültesi - Ankara Üniversitesi      

Deneyi̇m


      2012 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı      
      2009 - 2012 Profesör -Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı      
      1998 Hollanda, ?Amsterdam Academic Center?, Gastroenteroloji Kliniği, Endoskopi ve Motilite Ünitesi      
      1997 Doçent ? TYİH Gastroenteroloji      
      1996 - 2009 Sağlık Bakanlığı, Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Başasistan      
      1994 İsveç, Stockholm Karolinska Enstitüsü, Gastroenteroloji Kliniği ve Endoskopi Ünitesi      
      1993 - 1996 Sağlık Bakanlığı, Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği Asistanı      
      1991 - 1993 Sağlık Bakanlığı, Ankara Numune Hastanesi,Metabolizma Kliniği, Başasistan      
      1987 - 1991 Sağlık Bakanlığı, Ankara Numune Hastanesi,Metabolizma Kliniği İç Hastalıkları Asistanı      
      1984 - 1987 Sağlık Bakanlığı, Bandırma Merkez Sağlık Ocağı,Pratisyen Hekim (Mecburi Hizmet)      

Üyeli̇kler


     

*Türk Tabibler Birliği (TTB)

*Türk Gastroenteroloji Derneği,1993

*İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları Derneği 1996

*İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları Derneği Başkanlığı ,2004-2010

*Gastrointestinal Motilite Derneği ,1996

* Gastrointestinal Motilite Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ,1996-2010

*Gastrointestinal Endoskopi Derneği- 2004

*Nörogastrointestinal Motilite Çalışma Grubu Yönetim Kurulu Üyesi , 2011-2021

* Nörogastrointestinal Motilite Çalışma Grubu Yönetim Kurulu Başkan 2017-2019

*Avrupa Crohn ve Kolit Organizasyonu (ECCO),2007-2011(Ulusal temsilci)

 *Avrupa Crohn ve Kolit Organizasyonu (ECCO),2007-2022

     

Uzmanlık Alanları


     

*İnflamatuvar bağırsak hastalıkları

*Gastrointestinal motilite hastalıkları

*Yutma güçlüğü

*Gastroözofageal reflü hastalığı

*Dispepsi

*Konstipasyon

*Diyare

*Fekal İnkontinans

*İrritabl bağırsak hastalığı

*Gastrointestinal endoskopi

     

Bi̇li̇msel Yayınlar


      150'yi aşkın ulusal ve uluslararası bilimsel makale, kitap bölümü vardır ve yayınları 295'e yakın uluslararası atıf almıştır. Çeşitli bilimsel dergilerin danışma kurullarında yeralmakta ve hakemlik yapmaktadır.