Background Image
Previous Page  3 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 12 Next Page
Page Background

Kalp Pili Nedir? Farklı Tipleri Var Mı?

www.baskent-ank.edu.tr

2

Tüm kalp pilleri temel olarak 2 kısımdan oluşur,

bunlar jenaratör ve elektroddur. Pilin özelliğine göre bir

veya daha fazla elektrod takmak gerekebilir.

Jenaratör:

Enerji üreten bir pil ve pilin çalışmasını

düzenleyen bir devre ve elektrodların bağlantı bölgesinin

kapalı bir kutu içinde birleştirildiği bir cihazdır.

Elektrod:

Kalp pili ile kalp arasındaki etkileşimi sağlayan

bir kablodur.

Kalp pilleri temel olarak 4 farklı grupta toplanır.

1. Geçici kalp pilleri:

Kalp ritmindeki geçici

yavaşlamaların veya elektriksel sistem sorunlarının

tedavisinde veya kalıcı kalp pili takılmasını

gerektiren acil durumların kalıcı pil takılıncaya

kadarki ara dönemde tedavisinde kullanılan

cihazlardır.

2. Kalıcı kalp pilleri:

Kalp ritmindeki kalıcı uyarı

çıkartma ve iletme problemlerinin tedavisinde

kullanılan 1 veya 2 elektrodlu alabilen cihazlardır.

Yaklaşık olarak elektrod kalınlıkları 3-4 mm olup

uzunlukları 50-70 cm arası değişmektedir. Kalp pili

cihaz büyüklükleri marka ve modele göre

değişmekle birlikte yaklaşık 3-6x3-5 cm

boyutlarında ve 10-30 gr arası değişmektedir.

Konnektör Bloğu

Pil

(Batarya)

Kap

Elektronik

Devre