Background Image
Previous Page  6 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 12 Next Page
Page Background

Kalp pili takılması işleminin hayati riski çok

düşüktür. Kalp pili takılması işlemi sırasında ve erken

dönemde %1-2 sıklığında bazı problemler yaşanabilir. Sık

görülen problemler aşağıda sıralanmıştır.

• Pil takılma yeri etrafında morluk veya kesi

yerinde ha f sızıntı şeklinde kanama

• Kalp zarı ile kalp arasına kan birikmesi

• Damar yaralanmaları

• Akciğer ile akciğer zarı arasında hava birikmesi

• Pil elektrodunun takıldığı yerden çıkması

• Pil veya elektrodda fonksiyon bozukluğu

• Enfeksiyon

• Damarda veya kalpte pıhtı oluşumu

Kalp Pili Yerleştirme İşleminin Riskleri Nelerdir?

Kalıcı kalp pilleri takılması işlemi:

Kalıcı kalp pilleri ve ICD'lerin takılması benzer

olup kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan kalp pillerinin

takılması ilave özel uygulamalar gerektirmektedir. Kalp

pilleri skopik görüntüleme olanaklarının bulunduğu

sterilizasyon koşullarının sağlandığı özelleşmiş alanlarda

(kateter laboratuvarı, ameliyathane gibi) sıklıkla lokal

anestezi altında (hasta bayıltılmadan operasyon bölgesi

uyuşturularak) takılır. Hastanın kalp pili takılacak vücut

bölgesi olan göğüs duvarının köprücük kemiğinin 1-2 cm

altında omuza doğru olan bölgesi özel solüsyonlarla

temizlendikten ve örtüldükten sonra yaklaşık 3 cm

uzunluğundaki bir kesi yapılıp bu bölgeye kalp pili

jenaratörü yerleştirilir. Elektrod veya elektrodlar koldan

gelip kalbe giden toplar damar olan subklavyen vene bir

iğne aracılığıyla girilerek bu ven aracılığı ile kalbin ilgili

odacığı veya odacıklarına yerleştirilir ve daha sonra

elektrod jenaratöre bağlanır ve dokular kapatılarak kalp

pili takılması işlemi sonlandırılır.

www.baskent-ank.edu.tr

5