Sağlık Rehberi

Katarakt Cerrahisi


Katarakt nedir? 
En sık görülen katarakt tipi yaşa bağlı katarakttır en sık 60’lı yaşlarda görülür. Kataraktın ilaçla tedavisi yoktur, standart tedavisi opaklaşmış lensi uzaklaştırmak ve yerine yapay göz içi lensi (GİL) yerleştirmektir. Cerrahi sırasında en az girişimsel cerrahi tekniği kullanmak cerrahinin neden olduğu astigmatizm ve bakteriyel enfeksiyonlar gibi komplikasyonları azaltmakyönünden önemlidir. Modern GİL’lerin optikleri cerrahi sonrasında görmenin kaliteli olmasını ve hasta memnuniyetini sağlamaktadır.


Kataraktın tipleri ve klinik özellikleri nelerdir? Tanı nasıl konulur?
Kataraktın çok çeşitli nedenleri ve tipleri vardır, değişik şekilde sınıflanabilir. 
Konjenital katarakt, doğumda veya hayatın ilk bir yılında lensin opaklaşması olarak tanımlanabilir. Rahim içienfeksiyonlar, metabolik durumlar ve çeşitli konjenital sendromlar konjenital katarakta neden olabilir. 
Kazanılmış kataraktın en sık nedeni yaşa bağlı katarakttır. Bunun yanında toksik etkiler (sigara içmek, ilaçlar), radyasyon (ultraviyole ışık), sistemik hastalıklar (diyabet, atopik dermatit, hipokalsemi), bazı göz hastalıkları (üveit, enfeksiyonlar, glokom) ve travma da katarakta neden olabilir.
Kataraktlı hastalarda en sık görülen semptom yavaş yavaş gelişen görmede azalmadır. Bazen ışık hassasiyeti de olabilir. Lensin nükleer bölümünün opaklaşması, lensin refraktif gücünün artmasına neden olabilir hasta daha miyopik hale gelebilir, yakın görmesi de bundan etkilenebilir. 
Göz hastalıkları uzmanı göz bebeği dilate olunca biyomikroskopik ön segment muayenesinde katarakt tanısını koyabilir. Katarakt tanısı konulan hastanın görme keskinliği, gözün ön segment muayenesi ve dilatefundus muayenesi dokümente edilir. Katarakt ameliyatı planlanan hastalarda korneanın refraktif gücü, ön kamaranın derinliği, gözün aksiyel uzunluğu ölçülerek göze katarakt ameliyatı sırasında konulacak GİL gücü hesaplanır.