Background Image
Previous Page  7 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 12 Next Page
Page Background

Kalp Pili Olan Hasta Ne Zaman Kontrole Gitmeli?

Pilin takıldığı bölgedeki yara iyileşmesi ilk 7-10

günde büyük oranda tamamlanır ancak tam iyileşme için

sıklıkla 1.5-2 ay süre gereklidir. Operasyonu yapan

hekimin önerisine göre günlük pansuman veya sadece ilk

2-3 gün pansuman yapılabilir. Pansuman yapılırken dikiş

bölgesinin antiseptik bir solüsyonla silinmesi ve sonrada

steril bezle kapatılması yeterlidir. Dikişler 7-10 gün sonra

alınır. Dikişler alınıncaya kadar dikiş bölgesi ıslatılmamak

kaydıyla, dikişler alındıktan sonrada pil bölgesi sadece elle

sabunla yıkanarak banyo yapılabilir.

Kalp pilinin takıldığı bölgedeki kol hareketlerinde

takılma işlemi sonrası ilk 1-2 ayda bazı kısıtlanmalar istenir

ve bu kısıtlanmalara 2 aydan sonrasında gerek yoktur.

• Pil takılmış olan taraftaki kol 90 dereceden fazla

yana açılmamalı,

• Pil takılmış olan taraftaki kol ile ağırlık

taşınmamalı,

• Pil takılmış olan tarafın üzerine yatılmamalıdır,

• Diğer kol kullanımlarla ilgili herhangi bir

kısıtlanmaya gidilmesine genellikle gerek

yoktur,

Kalp Pili Takılması Sonrası Erken Dönemde

Yapılması Ve Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar

Kalp pili olan hastaların rutin takip sıklığı pilin

takılma zamanı, pilin özelliği ve hastadan hastaya

değişmektedir. Genellikle ilk takılma sonrası 1-2 ayda ilk

kontrol yapılır. Sonraki takipler sıklıkla 6 ayda bir olup

hasta ve pilin özelliğine göre de 3-12 ay arası da

değişebilir. Pil ömrünün azaldığı dönemlerde takip sıklığı

arttırılır ve 1-3 ayda bir yapılabilir.

www.baskent-ank.edu.tr

6